Teamcoaching

Zakelijk aanbod Alba Academie Teamcoaching

Teamcoaching

“Om mensen in beweging te krijgen moet je weten wat hen tegenhoudt”

Mensen kunnen door samen te werken prestaties leveren die ze alleen niet kunnen leveren. Een goed functionerend team is dan ook van grote waarde voor organisaties. Hoe vanzelfsprekend het ook lijkt, de samenwerking in teams verloopt niet altijd even goed. Er spelen organisatiebelangen en teambelangen, maar ook persoonlijke belangen. En ieder mens is anders.

Onder de oppervlakte spelen onuitgesproken opvattingen, drijfveren en tegenstellingen. Teamleden zetten elkaar (onbewust) vast en houden het gezamenlijke probleem in stand. Teamcoaching is erop gericht om een team te ondersteunen bij het ontwikkelproces door het team bewust te maken van collectieve ineffectieve patronen in gedrag, denken of systeem. De teamcoach beïnvloedt de interactie in het team om zo het team als geheel beter te laten functioneren. Of helpt het team naar een volgende fase in de teamontwikkeling.

Doel van de training Teamcoaching

Tijdens de training Teamcoaching leer je een teamcoachtraject op te zetten en uit te voeren en kun je reflecteren op jouw eigen rol als teamcoach en ken je jouw eigen sterke punten en bijbehorende valkuilen. Je werkt veel met inbreng van eigen casuïstiek zodat je het geleerde ook direct in de praktijk kunt toepassen. Kortom: je leert het vakmanschap van teamcoaching en daarmee krijg je een gedegen basis op dit gebied.

Resultaten:

heb je inzicht in de belangrijkste succesfactoren van teamcoaching
weet je in te schatten wat de ontwikkelvraag van het team is om het team te helpen hun eigen groei te bevorderen
heb je kennis over en ervaring opgedaan met groepsdynamiek en de fasen van groepsontwikkeling
kun je interventies doen die passen bij de fase waarin het team zit
kun je interventies doen om reflecties bij het team en het teamleren te bevorderen
maak je een start met het hier-en-nu denken en interveniëren
maak je een start met het systeemdenken
kun je werken met de levenscirkel bij teams in verandering, ontslag of verlies

Voor wie is de training Teamcoaching bedoeld?

Deze training is bestemd voor iedereen die in de praktijk teams leidt of begeleidt en behoefte heeft aan goede ondersteuning door meer kennis van en inzicht in het coachen van teams in verandering. Aantoonbare coachervaring en/of een coachingsopleiding op minimaal niveau van ‘Management by Essentials’ (of coaching foundation) is vereist.

IncompanyDirect inschrijven

Bekijk ook eens onze andere trainingen

Complexe teamcoaching

Met de training Complexe Teamcoaching maak je de stap naar senior teamcoach. Je leert de rollen van teamcoach – consultant – leiderschapscoach – trainer af te wisselen. En je in dienst te stellen van de veranderbehoefte van het team.

Deep democracy

Profiteer van de minderheidswijsheid in teams. Hoogste tijd om het weer eens oneens te zijn met elkaar en te polariseren. Activeer met Deep Democracy ‘de luis in de pels’ en de ‘dwarsliggers’. Voer het echte gesprek!

Systemische organisatiecoaching

De meerwaarde van organisatiecoaching wordt steeds meer onderkend. Organisaties merken dat gespecialiseerde organisatiebegeleiders een belangrijke bijdrage leveren in de dagelijkse praktijk. Zo wordt er binnen de organisatie aan ontwikkeling en verandering gewerkt.

Comments are closed.