Erkende beroepsopleiding tot coach – Het fundament voor 1-op-1 coaching

Coaching houdt zich bezig met het leerproces, verandering en ontwikkeling van individuele mensen, teams, of organisaties. Als coach faciliteer je anderen bij hun proces van doelgerichte persoonlijke en professionele ontwikkeling. Mensen komen in beweging als zij van binnenuit gemotiveerd en geïnspireerd zijn. Maar soms zitten er obstakels of belemmeringen, die ons onbewust tegenhouden om te veranderen. De professionele coach helpt om dat wat belemmert om te buigen en te versterken wat al stimuleert, zodat de cliënt het ontwikkeldoel bereikt.

Lees meer

Coaching is een prachtige, maar stevige professie. Het begeleiden van mensen bij, soms ingrijpende, verandering en groei vraagt kennis, kunde en stevigheid van een coach. Veranderen kost immers de nodige moeite en oud gedrag sluipt er zo weer in. Met de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner leg je een gedegen coachfundament. Het is een intensieve vakopleiding, waarin de theorie ruimschoots aan bod komt en praktische vaardigheden uitgebreid worden getraind. Zo oefen je het geleerde tijdens de praktijkgerichte lessen met je medestudenten en buiten de lessen met oefencliënten. Je gaat werken met methoden en technieken vanuit de nieuwste inzichten van de coachingprofessie en leert reflecteren op jouw handelen. Doordat je intensief oefent vanuit jouw eigen ervaringen en thema’s en hierop gecoacht wordt door je medestudenten en persoonlijke intervisor, krijg je dieper inzicht in jouw eigen patronen. Je wordt hierdoor niet alleen een effectievere coach, maar maakt ook een grote persoonlijke ontwikkeling door.

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner is er als dagopleiding op diverse plaatsen in Nederland. De opleiding vormt het eerste jaar (module 1) van de 2-jarige opleiding tot Coach senior Practitioner / Counseler. Het tweede jaar is ook als losse module te volgen. Dit is de vervolgopleiding Dieper Coachen.

Doel van de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner

Fundament
De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner geeft een stevig theoretisch en praktisch fundament voor de professionele uitoefening van het coachvak. De aanpak van de opleiding is eclectisch: het beste uit alle relevante stromingen en theorieën op het gebied van coaching komt aan bod. Aan het eind van de opleiding is je rugzak gevuld met een scala aan methoden en technieken en kun je zelf bepalen welke werkwijze het beste past bij de coachvraag van jouw cliënt en jouw eigen voorkeuren.

Coachende houding
Door je kennis, kunde en eigenheid als coach en als mens, ben je een secure base voor de cliënt. Je biedt een veilige relatie, waarbinnen je jouw cliënt uitdaagt en stimuleert om te groeien. Dit begint met echt contact maken: vanuit jouw authenticiteit sluit je aan bij de vraag van je cliënt, met volle aandacht voor en acceptatie van de cliënt en alles wat er is. En omdat je de ander niet verder kunt brengen dan je zelf bent, heb je jouw eigen (overdrachts)thema’s, valkuilen en ontwikkelpunten onderzocht.

Inclusive Leadership
Je coacht vanuit inclusive leadership. Je schenkt aandacht aan de mens in al haar facetten: voelen, denken, doen en zijn, binnen de context. Je weet hoe je door gebruik te maken van het inclusive leadership-model de leerlijn bij je cliënt kunt openen, zodat jouw cliënt zich ten volle kan ontwikkelen.

Competenties
Na diplomering kun je als Coach Practitioner zelfstandig cliënten coachen op vaardigheden, houding en overtuigingen. Je beschikt als afgestudeerde coach over competenties behorende bij het vakmanschap. Lees ook het Competentieprofiel Afgestudeerde Coach Practitioner Alba-academie

Voor wie is de Beroepsopleiding tot Coach practitioner bedoeld?

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner is er voor iedereen die professioneel wil leren coachen op Post-HBO niveau. Of je nu een eigen coachpraktijk wil starten, binnen een bedrijf aan de slag wil gaan als intern coach of coachvaardigheden wil integreren in je dagelijkse werkzaamheden; de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner geeft je een gedegen basis.

Docententeam

Elke lesgroep wordt begeleid door een team van drie docenten, ieder met een eigen specialisme. De docenten hebben hun eigen coachpraktijk en delen hun praktijkkennis, kunde en ervaring op bezielende wijze. Ze doceren niet, maar luisteren, stimuleren, inspireren, coachen, stellen lastige vragen, dragen ideeën aan en helpen studenten hun eigen kennis en ervaring te integreren en betekenis te geven.

Erkenningen

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner is Practitioner geaccrediteerd door EMCC – NOBCO en Post-HBO geaccrediteerd door CPION.  Na afronding van de opleiding ontvangt u dan ook een (internationaal) erkend diploma en kunt u zich laten registreren als Register Coach in het Abituriënten-Register. Daarnaast wordt de opleiding erkend door LVSCRGVZO en iedere twee jaar op kwaliteit getoetst door CEDEO.

Informatiebijeenkomsten

Wil je meer weten over de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner? Bezoek ook onze informatiebijeenkomsten. Even binnenkijken bij Alba-academie? Bekijk dan onze video!

 

 

Lees minder

Eén van de weinige coach-opleidingen met absoluut erkende topcoaches als Margje Duursma die les geven. Geen zichzelf overschattende trainers, maar vakprofessionals met passie. #aanrader
Arvid Buit, Leadership Expert @ TRUE Leadership | Master Executive Coach | Author
Binnen de veilige, warme en inspirerende omgeving van de opleiding ben ik als een ontluikend bloesemknopje geweest. Blaadje voor blaadje heb ik mezelf als coach mogen openen en ontdekken. Wat een bijzonder en waardevol avontuur op zowel professioneel als op persoonlijk vlak.
Rosalie Heefer, coach en eigenaar ZIEcoaching
De Alba opleiding tot coach practioner is dé start voor jou als coach om kennis te maken met alle coachtechnieken en –modellen. De opleiding geeft je alle handvatten om te ontdekken wat voor een coach je bent. Hierbij sta jijzelf als persoon centraal, jouw verhaal en hoe je dit meeneemt als coach. Immers je kunt iemand maar zo ver coachen, als dat je zelf bent!
Nathalie van Vemde
Deze opleiding heeft me goed voorbereid op de praktijk van het coachvak: compleet, diepgaand, afwisselend. En door de theorie op jezelf toe te passen met individuele coaching en intervisiebijeenkomsten, maak je een enorm verrijkend proces mee. Een opleiding die me in alle opzichten heeft doen groeien!
Andrea Theeuwisse
De opleiding was veel meer dan wat ik ervan had verwacht.. Soms is de werkelijkheid mooier dan de droom.
Elma Camo
Ik heb in zeer korte tijd een nieuw beroep geleerd!
Ton van Everdingen
Deze opleiding neemt je mee op een reis naar plekken in jezelf, waar je het bestaan niet van wist. Prachtige reis!
Daniëlle Harthoorn
Ik heb deze opleiding ervaren als een hele ontpopping! Een geweldige combinatie tussen theorie en praktijk, bewustwording en ervaren, zowel bezig met anderen te coachen als met zelfontwikkeling en breed in diversiteit van methodes.
Ilse Mannaerts
Deze opleiding laat me van binnen uit groeien.
Wilco Rasch
Ik was in de veronderstelling een vak te leren, maar deze opleiding biedt zoveel meer dan dat!
Mandy Nelissen
Een waardevolle opleiding, waarin een stevig theoretisch fundament werd gelegd en veel ruimte voor ervaringsleren en persoonlijke ontwikkeling van de studenten.
Hennie Jorritsma
Je bent zelf de baas over wat je eruit haalt. Vanuit Alba is alles aanwezig om je te laten groeien. Jij hebt handen om al het aanwezige met passende gretigheid aan te pakken, bewust, onbewust, gretig of met voorbehoud.
Annemieke Wijngaards
Wat ik heel erg waardeer aan de opleiding is dat de theoretische kennis merkbaar is geborgd, doordat ik zoveel heb geoefend èn gereflecteerd. Dat is niet vanzelfsprekend voor een opleiding en dat is door de opzet en kwaliteit van deze opleiding van Alba-Academie goed gelukt.
Frits Wegerif
Als totale leek in dit vak, heb ik dankzij de coach opleiding van Alba, inzicht gekregen in het vak en als onverwacht cadeautje ook in mezelf! Bedankt!
Catharine Michot
Mooie, intensieve en breed georiënteerde basisopleiding tot coach. Door deze opleiding ga ik met vertrouwen en met voldoende bagage aan de slag als coach. De opbouw en onderwerpen die zijn besproken heb ik als zeer leerzaam ervaren.
Sander Schreuder
Ik was op zoek naar een professioneel coachfundament en dat heeft de opleiding me zeker gebracht.
Chantal van Aarle
Een absolute meerwaarde voor persoonlijke groei en ontwikkeling. En tevens een mooie kennismaking met een prachtig vak!
Daniëlla Keijsers, P&O Adviseur
Vanaf het begin van de opleiding straalde Alba een sfeer uit van vertrouwen waarin ik me meteen thuis voelde. Een omgeving waar je naar hartenlust mag leren met goed verzorgde lesstof en begeleiding van enthousiaste docenten. Een fijne plek waar ik gegroeid bent als coach en als mens! Heel veel dank!
Henny van Hoof, Voormalig teamleider VG
Het is een mooie eclectische opleiding die mij meer handvatten voor coaching heeft opgeleverd dan ik had verwacht.
Jos Jessen, Gepensioneerd financieel adviseur in non-profit organisaties
DIRECT INSCHRIJVEN
NAAR OPTIE NEMEN
De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner duurt 10 maanden. Tijdens de opleiding doorloop je verschillende onderdelen:

Opleidingsdagen

met een vaste groep medestudenten volg je 11 lesdagen, waarin de theorie wordt behandeld en geoefend. De lesdagen zijn praktisch van aard (25% theorie / 75% praktijk). Voorafgaand aan de lesdag bestudeer je de theorie en voer je eventuele huiswerkopdrachten uit. Houd  hiervoor rekening met een tijdsinvestering van 8 uur per week.

Oefencliënten

Vanaf de tweede bijeenkomst voer je korte coachgesprekken met zelfgekozen oefencliënten. Deze cliënten uit je eigen omgeving zijn er voor jou. Je oefent de technieken en methodieken uit de lessen met je oefencliënten en zij voorzien je van feedback op je professionele ontwikkeling. Doordat je van deze oefengesprekken minimaal 8 reflectieverslagen schrijft, bekwaam je jezelf in de noodzakelijke verslaglegging van coachtrajecten en leer je reflecteren op jezelf en je professioneel handelen. Zodat (zelf)reflectie uiteindelijk een tweede natuur wordt.

Begeleide intervisie

Tijdens de opleiding volg je 4 begeleide intervisiebijeenkomsten. Gecoacht door een vaste intervisor/docent, oefen je met een kleine groep van 4 tot 6 medestudenten op intensieve wijze de aangeboden stof, bespreek je knelpunten en ga je dieper in op je persoonlijke ontwikkeling en ervaringen. In de laatste, 4e, begeleide intervisiebijeenkomst (onderdeel van het examentraject) presenteer je je Praktijkwerkstuk. Duur van de begeleide intervisiebijeenkomsten is 3 uur.

Intervisie

Met de studenten van je begeleide intervisiegroep vorm je ook een eigen, onbegeleide intervisiegroep die gedurende de opleiding minimaal 4 keer bij elkaar komt. Ga hier vooral na de opleiding mee door!

Ontwikkelingsverslag en POAP

De coachopleiding leert je niet alleen om naar de thema’s van je cliënt te kijken,  je werkt ook intensief aan je eigen thema’s. Want je kunt een ander niet verder brengen dan je zelf bent. Je persoonlijke ontwikkeling leg je vast in je Ontwikkelingsverslag (onderdeel van het Praktijkwerkstuk).

Om goed zicht op je ontwikkeling te krijgen en doelen te stellen, maak je op basis van je ontwikkelpunten een Persoonlijk Ontwikkelings- en Actie Plan (POAP). Dit is een dynamisch document, dat je gedurende de opleiding diverse malen bijstelt. Je voert hierover twee coachgesprekken (POAPs) met je intervisor (planning in onderling overleg).

Theorie-examen en Praktijkwerkstuk

Je sluit de opleiding af met een theorie-examen en praktijkwerkstuk. In het praktijkwerkstuk beschrijf je een volledig coachtraject waarin je je coachhouding en coachvaardigheden laat zien. Daarnaast beschrijf je je persoonlijke ontwikkeling.

 

Hier vind je een schematische weergave van de opleiding:  Schema Coachopleiding

Les 1 Kennismaken met elkaar & met de docenten; programma & samenhang; wat is coachen, wat is het niet – definities & begrippen. Feedback geven & ontvangen (hoe gaan we met elkaar om in deze opleiding).

Leren & reflecteren, K-A-R-M-A-reflectie.

Les 2 Een coachende houding, AAAA – acceptatie zonder oordeel, Aandacht & Aansluiten, Authenticiteit; Liefde, Empathie & Integriteit. Doelen en resultaatgerichtheid. Verantwoordelijkheden van coach & cliënt.

Ethiek in coaching: waarden, normen, Ethische Gedragscode NOBCO.

Les 3 Basisvaardigheden (1) – aansluiten bij de ander en LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. Het belang van woorden en taalgebruik. Dóórvragen, de vraag achter de vraag; effectief gebruik van stilte.
Les 4 Basisvaardigheden (2) – (non)verbale signalen waarnemen en interpreteren; signalen van de lichaamstaal.

Model van aandacht: Inclusive Coaching op persoonlijk niveau. De vijf aandachtsgebieden.

Begeleide intervisie 1
Les 5 Basisvaardigheden (3) – de kunst van het vragen stellen; doorvragen op wat zich aandient en via Inclusive Coaching.

Analyse van de levenshouding: ben ik Slachtoffer of Schepper, bewustwording & reflectie.

Les 6 Doelgericht coachen – gespreksmodellen; oefenen met GROW. Doel & Realiteit (G&R). De Wondervraag.
Les 7 Doelen en acties – vervolg GROW, alternatieven, keuzes en acties (O&W).
Les 8 Kernkwadranten – kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen, allergieën en leerpunten. Eigen kernkwadranten maken. Werken met kernkwadrant van de ander. Kwaliteit en uitdaging verbinden.
Les 9 NLP (1) Overtuigingen en patronen – hoe ontstaan ze.  Werken met de 6 Logische niveaus & ijsberg van McLelland. Metamodel, metaprogramma. Het babyolifantje.
Les 10 NLP (2) Belemmerende overtuigingen (BO) opsporen – via verschillende methodes, o.a. 3 waarnemingsposities & de 6 Logische Niveaus.
Les 11 Rationeel Emotieve Therapie RET – als wensen eisen worden. Irrationele gedachtenpatronen en BO’s uitdagen.
Les 12 Het intakegesprek – de ontmoeting, contact & contract, informed consent, vertrouwensband opbouwen; van klacht naar coachvraag ; coachcontract & -plan.
Les 13 Van BO naar SO: VBT – Belemmeringen ombuigen naar stimulerende overtuigingen/patronen op basis van positieve waarden. Value Based Transformation (VBT).
Les 14 Coachen in het Hier-en-Nu – Wat zegt dit over daar-en-dan; gebruik maken van wat zich aandient.
Begeleide intervisie 2
Les 15 Omgaan met weerstand en emoties – Weerstand; effectief gebruik van weerstand. Omgaan met emoties. Emotionele intelligentie.
Les 16 Werken met het onbewuste (1) – de Disneystrategie. Wie zijn ik? Werken met subpersonen, delen van mij.
Les 17 Werken met het onbewuste (2) – coachen met metaforen, verbeelding en creatieve technieken.
Les 18 Overdracht en tegenoverdracht – Projectie, Overdracht, Tegenoverdracht. De rol van thema’s uit oude relaties in relaties in het hier en nu. Dramadriehoek & Winnaarsdriehoek.
Les 19 Introductie Transactionele Analyse TA – Egotoestanden & Transacties. Dramadriehoek & Winnaarsdriehoek .
Les 20 Introductie Systemisch Coachen – wetten & dynamieken van het systeem, o.a. plek & ordening.
Begeleide intervisie 3
Les 21 Persoonlijk Leiderschap – macht/onmacht en kracht; polariteiten in de coachrelatie.
Les 22 De coachrelatie beëindigen  & Integratie– Afsluiten van de coachrelatie. Aandacht aan het theorie-examen en het praktijktraject.

Theorie-examen
Eindwerkstuk
Begeleide intervisie 4: presentatie eindwerkstuk & diplomering/certificering

Startdata en locaties najaar 2019
Locatie:Amsterdam
Aristo Meeting Center
Startdatum:Zaterdag 28 september 2019.
Lesinformatie:De lesdagen vinden afwisselend plaats op vrijdag en zaterdag (tweewekelijks) en duren van 10.00 tot 17.00 uur.
Locatie:Arnhem
The Green Meeting Center
Startdatum:Vrijdag 27 september 2019.
Lesinformatie:De lesdagen vinden plaats op vrijdag (tweewekelijks) en duren van 10.00 tot 17.00 uur.
Locatie:Veldhoven
Startdatum:Vrijdag 27 september 2019.

*** eerste lesgroep vol, we starten met een tweede lesgroep***
Lesinformatie:De lesdagen vinden plaats op vrijdag (tweewekelijks) en duren van 10.00 - 17.00 uur.
Lesdata:Download planning

Overige informatie
Duur: De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner duurt 10 maanden.
Niveau:Post-HBO, LVSC en EMCC EQA Practitioner geaccrediteerd. Studiebelastingsuren: 327.
Toelating: U beschikt over een HBO-diploma op Bachelor niveau en bent 28 jaar of ouder.
Afronding: De opleiding wordt afgerond met een theorie- en praktijkexamen. Ook is er een aanwezigheidseis van 90%. Na afronding ontvangt u het geaccrediteerde diploma van Alba-academie. Post-HBO diploma en inschrijving in het register op aanvraag (hieraan zijn extra kosten verbonden).
Accreditatie:De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner is EMCC-NOBCO Practitioner, LVSC en Post-HBO geaccrediteerd. Daarnaast wordt de kwaliteit gewaarborgd door CEDEO en CRKBO.
De opleiding is erkend door RGVZO en geaccrediteerd met 82 punten voor bij- en nascholing.
Aantal deelnemers:Minimaal 12 en maximaal 18 studenten per lesgroep.
Literatuur:De lijst met verplichte literatuur wordt u voor aanvang toegezonden.
Trainer:Alle lesgroepen worden begeleid door een team van drie docenten, ieder met een eigen specialisme.
Algemeen: Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding krijgt u alle startinformatie toegestuurd.
Onze opleidingen en trainingen zijn populair. Wilt u verzekerd zijn van een plaats, wacht dan niet te lang met inschrijven. Mocht de opleiding onverhoopt toch niet kunnen starten, dan ontvangt u direct bericht. Het reeds overgemaakte bedrag storten wij in dit geval binnen 10 dagen terug.
Tip:Bezoek voor meer informatie onze informatiebijeenkomsten
Deelname aan de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner kost € 6250,00  Dit is inclusief lessen, syllabus, werkmap, examenkosten, begeleide intervisie, intervisie, koffie, thee en lunch (exclusief literatuur en eventuele kosten van herexamen).

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 95,00 (eenmalig).

 

Alba-academie is vrijgesteld van BTW.

 

In de meeste gevallen zijn scholingskosten voor particulieren aftrekbaar van hun inkomstenbelasting. Uw netto-investering kan daardoor lager uitvallen. Laat u informeren door de belastingdienst.

Wilt u meer informatie over de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner? Download hieronder de leaflet van de opleiding door het formulier in te vullen.  Heeft u specifieke vragen, dan kunt u ons natuurlijk ook mailen op secretariaat@alba-academie.nl  of bellen op 040-2955999. Wij geven graag antwoord op al uw vragen.

Download leaflet Beroepsopleiding tot Coach Practitioner

    De gegevens die u heeft ingevuld, nemen we op in ons relatiebestand. Wij gebruiken deze gegevens om u hierna eenmalig te informeren over de opleiding / training van uw aanvraag. Uiterlijk na 6 maanden verwijderen we uw gegevens weer. Conform AVG heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op, op telefoonnummer 040-295 59 99 of per e-mail: secretariaat@alba-academie.nl.
Ben je net zo enthousiast als vele andere studenten over onze Beroepsopleiding tot Coach Practitioner? Aarzel dan niet. Verzeker jezelf van een plek en schrijf je direct in. Vul het Inschrijfformulier Beroepsopleiding tot Coach Practitioner in en mail een ingescande versie inclusief handtekening aan secretariaat@alba-academie.nl. Je kunt het origineel natuurlijk ook opsturen naar Alba-academie, Antwoordnummer 10042, 5500 VB Veldhoven.

 

Lees vóór aanmelding onze Algemene Voorwaarden

 


Alsjeblieft, een cadeautje!

Aangemeld voor de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner? Dan hebben we een cadeautje voor je. Want Schrijf je je vóór 15 augustus 2019 in, dan ontvang je een (digitaal) jaarabonnement op het Tijdschrift voor Coaching, het visieblad voor professioneel begeleiders, helemaal gratis.

Liever eerst een optie nemen?

  • U kunt geheel vrijblijvend en kosteloos een optie nemen.
  • Aan opties kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Directe inschrijvingen gaan voor opties.
  • Een optie heeft een duur van maximaal 3 weken maar vervalt automatisch 4 weken voor de start van de gekozen opleiding.
  • Opties kunnen niet worden genomen als de duur tot de start van de opleiding 4 weken of korter is. Neem in dat geval contact op met ons op 040-2955999.

Optie nemen op een opleiding

    U kunt geheel vrijblijvend en kosteloos een optie nemen. Aan opties kunnen geen rechten worden ontleend. Directe inschrijvingen gaan voor opties. Een optie heeft een duur van maximaal 3 weken maar vervalt automatisch 4 weken voor de start van de gekozen opleiding. Opties kunnen niet worden genomen als de duur tot de start van de opleiding 4 weken of korter is. Neem in dat geval contact op met ons op 040-2955999.