Inclusive Leadership

Van model via fundament naar Inclusive Life

Het fundament onder al onze opleidingen en trainingen is het Inclusive Leadership model. Dit model is ontworpen door Ien van der Pol als model van aandacht. Vaak krijgt één kant, oftewel ‘kwadrant’ van ons meer aandacht dan een andere kant. Er is bijvoorbeeld geen verbinding tussen cognitief en spiritueel, tussen onze harde en zachte kant of tussen onze mannelijke en vrouwelijke kant. Dit leidt op den duur tot uitputting of gespletenheid.

Aandacht voor het geheel

Het Inclusive Leadership model gaat over aandacht geven aan het geheel. Het kan worden toegepast op micro- (persoonlijk), meso- (team en organisatie) en macroniveau (maatschappij). Om een ‘heel’ mens te zijn en in balans te kunnen functioneren, is het nodig dat we aandacht hebben voor alle aspecten in ons leven die voor ons belangrijk zijn. Vanuit het model zijn er vijf aspecten voor heelheid:

  1. Cognitieve aspect: het denken, de ratio, feiten en cijfers, kennis, brein.
  2. Fysieke aspect: het doen, gedrag, kunde, lichaam, materieel.
  3. Affectieve aspect: het voelen, gevoelens en emotie, liefde als gevoel.
  4. Spirituele aspect: het zijn, de ziel, identiteit, zingeving, liefde als staat van Zijn.
  5. Contextuele aspect: de context, de omgeving, omgevingseisen, cultuur, systeem.

In ons proces van heelwording moeten we steeds weer de cyclus doorlopen en de kwadranten met elkaar verbinden, om daar te komen waar we willen zijn: in balans, thuis bij onszelf.

Persoon

Team

Organisatie

Maatschappij

Het cognitieve aspect en het fysieke aspect vormen samen de harde kant van het model. Dit is de zijde van de wil, het denken en doen. Maar ook de kant van de welvaart. Deze kant noemen we de mannelijke kant.

De affectieve- en spirituele kwadranten vormen samen de ‘zachte’  zijde van het model, de kant van het verlangen. Deze kant gaat over gevoelens, inspiratie, intuïtie. Het is de kant van het welzijn. Dit noemen we de vrouwelijke kant.

In ons proces van heelwording moeten we steeds weer de cyclus doorlopen en de kwadranten met elkaar verbinden, om daar te komen waar we willen zijn: in balans, thuis bij onszelf.

Samen zijn de twee kanten heel. Ze hebben elkaar nodig en vullen elkaar aan.

De paarse en de gele driehoek en de blauwe en de oranje driehoek vormen via het midden een lemniscaat en zijn zo met elkaar verbonden als polariteit.

De combinatie paars-geel verbindt hier het zijn en het doen. Symbolische weergave: hemel en aarde.

De blauw-oranje combinatie verbindt het denken en het voelen, de linker en de rechter hersenhelft. Symbolische weergave: water en vuur.

In hun polariteit zijn alle vier de driehoeken middels het wit / licht / ik / wij verbonden met elkaar.

Hoe zet je het Inclusive Leadership model in?

Het model biedt houvast voor coaches om zich ervan te verzekeren dat zij aandacht besteden aan alle levensdimensies van de cliënt. Wat de vraagstelling of de doelstelling van de cliënt ook is, de coach richt zich op de hele mens door de vijf aspecten te doorlopen en alle aspecten met elkaar te verbinden. (tekst uit Coachen als Professie – Ien G.M. van der Pol)

Inclusive Leadership en duurzame inzetbaarheid

Lees meer over Inclusive Leadership en duurzame inzetbaarheid in dit interview van Regio-in-Bedrijf met onze directeur Suzanne Smeenge. Groeien doet pijn, duurzame inzetbaarheid begint bij jezelf!

Comments are closed.