Visie & Missie

Onze visie – Het schild:

Logo schild Alba-academie

De tempel

Wij bieden een tempel voor kennis, kunde en wijsheid, voor coaching en leiderschap. Kennis, kunde en wijsheid die wij willen delen, want delen is vermenigvuldigen. De tempel is ook een ontmoetings- en ontwikkelingshuis voor allen die zich aan Alba-academie verbinden en willen geven en ontvangen, voor collega’s en voor onze trainers/docenten, voor studenten en oud-studenten. De tempel is ook een veilig huis voor mensen die er even willen rusten, tot zichzelf willen komen en gecoacht worden; een huis van welkom voor hen die zich persoonlijk en professioneel willen ontwikkelen en dan weer gaan.

De albatros

De albatros leent ons zijn naam, die eren we. Deze vogel staat symbool voor kracht, gratie, vrijheid en ruimte. Soms legt hij in één dag wel vijfhonderd kilometer af, louter door effectief gebruik te maken van weerstand en tegenwind, puur door te zweven. Zo komt hij waar hij wil zijn, met minimaal gebruik van energie. We nemen een voorbeeld aan de albatros wanneer we te maken hebben met weerstand en tegenwind.

De kring van sterren

De sterren zijn de Europese sterren, ze staan voor verbinding, en voor het besef dat wij deel uitmaken van een groter geheel. Wij zijn verbonden met iets dat groter is dan wijzelf. Het deel uitmaken van een groter geheel verbindt ons met anderen, zelfs met hen die we nog niet kennen. Ons wachten ontmoetingen en uitwisselingen die onszelf en de ander helen en verrijken, in welzijn en welvaart. Sterren willen stralen, mensen moeten kunnen schitteren, want als mensen schitteren kunnen organisaties schitteren.

Het vuur

De universele liefde, de liefde voor mensen, de liefde voor het beroep en datgene waar we voor staan zorgt voor passie. De vonken vliegen eraf als wij aan het werk zijn. Dat de passie voor het vak steeds weer zorgt voor nieuwe inspiratie die uitmondt in aantrekkelijke programma’s voor studenten, cliënten en organisaties, zodat zij hun doelen bereiken.

Onze missie – Welzijn en welvaart:

De centrale missie van Alba-academie is ons bestaansrecht: wij willen welzijn, welvaart en wijsheid voor mens, teams en organisatie. Nadrukkelijk noemen wij welzijn vóór welvaart. Omdat wij geloven dat welzijn van mensen een noodzakelijke voorwaarde is om te kunnen werken aan welvaart. Daarnaast noemen wij mensen vóór organisaties: mensen maken, zijn de organisatie, dus als het goed gaat met de mensen, dan gaat het ook goed met de organisatie.

Wij willen bijdragen aan de professionalisering en de praktijkwetenschappelijke onderbouwing van coaching van personen en van organisaties. Wij leiden professionele, effectieve coaches en consultants op die op hun beurt bijdragen aan welzijn, welvaart en wijsheid van mens en organisatie (het druppel & kring-effect). Daarnaast coachen wij managers, leiders en organisaties bij ontwikkeling en verandering. Binnen organisaties spelen leiders een cruciale rol, daarom helpen wij hen zich niet alleen bewust te zijn van hun financieel-economische verantwoordelijkheid (welvaart), maar ook van hun verantwoordelijkheid voor het welbevinden van mensen (welzijn) binnen een specifieke context of cultuur. Dat noemen wij Inclusive Leadership.

Comments are closed.