Coachopleiding – Beroepsopleiding tot Coach Senior Practitioner | Counselor

Daar waar het spannend is, moet je zijn.

Leer professioneel coachen op het snijvlak van coaching, counseling en therapie. Zet jezelf in als instrument en richt je interventies op datgene wat voor de cliënt ten diepste relevant is. Kom snel tot de kern, durf scherp te werken. Begeleid diepgaande, individuele veranderprocessen.

Diverse startdata

Utrecht / Veldhoven

2 lesjaren

BROCHUREINFORMATIEBIJEENKOMST

Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op via:

Startdatum en locatie

Diverse startdata
2 lesjaren
Utrecht / Veldhoven

Investering

€ 10.965,00
DIRECT INSCHRIJVENOPTIE NEMEN

Word Coach Senior Practitioner

 • Begeleid je cliënten op het snijpunt van coaching, counseling en therapie.
 • Stimuleer je cliënten om te reflecteren op de eigen thema’s en het eigen gedrag.
 • Ontwikkel je kennis van de zwaardere thema’s met een diepere oorsprong.

Deze 2-jarige Coachopleiding leidt je op tot professioneel Senior Coach Counselor op EMCC Senior Practitioner niveau.

Eerste jaar Coach Practitioner

Het eerste jaar is het basisjaar, dat wordt gevormd door de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner. Hierin leg je een stevig coachfundament. Je krijgt methodieken uit verschillende coachstromingen, zoals NLP, TA en Systemisch werk aangereikt en leert werken met de modellen, instrumenten en technieken. Tijdens het eerste jaar op EMCC Practitioner niveau leer je coachen op het niveau van houding, (belemmerende) overtuigingen en gedrag.

Tweede jaar Coach Senior Practitioner

Het tweede jaar verdiep en verstevig je het fundament met de vervolgopleiding Dieper Coachen. Tijdens dit jaar op EMCC Senior Practitioner niveau ga je aan de slag met thema’s die liggen op identiteitsniveau (counseling). Denk daarbij aan onderwerpen als: “Ik ben ergens onderweg mezelf kwijt geraakt”. “Ik weet niet meer wat ik wil”. “Ik ben burn-out geraakt“. “Ik heb een ernstig verlies geleden en weet niet hoe ik hier weer bovenop moet komen”. “Ik heb het gevoel dat ik er niet meer zo toe doe”.

Je leert jezelf in te zetten als instrument, voorbij de modellen. Je weet je cliënt snel te diagnosticeren en komt direct tot de kern. Daar waar het spannend is, waar de echte pijn zit, intervenieer je. Vragen durf je scherp op de snede te stellen en je deinst er niet voor terug je cliënt te confronteren met steeds terugkerend ineffectief gedrag en zelfsabotage. Je ondersteunt je cliënt bij diepgaande veranderingsprocessen en coacht op duurzame persoonlijke ontwikkeling. Je werkt op het snijvlak van “gezond en ziek” en weet wanneer je door moet verwijzen.

Voor wie is de Coachopleiding tot Coach Senior Practitioner | Counselor bedoeld?

Deze 2-jarige coachopleiding op post-HBO niveau is geschikt voor iedereen die professioneel coach of counselor wil worden, of zich wil bekwamen in de begeleidingskunst. De opleiding geeft je een stevig fundament voor het starten van een eigen coach of counselor praktijk en is zeer geschikt voor interne coaches die hun basis willen uitbouwen en verdiepen. Omdat bij Alba-academie persoonlijke en professionele ontwikkeling hand in hand gaan, ben jij bereid diepgaand te werken met jouw eigen (belemmerende) thema’s.

Doel van de Coachopleiding tot Coach Senior Practitioner | Counselor

Na afloop van de opleiding kun je jouw cliënten op een dieper niveau begeleiden, namelijk op het niveau van identiteit en zingeving. Je zet jezelf in als instrument en komt snel tot de kern. Je begeleidt jouw cliënt bij problemen met een (lichte) psychosociale achtergrond, bijvoorbeeld aanhoudende stress, een gevoel van “niet gelukkig zijn / in de knoop te zitten”, of het gevoel niet optimaal te functioneren. Je helpt je cliënt om inzicht te krijgen in vragen als “wie ben ik” en “wat wil ik”.

Het eerste jaar wordt afgerond met het EQA geaccrediteerde en Post-HBO erkende diploma Coach Practitioner. Aan het einde van het tweede jaar ontvang je het EQA geaccrediteerde en Post-HBO erkende diploma Coach Senior Practitioner.

Liever losse modules?

De 2-jarige Coachopleiding tot Coach Senior Practitioner | Counselor is ook te volgen in modules. Je volgt dan de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner en de vervolgopleiding Dieper Coachen als losse jaren.

Jaar 1 Basisjaar

 1. Kennismaking met elkaar, docenten en het programma. Feedback, reflecteren en ethische gedragscode.
 2. Een coachende houding, Mindfullness – de vier AAAA’s.
 3. Basisvaardigheden 1. LSD, Luisteren, Samenvatten, Doorvragen.
 4. Basisvaardigheden 2. Non-verbale signalen waarnemen & interpreteren. Inclusive Model van aandacht.
 5. Basisvaardigheden 3. De kunst van het vragen stellen. Ben ik Slachtoffer of Schepper?
 6. Doelgericht coachen. GROW.
 7. Van Coachvraag naar doel. Vervolg GROW en gespreksmodellen.
 8. Kernkwadranten. Kwaliteiten en uitdagingen verbinden.
 9. NLP (1). Overtuigingen en patronen, hoe ontstaan ze?
 10. NLP (2). Belemmerende overtuigingen opsporen via diverse methodes.
 11. Rationeel Emotieve Therapie RET. Irrationele gedachtenpatronen en belemmerende overtuigingen.
 12. Het intakegesprek. Contact en contract.
 13. Value Based Transformation (VBT). Duurzame verandering op basis van dieper liggende waarden.
 14. Coachen in het ‘hier en nu’. Wat zegt dat over het ‘daar en dan’?
 15. Effectief omgaan met weerstand en emoties.
 16. Werken met het onbewuste (1). Wie zijn ik – subpersonen. Disneystrategie.
 17. Werken met het onbewuste (2). Coachen met metaforen, verbeelding en creatieve technieken.
 18. Overdracht en tegenoverdracht. Invloed van oude thema’s in het hier-en-nu. Dramadriehoek & Winnaarsdriehoek.
 19. Transactionele Analyse (TA1) & overdracht. Egotoestanden, overdracht in relatie tot TA.
 20. Introductie Systemisch Coachen. De wetten van het systeem, o.a. plek & ordening.
 21. Persoonlijk leiderschap. Macht, onmacht & kracht. Polariteiten in de coachrelatie.
 22. Integratie & afronding. De coachrelatie beëindigen. Afronding.
 • Theorie-examen
 • Eindwerkstuk

Jaar 2 Verdiepingsjaar

Module 1 – Ik als Coach
 • Introductie. Kennismaken met programma, docenten en studenten. Verkenning en verdieping biografische levenslijn, zelfbeeld en levensvisie.
 • Contact en Contract. NLP: Eliciteren, installeren, geheim contract. Herkaderen, change personal history.
 • Egotoestanden. (TA): mijn scripts en levensscripts. Wil en Verlangen, eigen leider zijn.
 • Identiteitsontwikkeling en Zijn. Inspiratie en Bezieling. Van polariteiten, naar Heelheid.
Module 2 – Ik als Coach in relatie tot de cliënt
 • Contactcirkel, hechting en scheiding. Verstoringen in hechting. Polariteiten rondom hechting.
 • Weerstand en verzet, macht en onmacht. Schaduw en monsters.
 • Kracht, levensenergie. Intimiteit en seksualiteit.
 • Emoties en pijn. Psychopathologie. Diagnostiek.
Module 3 – Ik als Coach in relatie tot het systeem
 • Systemische factoren vanuit de eerste groep: het gezin. Projectie, overdracht en tegenoverdracht.
 • Dynamiek in gezin en relaties. Eigen overdrachts- en tegenoverdrachtsthema’s.
 • Dynamiek in organisaties. Systemische principes, projectie, overdracht en tegenoverdracht in werksituaties.
 • Ethiek in Coaching, in organisaties en systemen. Wereldbeeld, mensbeeld, ethische dilemma’s.
Integratie van de onderdelen van de opleiding
 • Expliciet worden op deze dag de modules 1, 2 en 3 doorlopen en afgerond. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan evaluatie, het afscheid nemen van elkaar, de opleiding en de trainers.

Jaar 1

Basisjaar start najaar 2020 (Beroepsopleiding tot Coach Practitioner)

Locatie:

Veldhoven  / Utrecht

Startdatum:

Veldhoven: 21 september 2020 (wachtlijst)

Utrecht: 23 september 2020 (lesdag: woensdag)

Veldhoven: 25 september 2020 (wachtlijst)

Lesinformatie:

De lesdagen duren van 10.00 tot 17.00 uur.

Jaar 2

Vervolgjaar start najaar 2021 (Dieper Coachen)

Locatie:

Veldhoven

Startdatum:

September 2021

Lesdag:

Maandag

Lesinformatie:

De lesdagen duren van 10.00 tot 17.00 uur

Overige informatie

Duur:

De opleiding tot Coach Senior Practitioner | Counselor duurt 2 jaar. in totaal zijn er 24 lesdagen, intervisie, supervisie en POAPs.

Niveau:

Post-HBO en EMCC EQA Senior Practitioner geaccrediteerd.

Toelating:

Je beschikt over een HBO-diploma op Bachelor niveau en bent 28 jaar of ouder.

Mocht je niet voldoen aan deze toelatingseisen, neem dan contact met ons op. Een intakegesprek, na inzending van CV en motivatie, kan dan tot de toelatingsprocedure behoren.

Afronding:

 • Jaar 1 wordt afgerond met een theorie- en praktijkexamen.
 • Toetsing in jaar 2 geschiedt door 3 praktijkwerkstukken.
 • Na afronding (en bij voldoen aan de exameneisen) ontvang je het Senior Practitioner geaccrediteerde, Post-HBO erkende diploma.
 • Post-HBO diploma en inschrijving in het register op aanvraag (hieraan zijn extra kosten verbonden).

Aantal deelnemers:

Minimaal 12 en maximaal 18 studenten per lesgroep.

Literatuur:

De lijst met verplichte literatuur wordt je voor aanvang toegezonden.

Trainer:

Alle lesgroepen worden begeleid door een team van drie docenten, ieder met een eigen specialisme.

Algemeen:

Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding krijg je alle startinformatie toegestuurd.
Onze opleidingen zijn populair. Wil je verzekerd zijn van een plek, wacht dan niet te lang met inschrijven. Mocht de opleiding onverhoopt toch niet kunnen starten, dan ontvang je direct bericht. Het reeds overgemaakte bedrag storten wij in dit geval binnen 10 dagen terug.

Tip:

Bezoek voor meer informatie onze informatiebijeenkomsten.

Het collegegeld voor de 2-jarige Beroepsopleiding tot Coach Senior Practitioner | Counselor bedraagt € 10.965,00 wanneer het in één keer wordt voldaan. Dit is inclusief lessen, syllabus, werkmap, examenkosten, supervisie, intervisie, koffie en thee en lunch (literatuurkosten zijn niet inbegrepen). Het inschrijfgeld bedraagt € 95,00 (eenmalig).

De Alba-academie is vrijgesteld van BTW.

Dit bedrag is inclusief lessen, syllabus, lunch, koffie en thee.
Inschrijving voor de 2-jarige Beroepsopleiding tot Coach Senior Practitioner | Counselor  is financieel aantrekkelijker dan het “los” volgen van de twee jaren. Je bespaart meer dan 10 procent. Ook wanneer je werkgever betaalt is dit een aantrekkelijk voordeel.

Wil je meer informatie over de Beroepsopleiding tot Coach Senior Practitioner | Counselor?

Download hieronder de leaflet Beroepsopleiding tot Coach Senior Practitioner | Counselor door het formulier in te vullen. Als je specifieke vragen hebt, dan kun je ons natuurlijk ook mailen op [email protected] of bellen op 040-2955999. Wij geven graag antwoord op al jouw vragen.

Bezoek ook onze informatiebijeenkomsten.

De gegevens die je hebt ingevuld, nemen we op in ons relatiebestand. Wij gebruiken deze gegevens om je hierna eenmalig te informeren over deze opleiding. Uiterlijk na 6 maanden verwijderen we je gegevens weer. Conform AVG heb je het recht om je gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op, op telefoonnummer 040-295 59 99 of per e-mail: [email protected]
=

Ben je net zo enthousiast als vele andere studenten over onze Beroepsopleiding tot Coach Senior Practitioner | Counselor? Aarzel dan niet. Verzeker jezelf van een plek en schrijf je direct in door het onderstaande formulier in te vullen.

Lees vóór aanmelding eerst onze Algemene Voorwaarden

Ik schrijf me in voor de tweejarige Beroepsopleiding tot Coach Senior Practitioner/ Counseler

Het 2e lesjaar start in maart 2022 in Veldhoven (lesdag wordt nader bepaald)

Gegevens student

Op officiële documenten zoals diploma’s wordt de geboortenaam (ook wel ‘meisjesnaam’ genoemd) vermeld, zoals die in de Basisregistratie Personen bekend is.

Betaling

Het lesgeld is inclusief examenkosten (1x theorie-examen) en exclusief inschrijfgeld (€ 95,00) en literatuurkosten. Na afronding van de opleiding met een positief resultaat ontvang ik een diploma van Alba-academie. Wanneer tevens wordt gekozen voor het diploma van de stichting Post-HBO worden de bijkomende kosten in rekening gebracht bij de betaler van het lesgeld. Dit diploma ontvang je na succesvolle afronding van het tweede jaar en geeft een persoonlijke registratie in het Post-HBO register. Alba-academie is vrijgesteld van BTW.

Belangrijke aanvullende informatie (in te vullen door de student)

Click or drag a file to this area to upload.
Kopie hoogst behaalde diploma bijsluiten
Ik heb het formulier naar waarheid ingevuld. Ik ontvang een bevestiging van mijn inschrijving.