Coachopleiding – Beroepsopleiding tot Coach Practitioner

Schuilt er een coach in jou?

Wil jij je beroep maken van coaching? In een eigen coachpraktijk of als intern coach binnen een organisatie? Met de Beroepsopleiding tot Professioneel Coach Practitioner leg je een gedegen coachfundament. Na deze opleiding heb jij je rugzak gevuld met een scala aan methoden en technieken uit verschillende stromingen. Als je het post-hbo diploma in ontvangst hebt mogen nemen, beschik je over de competenties om als professioneel coach practitioner zelfstandig cliënten te coachen.

30 september en 4 oktober 2024

Veldhoven en Utrecht

1 lesjaar

Investering: € 6.372,00

BROCHUREINFORMATIEBIJEENKOMST

Startdatum, duur en locatie

30 september 2024
4 oktober 2024
1 lesjaar
Veldhoven en Utrecht

Investering

€ 6.375,00
DIRECT INSCHRIJVENOPTIE NEMEN

Beroepscoach opleiding

Coaching houdt zich bezig met het leerproces, de verandering en ontwikkeling van individuele mensen, teams, of organisaties. Als coach faciliteer je anderen bij hun proces van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Mensen komen in beweging als zij van binnenuit gemotiveerd en geïnspireerd zijn. Maar soms zijn er obstakels of belemmeringen die ons onbewust tegenhouden om te veranderen. De professionele coach helpt om dat wat belemmert om te buigen en te versterken wat al stimuleert, zodat de cliënt het ontwikkeldoel bereikt.

Coaching is een prachtige, maar stevige professie. Het begeleiden van mensen bij ingrijpende verandering en groei vraagt kennis, kunde en stevigheid van een coach. Veranderen kost immers moeite. Oud gedrag sluipt er zo weer in. Met de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner leg je een gedegen coachfundament. Het is een intensieve vakopleiding waarin de theorie ruimschoots aan bod komt en praktische vaardigheden uitgebreid worden getraind.

Professionele en persoonlijke ontwikkeling

Zo oefen je tijdens de praktijkgerichte lessen met je medestudenten en buiten de lessen met oefencliënten. Je gaat werken met methoden en technieken vanuit de nieuwste inzichten van de coaching professie. Daarnaast leer je reflecteren op je eigen handelen.  Je oefent intensief vanuit jouw eigen ervaringen en thema’s. je wordt hierop gecoacht door je medestudenten en persoonlijke intervisor. Hierdoor krijg je dieper inzicht krijgt in jouw eigen patronen.

Je wordt hierdoor niet alleen een effectievere coach, maar maakt ook een grote persoonlijke ontwikkeling door.

Doel van de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner

Fundament

Deze opleiding tot coach geeft een uitstekend theoretisch en praktisch fundament voor de professionele uitoefening van het coachvak. De aanpak van de opleiding is eclectisch. Dat wil zeggen dat het beste uit alle relevante stromingen en theorieën op het gebied van coaching aan bod komt. Aan het eind van de opleiding is je rugzak gevuld met een scala aan methoden en technieken Je kunt  vervolgens zelf bepalen welke werkwijze het beste past bij de coachvraag van jouw cliënt en bij je eigen voorkeuren.

Coachende houding

Door je kennis, kunde en eigenheid als coach én als mens, ben je een secure base voor de cliënt. Je biedt een veilige relatie, waarbinnen je jouw cliënt uitdaagt en stimuleert om te groeien. Dit begint met echt contact maken: vanuit jouw authenticiteit sluit je aan bij de vraag van je cliënt. Met volle aandacht voor en acceptatie van de cliënt en alles wat er is. En omdat je de ander niet verder kunt brengen dan je zelf bent, heb je jouw eigen (overdrachts)thema’s, valkuilen en ontwikkelpunten onderzocht.

Inclusive Leadership

Je coacht vanuit inclusive leadership. Zo schenk je aandacht aan de mens in al haar facetten: voelen, denken, doen en zijn, binnen de context. Door gebruik te maken van het inclusive leadership-model weet je hoe je de leerlijn bij je cliënt kunt openen. Zodat jouw cliënt zich volledig kan ontwikkelen.

Competenties

Na diplomering kun je als Coach Practitioner zelfstandig cliënten coachen op vaardigheden, houding en overtuigingen. Je beschikt als afgestudeerde coach over competenties behorende bij het vakmanschap.

Lees ook het Competentieprofiel Afgestudeerde Coach Practitioner Alba-academie.

Voor wie is deze coachopleiding bedoeld?

De 1 jarige coach opleiding is er voor iedereen die professioneel wil leren coachen op Post-hbo niveau. Of je nu een eigen coachpraktijk wil starten, binnen een bedrijf aan de slag wil gaan als interne coach, of coachvaardigheden wil integreren in je dagelijkse werkzaamheden. Deze opleiding tot coach geeft je een gedegen fundament.

Docententeam

Elke lesgroep wordt begeleid door een team van drie docenten. Ieder met een eigen specialisme. De docenten hebben hun eigen coachpraktijk en delen hun praktijkkennis, kunde en ervaring op bezielende wijze. Ze doceren niet, maar luisteren, stimuleren, inspireren, coachen, stellen lastige vragen, dragen ideeën aan en helpen studenten hun eigen kennis en ervaring te integreren en betekenis te geven.

Erkenningen

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner is EQA Practitioner geaccrediteerd door EMCC – NOBCO. Na afronding van de opleiding ontvang je dan ook een (internationaal) erkend diploma. Als je je als coach bij de NOBCO wilt registreren, verwijzen we je naar de site van de NOBCO.

 

Daarnaast is de opleiding Post-hbo geaccrediteerd door CPION. Als je kiest om ook het Post-hbo diploma te willen ontvangen, word je automatisch geregistreerd als Register Coach in het Abituriënten-Register. Daarnaast wordt de opleiding erkend door LVSC, RGVZO en iedere twee jaar op kwaliteit getoetst door CEDEO.

Doorstromen naar een vervolgopleiding

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner is ook onderdeel van de 2-jarige Beroepsopleiding tot Coach Senior Practitioner. Het tweede jaar van deze opleiding wordt gevormd door Dieper Coachen. Tijdens deze vervolgopleiding ga je nóg verder de diepte in op het vlak van 1-op-1 coaching. Je leert coachen op het snijvlak van coaching, counseling en therapie. Deze twee jaren zijn los te volgen, maar we bieden een financieel aantrekkelijk voordeel wanneer je je direct aanmeldt voor de 2-jarige Beroepsopleiding tot Coach Senior Practitioner.

 

Wil je je liever specialiseren als team- en organisatiecoach? Na de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner kun je ook starten met de vervolgopleiding Systemische Organisatiecoaching.  Als organisatiecoach laat jij organisaties floreren. Je levert een belangrijke bijdrage aan de transitie naar vitale, bewuste en duurzame organisaties, door – samen met de organisaties, de teams en individuele medewerkers – te onderzoeken wat deze tijd vraagt en wat de volgende ontwikkelstap is.

Informatiebijeenkomsten

Wil je meer weten over deze Coachopleiding? Bezoek ook onze informatiebijeenkomsten. Even binnenkijken bij Alba-academie? Bekijk dan onze video!

Opleidingsdagen

Met een vaste groep medestudenten volg je 11 lesdagen, waarin de theorie wordt behandeld en geoefend. De lesdagen zijn praktisch van aard (25% theorie / 75% praktijk). Voorafgaand aan de lesdag bestudeer je de theorie en voer je eventuele huiswerkopdrachten uit. Houd hiervoor rekening met een tijdsinvestering van 8 uur per week.

Oefencliënten

Vanaf de tweede lesdag voer je korte coachgesprekken met zelfgekozen oefencliënten. Je oefent de technieken en methodieken uit de lessen met je oefencliënten. Zij voorzien je van feedback op je professionele ontwikkeling. Doordat je van deze oefengesprekken minimaal 8 reflectieverslagen schrijft, bekwaam je jezelf in de noodzakelijke verslaglegging van coachtrajecten en leer je reflecteren op jezelf en je professioneel handelen. Zodat (zelf)reflectie uiteindelijk een tweede natuur wordt.

Begeleide intervisie

Tijdens de opleiding volg je vier begeleide intervisiebijeenkomsten. Gecoacht door een vaste intervisor/docent, oefen je met een kleine groep van 4 tot 6 medestudenten op intensieve wijze de aangeboden stof, bespreek je knelpunten en ga je dieper in op je persoonlijke ontwikkeling en ervaringen. In de laatste begeleide intervisiebijeenkomst (onderdeel van het examentraject) presenteer je je Praktijkwerkstuk. De intervisiebijeenkomsten duren 3 uur.

Onbegeleide Intervisie

Met de studenten van je begeleide intervisiegroep vorm je ook een eigen, onbegeleide intervisiegroep, die gedurende de opleiding minimaal vier keer bij elkaar komt. Ga hier vooral na de opleiding mee door!

Ontwikkelingsverslag en POAP

De coachopleiding leert je niet alleen om naar de thema’s van je cliënt te kijken. Je werkt ook intensief aan je eigen thema’s. Want je kunt een ander niet verder brengen dan je zelf bent. Je persoonlijke ontwikkeling leg je vast in je Ontwikkelingsverslag (onderdeel van het Praktijkwerkstuk).

Om goed zicht op je ontwikkeling te krijgen en doelen te stellen, maak je op basis van je ontwikkelpunten een Persoonlijk Ontwikkelings- en Actie Plan (POAP). Dit is een dynamisch document, dat je gedurende de opleiding diverse malen bijstelt. Je voert hierover twee coachgesprekken (POAPs) met je intervisor (planning in onderling overleg).

Theorie-examen en Praktijkwerkstuk

Tijdens deze coachopleiding wordt een theorie-examen afgenomen en je maakt een praktijkwerkstuk.

Voor het praktijkwerkstuk voer je 4 – 5 gesprekken met een oefencliënt (die je zelf zoekt). In het praktijkwerkstuk beschrijf je een volledig coachtraject waarin je je coachhouding en coachvaardigheden laat zien. Daarnaast beschrijf je je persoonlijke ontwikkeling.

Hier vind je een schematische weergave van de opleiding:  Schema Coachopleiding

Lesdag

Programmaonderdelen

Lesdag 1:

Kennismaken. Met elkaar en met de docenten.

Wat is coachen. En wat is het niet. Definities en begrippen. Feedback geven en ontvangen (hoe gaan we met elkaar om in deze opleiding). Leren en reflecteren. K-A-R-M-A-reflectie.

Een coachende houding. AAAA: Acceptatie zonder oordeel, Aandacht, Aansluiten, Authenticiteit. Liefde, Empathie en Integriteit. Doelen en resultaatgerichtheid. Verantwoordelijkheden van coach en cliënt.

Ethiek in coaching. Waarden, normen, Ethische Gedragscode NOBCO.

Lesdag 2:

Basisvaardigheden (1). Aansluiten bij de ander. LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. Het belang van woorden en taalgebruik. Dóórvragen. De vraag achter de vraag: effectief gebruik van stilte.

Basisvaardigheden (2). (non)verbale signalen waarnemen en interpreteren: signalen van de lichaamstaal. Model van aandacht: Inclusive Coaching op persoonlijk niveau. De vijf aandachtsgebieden.

Lesdag 3:

Basisvaardigheden (3). De kunst van het vragen stellen. Doorvragen op wat zich aandient en via Inclusive Coaching.

Analyse van de levenshouding. Ben ik Slachtoffer of Schepper? Bewustwording en reflectie.

Doelgericht coachen. Gespreksmodellen: oefenen met GROW. Doel en Realiteit (G&R). De Wondervraag.

Lesdag 4:

Doelen en acties. Vervolg GROW, alternatieven, keuzes en acties (O&W).

Kernkwadranten – kernkwaliteiten. Valkuilen, uitdagingen, allergieën en leerpunten. Eigen kernkwadranten maken. Werken met kernkwadrant van de ander. Kwaliteit en uitdaging verbinden.

Lesdag 5:

NLP (1). Overtuigingen en patronen: hoe ontstaan ze? Werken met de 6 Logische niveaus & Ijsberg van McLelland. Metamodel, metaprogramma. Het babyolifantje.

NLP (2). Belemmerende overtuigingen (BO) opsporen – via verschillende methodes, o.a. 3 waarnemingsposities & de 6 Logische Niveaus.

Lesdag 6:

RET. Rationeel Emotieve Therapie. Als wensen eisen worden. Irrationele gedachtenpatronen en BO’s uitdagen.

Het intakegesprek. De ontmoeting. Contact en contract. Informed consent. Vertrouwensband opbouwen. Van klacht naar coachvraag. Coachcontract & -plan.

Lesdag 7:

Van BO naar SO. Belemmeringen ombuigen naar stimulerende overtuigingen/patronen op basis van positieve waarden. Value Based Transformation (VBT).

Coachen in het ‘hier en nu’. Wat zegt dit over ‘daar en dan’. Gebruik maken van wat zich aandient.

Lesdag 8:

Omgaan met weerstand en emoties. Weerstand – effectief gebruik maken van weerstand. Omgaan met emoties. Emotionele intelligentie.

Werken met het onbewuste (1). De Disneystrategie. Wie ‘zijn’ ik? Werken met subpersonen, delen van mij.

Lesdag 9:

Werken met het onbewuste (2). Coachen met metaforen, verbeelding en creatieve technieken.

Overdracht en tegenoverdracht. Projectie, Overdracht, Tegenoverdracht. De rol van thema’s uit oude relaties in relaties in het hier en nu. Dramadriehoek & Winnaarsdriehoek.

Lesdag 10:

Introductie Transactionele Analyse. Egotoestanden en Transacties.

Introductie Systemisch waarnemen. Kijken naar de context. Systeemwetten en patronen in systemen.

Lesdag 11:

Persoonlijk Leiderschap. Macht/onmacht en kracht. Polariteiten in de coachrelatie.

De cirkel rondmaken. Afsluiten van de coachrelatie.

Theorie:

Theorie-examen.

Praktijk:

Praktijkwerkstuk.

Afsluiting:

Diploma-uitreiking en afsluiting.

Afsluiting:

Startdata najaar 2024

Locatie:

Veldhoven: Alba-academie, Locht 117, 5504 RM, Veldhoven (op het terrein van NH Koningshof)

Utrecht: Aristo meeting center, Brennerbaan 150, 3524 BN, Utrecht

Lesdag: Maandag

Datum: 30 september 2024

Lesinformatie: Lessen vinden tweewekelijks plaats en duren van 10.00 tot 17.00 uur

Locatie:

Veldhoven: Alba-academie, Locht 117, 5504 RM, Veldhoven (op het terrein van NH Koningshof)

Utrecht: Aristo meeting center, Brennerbaan 150, 3524 BN, Utrecht

Lesdag: Vrijdag

Startdatum: 4 oktober 2024

Lesinformatie: Lessen vinden tweewekelijks plaats en duren van 10.00 tot 17.00 uur

Duur:

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner duurt ongeveer 10 maanden.

Niveau:

Post-HBO niveau.

Toelating:

Je beschikt over een HBO-diploma op Bachelor niveau en bent 28 jaar of ouder.

Mocht je niet voldoen aan deze toelatingseisen, neem dan contact met ons op. Een intakegesprek, na inzending van CV en motivatie, kan dan tot de toelatingsprocedure behoren.

Studiebelasting:

327 uur.

Afronding:

Tijdens deze coachopleiding wordt een theorie-examen afgenomen en je maakt een praktijk- en ontwikkelwerkstuk.

Heb je aan alle eisen voor het diploma en 90% aanwezigheid voldaan, ontvang je het geaccrediteerde diploma van Alba-academie. Optioneel kun je ook nog kiezen voor het Post-HBO diploma en inschrijving in het betreffende register (hieraan zijn extra kosten verbonden; zie Investering).

Accreditatie:

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner is EMCC-NOBCO Practitioner, LVSC en Post-HBO geaccrediteerd. Daarnaast wordt de kwaliteit gewaarborgd door CEDEO en CRKBO.

Je kunt na het behalen van jouw Alba-diploma een traject ingaan voor jouw individuele accreditering als professioneel coach. Daarvoor moet je wel nog aan bepaalde voorwaarden voldoen en deze verschillen per beroepsorganisatie, beroepsvereniging of stichting.

Aantal deelnemers:

circa 10 tot 15 studenten per lesgroep.

Literatuur:

De lijst met verplichte literatuur wordt je voor aanvang toegezonden.

Docent:

Alle lesgroepen worden begeleid door een team van twee of drie docenten (afhankelijk van de groepsgrootte). Ieder met een eigen specialisme.

Algemeen:

Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding krijg je alle startinformatie toegestuurd.
Onze opleidingen en trainingen zijn populair. Wil je verzekerd zijn van een plek, wacht dan niet te lang met inschrijven. Mocht de opleiding onverhoopt toch niet kunnen starten, dan ontvang je direct bericht. Het reeds overgemaakte bedrag storten wij in dit geval binnen 10 dagen terug.

Tip:

Bezoek voor meer informatie onze informatiebijeenkomsten

Deelname aan de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner kost € 6.375,00. Dit is inclusief lessen, syllabus, examenkosten, begeleide intervisie, intervisie, POAP-gesprekken, koffie, thee en lunch (exclusief literatuur en eventuele kosten van herexamen).

  • Het inschrijfgeld bedraagt € 95,00 (eenmalig). (Oud)-studenten van Alba-academie betalen geen inschrijfgeld.
  • Alba-academie is vrijgesteld van BTW.
  • (optioneel): Post-HBO diploma: € 125,00.

Wil je meer informatie over de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner?

Download hieronder de leaflet van deze coachopleiding door het formulier in te vullen.  Heb je specifieke vragen, dan kun je ons natuurlijk ook mailen op secretariaat@alba-academie.nl  of bellen op 085-200 8000. Wij geven graag antwoord op al je vragen.

De gegevens die je hebt ingevuld, nemen we op in ons relatiebestand. Wij gebruiken deze gegevens om je hierna eenmalig te informeren over deze opleiding. Uiterlijk na 6 maanden verwijderen we je gegevens weer. Conform AVG heb je het recht om je gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op, op telefoonnummer 085-200 8000 of per e-mail: secretariaat@alba-academie.nl.
=

Ben jij net zo enthousiast als vele andere studenten over onze Beroepsopleiding tot Coach Practitioner? Aarzel dan niet. Verzeker jezelf van een plek en schrijf je direct in door het onderstaande formulier in te vullen.

Lees vóór aanmelding eerst onze Algemene Voorwaarden

Ik schrijf me in voor de éénjarige post-HBO Beroepsopleiding tot Coach Practitioner

Lesdagen van 10:00 - 17:00 uur

Gegevens student

Op officiële documenten, zoals diploma's wordt de geboortenaam (ook wel ‘meisjesnaam’ genoemd) vermeld zoals die in de Basisregistratie Personen bekend is.

Betaling

Het lesgeld is inclusief examenkosten (1x theorie-examen) en exclusief inschrijfgeld (€ 95,00) en literatuurkosten. Na afronding van de opleiding met een positief resultaat ontvang ik een diploma van Alba-academie. Wanneer tevens wordt gekozen voor het diploma van de stichting Post-HBO worden de bijkomende kosten in rekening gebracht bij de betaler van het lesgeld. Dit Post-HBO diploma geeft een persoonlijke registratie in het Post-HBO register. Indien gekozen wordt voor de 2-jarige opleiding ontvang ik dit Post-HBO diploma na succesvolle afronding van het tweede jaar. Alba-academie is vrijgesteld van BTW.

Belangrijke aanvullende informatie (in te vullen door de student)

Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Kopie hoogst behaalde diploma bijsluiten
Ik heb het formulier naar waarheid ingevuld. Ik ontvang een bevestiging van mijn inschrijving.

Comments are closed.