Inclusive Leadership

Van model via fundament naar Inclusive Life

Het fundament onder al onze opleidingen en trainingen is het Inclusive Leadership model. Dit model is ontworpen door Ien van der Pol als model van aandacht. Vaak krijgt een kant, oftewel ‘kwadrant’ van ons meer aandacht dan een andere kant. Er is bijvoorbeeld geen verbinding tussen cognitief of spiritueel, tussen onze harde of zachte kant of tussen onze mannelijke of vrouwelijke kant. Dit leidt op den duur tot uitputting of gespletenheid.

Aandacht voor het geheel

Het Inclusive Leadership model gaat over aandacht geven aan het geheel. Het kan worden toegepast op micro- (persoonlijk), meso- (team en organisatie) en macroniveau (maatschappij). Om een ‘heel’ mens te zijn en in balans te kunnen functioneren, is het nodig dat we aandacht hebben voor alle aspecten in ons leven die voor ons belangrijk zijn. Vanuit het model zijn er vijf aspecten voor heelheid:

  1. Cognitieve aspect: het denken, de ratio, feiten en cijfers, kennis, brein.
  2. Fysieke aspect: het doen, gedrag, kunde, lichaam, materieel.
  3. Affectieve aspect: het voelen, gevoelens en emotie, liefde als gevoel.
  4. Spirituele aspect: het zijn, de ziel, identiteit, zingeving, liefde als staat van Zijn.
  5. Contextuele aspect: de context, de omgeving, omgevingseisen, cultuur, systeem.

In ons proces van heelwording moeten we steeds weer de cyclus doorlopen en de kwadranten met elkaar verbinden, om daar te komen waar we willen zijn: in balans, thuis bij onszelf.

Persoon

Teams

Organisaties

Maatschappij

Persoonlijk model voor Inclusive Leadership
Model van Inclusive Leadership voor teams
Model voor inclusive leadership voor organisaties
Model van Inclusive Leadership voor teams

Het cognitieve aspect en het fysieke aspect vormen samen de linkerhelft van het model, namelijk de harde kant. Dit is de kant van de wil, het denken en doen. Maar ook de kant de welvaart. Deze kant noemen we de mannelijke kant.

De affectieve- en spirituele kwadranten vormen samen de ‘zachte’ rechterhelft van het model, de kant van het verlangen. Deze kant gaat over gevoelens, inspiratie, intuïtie. Het is de kant van het welzijn. Dit noemen we de vrouwelijke kant.

Samen zijn de twee helften heel. Ze hebben elkaar nodig en vullen elkaar aan.

Hoe zet je het Inclusive Leadership model in?

Het model biedt houvast voor coaches om zich ervan te verzekeren dat zij aandacht besteden aan alle levensdimensies van de cliënt. Wat de vraagstelling of de doelstelling van de cliënt ook is, de coach richt zich op de hele mens door de vijf aspecten te doorlopen en alle aspecten met elkaar te verbinden. (tekst uit Coachen als Professie – Ien G.M. van der Pol)

Inclusive Leadership en duurzame inzetbaarheid

Lees meer over Inclusive Leadership en duurzame inzetbaarheid in dit interview van Regio-in-Bedrijf met onze directeur Suzanne Smeenge. Groeien doet pijn, duurzame inzetbaarheid begint bij jezelf!