Erkende beroepsopleiding tot coach – het fundament voor 1-op-1 coaching

Coaching houdt zich bezig met het leerproces, verandering en ontwikkeling van individuele mensen, teams, of organisaties. Als coach faciliteer je anderen bij hun proces van doelgerichte persoonlijke en professionele ontwikkeling. Mensen komen in beweging als zij van binnenuit gemotiveerd en geïnspireerd zijn. Maar soms zitten er obstakels of belemmeringen, die ons onbewust tegenhouden om te veranderen. De professionele coach helpt om dat wat belemmert om te buigen en te versterken wat al stimuleert, zodat de cliënt het ontwikkeldoel bereikt.

Lees meer

Coaching is een prachtige, maar stevige professie. Het begeleiden van mensen bij, soms ingrijpende, verandering en groei vraagt kennis, kunde en stevigheid van een coach. Veranderen kost immers de nodige moeite en oud gedrag sluipt er zo weer in. Met de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner leg je een gedegen coachfundament. Het is een intensieve vakopleiding, waarin de theorie ruimschoots aan bod komt en praktische vaardigheden uitgebreid worden getraind. Zo oefen je het geleerde tijdens de praktijkgerichte lessen met je medestudenten en buiten de lessen met oefencliënten. Je gaat werken met methoden en technieken vanuit de nieuwste inzichten van de coachingprofessie en leert reflecteren op jouw handelen. Doordat je intensief oefent vanuit jouw eigen ervaringen en thema’s en hierop gecoacht wordt door je medestudenten en persoonlijke intervisor, krijg je dieper inzicht in jouw eigen patronen. Je wordt hierdoor niet alleen een effectievere coach, maar maakt ook een grote persoonlijke ontwikkeling door.

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner is er als dagopleiding op diverse plaatsen in Nederland. De opleiding vormt het eerste jaar (module 1) van de 2-jarige opleiding tot Coach senior Practitioner / Counseler. Het tweede jaar is ook als losse module te volgen. Dit is de vervolgopleiding Dieper Coachen.

Doel van de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner

Fundament
De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner geeft een stevig theoretisch en praktisch fundament voor de professionele uitoefening van het coachvak. De aanpak van de opleiding is eclectisch: het beste uit alle relevante stromingen en theorieën op het gebied van coaching komt aan bod. Aan het eind van de opleiding is je rugzak gevuld met een scala aan methoden en technieken en kun je zelf bepalen welke werkwijze het beste past bij de coachvraag van jouw cliënt en jouw eigen voorkeuren.

Coachende houding
Door je kennis, kunde en eigenheid als coach en als mens, ben je een secure base voor de cliënt. Je biedt een veilige relatie, waarbinnen je jouw cliënt uitdaagt en stimuleert om te groeien. Dit begint met echt contact maken: vanuit jouw authenticiteit sluit je aan bij de vraag van je cliënt, met volle aandacht voor en acceptatie van de cliënt en alles wat er is. En omdat je de ander niet verder kunt brengen dan je zelf bent, heb je jouw eigen (overdrachts)thema’s, valkuilen en ontwikkelpunten onderzocht.

Inclusive Leadership
Je coacht vanuit inclusive leadership. Je schenkt aandacht aan de mens in al haar facetten: voelen, denken, doen en zijn, binnen de context. Je weet hoe je door gebruik te maken van het inclusive leadership-model de leerlijn bij je cliënt kunt openen, zodat jouw cliënt zich ten volle kan ontwikkelen.

Competenties
Na diplomering kun je als Coach Practitioner zelfstandig cliënten coachen op vaardigheden, houding en overtuigingen. Je beschikt als afgestudeerde coach over competenties behorende bij het vakmanschap. Lees ook het Competentieprofiel Afgestudeerde Coach Practitioner Alba-academie

Voor wie is de Beroepsopleiding tot Coach practitioner bedoeld?

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner is er voor iedereen die professioneel wil leren coachen op Post-HBO niveau. Of je nu een eigen coachpraktijk wil starten, binnen een bedrijf aan de slag wil gaan als intern coach of coachvaardigheden wil integreren in je dagelijkse werkzaamheden; de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner geeft je een gedegen basis.

Docententeam

Elke lesgroep wordt begeleid door een team van drie docenten, ieder met een eigen specialisme. De docenten hebben hun eigen coachpraktijk en delen hun praktijkkennis, kunde en ervaring op bezielende wijze. Ze doceren niet, maar luisteren, stimuleren, inspireren, coachen, stellen lastige vragen, dragen ideeën aan en helpen studenten hun eigen kennis en ervaring te integreren en betekenis te geven.

Erkenningen

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner is Practitioner geaccrediteerd door EMCC – NOBCO en Post-HBO geaccrediteerd door CPION.  Na afronding van de opleiding ontvangt u dan ook een (internationaal) erkend diploma en kunt u zich laten registreren als Register Coach in het Abituriënten-Register. Daarnaast wordt de opleiding erkend door LVSCRGVZO en iedere twee jaar op kwaliteit getoetst door CEDEO.

Informatiebijeenkomsten

Wil je meer weten over de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner? Bezoek ook onze informatiebijeenkomsten. Even binnenkijken bij Alba-academie? Bekijk dan onze video!

 

 

Lees minder

DIRECT INSCHRIJVEN
NAAR OPTIE NEMEN
De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner duurt 10 maanden. Tijdens de opleiding doorloop je verschillende onderdelen:

Opleidingsdagen

met een vaste groep medestudenten volg je 11 lesdagen, waarin de theorie wordt behandeld en geoefend. De lesdagen zijn praktisch van aard (25% theorie / 75% praktijk). Voorafgaand aan de lesdag bestudeer je de theorie en voer je eventuele huiswerkopdrachten uit. Houd  hiervoor rekening met een tijdsinvestering van 8 uur per week.

Oefencliënten

Vanaf de tweede bijeenkomst voer je korte coachgesprekken met zelfgekozen oefencliënten. Deze cliënten uit je eigen omgeving zijn er voor jou. Je oefent de technieken en methodieken uit de lessen met je oefencliënten en zij voorzien je van feedback op je professionele ontwikkeling. Doordat je van deze oefengesprekken minimaal 8 reflectieverslagen schrijft, bekwaam je jezelf in de noodzakelijke verslaglegging van coachtrajecten en leer je reflecteren op jezelf en je professioneel handelen. Zodat (zelf)reflectie uiteindelijk een tweede natuur wordt.

Begeleide intervisie

Tijdens de opleiding volg je 4 begeleide intervisiebijeenkomsten. Gecoacht door een vaste intervisor/docent, oefen je met een kleine groep van 4 tot 6 medestudenten op intensieve wijze de aangeboden stof, bespreek je knelpunten en ga je dieper in op je persoonlijke ontwikkeling en ervaringen. In de laatste, 4e, begeleide intervisiebijeenkomst (onderdeel van het examentraject) presenteer je je Praktijkwerkstuk. Duur van de begeleide intervisiebijeenkomsten is 3 uur.

Intervisie

Met de studenten van je begeleide intervisiegroep vorm je ook een eigen, onbegeleide intervisiegroep die gedurende de opleiding minimaal 4 keer bij elkaar komt. Ga hier vooral na de opleiding mee door!

Ontwikkelingsverslag en POAP

De coachopleiding leert je niet alleen om naar de thema’s van je cliënt te kijken,  je werkt ook intensief aan je eigen thema’s. Want je kunt een ander niet verder brengen dan je zelf bent. Je persoonlijke ontwikkeling leg je vast in je Ontwikkelingsverslag (onderdeel van het Praktijkwerkstuk).

Om goed zicht op je ontwikkeling te krijgen en doelen te stellen, maak je op basis van je ontwikkelpunten een Persoonlijk Ontwikkelings- en Actie Plan (POAP). Dit is een dynamisch document, dat je gedurende de opleiding diverse malen bijstelt. Je voert hierover twee coachgesprekken (POAPs) met je intervisor (planning in onderling overleg).

Theorie-examen en Praktijkwerkstuk

Je sluit de opleiding af met een theorie-examen en praktijkwerkstuk. In het praktijkwerkstuk beschrijf je een volledig coachtraject waarin je je coachhouding en coachvaardigheden laat zien. Daarnaast beschrijf je je persoonlijke ontwikkeling.

 

Hier vind je een schematische weergave van de opleiding:  Schema Coachopleiding

LesdagProgrammaonderdelen
Lesdag 1:Kennismaken met elkaar & met de docenten; programma & samenhang; wat is coachen, wat is het niet – definities & begrippen. Feedback geven & ontvangen (hoe gaan we met elkaar om in deze opleiding).
Leren & reflecteren, K-A-R-M-A-reflectie.

Een coachende houding, AAAA – acceptatie zonder oordeel, Aandacht & Aansluiten, Authenticiteit; Liefde, Empathie & Integriteit. Doelen en resultaatgerichtheid. Verantwoordelijkheden van coach & cliënt.
Ethiek in coaching: waarden, normen, Ethische Gedragscode NOBCO.
Lesdag 2:Basisvaardigheden (1) – aansluiten bij de ander en LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. Het belang van woorden en taalgebruik. Dóórvragen, de vraag achter de vraag; effectief gebruik van stilte.

Basisvaardigheden (2) – (non)verbale signalen waarnemen en interpreteren; signalen van de lichaamstaal.
Model van aandacht: Inclusive Coaching op persoonlijk niveau. De vijf aandachtsgebieden.
Lesdag 3:Basisvaardigheden (3) – de kunst van het vragen stellen; doorvragen op wat zich aandient en via Inclusive Coaching.
Analyse van de levenshouding: ben ik Slachtoffer of Schepper, bewustwording & reflectie.

Doelgericht coachen – gespreksmodellen; oefenen met GROW. Doel & Realiteit (G&R). De Wondervraag.
Lesdag 4:Doelen en acties – vervolg GROW, alternatieven, keuzes en acties (O&W).

Kernkwadranten – kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen, allergieën en leerpunten. Eigen kernkwadranten maken. Werken met kernkwadrant van de ander. Kwaliteit en uitdaging verbinden.
Lesdag 5:NLP (1) Overtuigingen en patronen – hoe ontstaan ze. Werken met de 6 Logische niveaus & ijsberg van McLelland. Metamodel, metaprogramma. Het babyolifantje.

NLP (2) Belemmerende overtuigingen (BO) opsporen – via verschillende methodes, o.a. 3 waarnemingsposities & de 6 Logische Niveaus.
Lesdag 6:Rationeel Emotieve Therapie RET – als wensen eisen worden. Irrationele gedachtenpatronen en BO’s uitdagen.

Het intakegesprek – de ontmoeting, contact & contract, informed consent, vertrouwensband opbouwen; van klacht naar coachvraag ; coachcontract & -plan.

Lesdag 7:Van BO naar SO: VBT – Belemmeringen ombuigen naar stimulerende overtuigingen/patronen op basis van positieve waarden. Value Based Transformation (VBT).

Coachen in het Hier-en-Nu – Wat zegt dit over daar-en-dan; gebruik maken van wat zich aandient.
Lesdag 8:Omgaan met weerstand en emoties – Weerstand; effectief gebruik van weerstand. Omgaan met emoties. Emotionele intelligentie.

Werken met het onbewuste (1) – de Disneystrategie. Wie zijn ik? Werken met subpersonen, delen van mij.
Lesdag 9:Werken met het onbewuste (2) – coachen met metaforen, verbeelding en creatieve technieken.

Overdracht en tegenoverdracht – Projectie, Overdracht, Tegenoverdracht. De rol van thema’s uit oude relaties in relaties in het hier en nu. Dramadriehoek & Winnaarsdriehoek.

Lesdag 10:Introductie Transactionele Analyse TA – Egotoestanden & Transacties. Dramadriehoek & Winnaarsdriehoek .

Introductie Systemisch waarnemen – Kijken naar de context. Systeemwetten en patronen in systemen.


Lesdag 11:Persoonlijk Leiderschap – macht/onmacht en kracht; polariteiten in de coachrelatie.

De cirkel rondmaken – afsluiten van de coachrelatie.
Locatie:Arnhem
Lesdag:Vrijdag
Startdatum:27 maart 2020.
Lesinformatie:Lesdagen vinden tweewekelijks plaats en duren van 10.00 tot 17.00 uur.

Locatie:Utrecht (1)
Lesdag:Woensdag
Startdatum:1 april 2020.
Lesinformatie:Lesdagen vinden tweewekelijks plaats en duren van 10.00 tot 17.00 uur.
Locatie:Utrecht (2)
Lesdag:Vrijdag
Startdatum:27 maart 2020.
Lesinformatie:Lesdagen vinden tweewekelijks plaats en duren van 10.00 tot 17.00 uur.
Locatie:Veldhoven (1)
Lesdag:Maandag 
Startdatum:23 maart 2020.
Lesinformatie:Lesdagen vinden tweewekelijks plaats en duren van 10.00 tot 17.00 uur.

Locatie:Veldhoven (2)
Lesdag:Vrijdag 
Startdatum:27 maart 2020.
Lesinformatie:Lesdagen vinden tweewekelijks plaats en duren van 10.00 tot 17.00 uur.
Overig
Duur:De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner duurt 10 maanden.
Niveau:Post-HBO, LVSC en EMCC EQA Practitioner geaccrediteerd.

Studiebelastingsuren: 327.
Toelating:Je beschikt over een HBO-diploma op Bachelor niveau en bent 28 jaar of ouder.
Afronding:De opleiding wordt afgerond met een theorie- en praktijkexamen. Ook is er een aanwezigheidseis van 90%. Na afronding ontvangt u het geaccrediteerde diploma van Alba-academie. Post-HBO diploma en inschrijving in het register op aanvraag (hieraan zijn extra kosten verbonden).
Accreditatie:De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner is EMCC-NOBCO Practitioner, LVSC en Post-HBO geaccrediteerd. Daarnaast wordt de kwaliteit gewaarborgd door CEDEO en CRKBO.

De opleiding is erkend door RGVZO en geaccrediteerd met 82 punten voor bij- en nascholing.
Aantal deelnemers:Minimaal 12 en maximaal 18 studenten per lesgroep.
Literatuur:De lijst met verplichte literatuur word je voor aanvang toegezonden.
Trainer:Alle lesgroepen worden begeleid door een team van drie docenten, ieder met een eigen specialisme.
Algemeen:Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding krijgt u alle startinformatie toegestuurd.
Onze opleidingen en trainingen zijn populair. Wilt u verzekerd zijn van een plaats, wacht dan niet te lang met inschrijven. Mocht de opleiding onverhoopt toch niet kunnen starten, dan ontvangt u direct bericht. Het reeds overgemaakte bedrag storten wij in dit geval binnen 10 dagen terug.
Tip:Bezoek voor meer informatie onze informatiebijeenkomsten
Deelname aan de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner kost € 6250,00. Dit is inclusief lessen, syllabus, werkmap, examenkosten, begeleide intervisie, intervisie, koffie, thee en lunch (exclusief literatuur en eventuele kosten van herexamen).

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 95,00 (eenmalig).

 

Alba-academie is vrijgesteld van BTW.

 

In de meeste gevallen zijn scholingskosten voor particulieren aftrekbaar van hun inkomstenbelasting. Uw netto-investering kan daardoor lager uitvallen. Laat u informeren door de belastingdienst.

Wil je meer informatie over de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner? Download hieronder de leaflet van de opleiding door het formulier in te vullen.  Heb je specifieke vragen, dan kun je ons natuurlijk ook mailen op secretariaat@alba-academie.nl  of bellen op 040-2955999. Wij geven graag antwoord op al je vragen.

Download leaflet Beroepsopleiding tot Coach Practitioner

    De gegevens die u heeft ingevuld, nemen we op in ons relatiebestand. Wij gebruiken deze gegevens om u hierna eenmalig te informeren over de opleiding / training van uw aanvraag. Uiterlijk na 6 maanden verwijderen we uw gegevens weer. Conform AVG heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op, op telefoonnummer 040-295 59 99 of per e-mail: secretariaat@alba-academie.nl.
Ben je net zo enthousiast als vele andere studenten over onze Beroepsopleiding tot Coach Practitioner? Aarzel dan niet. Verzeker jezelf van een plek en schrijf je direct in. Vul het Inschrijfformulier Beroepsopleiding tot Coach Practitioner in en mail een ingescande versie inclusief handtekening aan secretariaat@alba-academie.nl. Je kunt het origineel natuurlijk ook opsturen naar Alba-academie, Antwoordnummer 10042, 5500 VB Veldhoven.

 

Lees vóór aanmelding onze Algemene Voorwaarden

Liever eerst een optie nemen?

  • U kunt geheel vrijblijvend en kosteloos een optie nemen.
  • Aan opties kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Directe inschrijvingen gaan voor opties.
  • Een optie heeft een duur van maximaal 3 weken maar vervalt automatisch 4 weken voor de start van de gekozen opleiding.
  • Opties kunnen niet worden genomen als de duur tot de start van de opleiding 4 weken of korter is. Neem in dat geval contact op met ons op 040-2955999.

Optie nemen op een opleiding

    U kunt geheel vrijblijvend en kosteloos een optie nemen. Aan opties kunnen geen rechten worden ontleend. Directe inschrijvingen gaan voor opties. Een optie heeft een duur van maximaal 3 weken maar vervalt automatisch 4 weken voor de start van de gekozen opleiding. Opties kunnen niet worden genomen als de duur tot de start van de opleiding 4 weken of korter is. Neem in dat geval contact op met ons op 040-2955999.