Trainers

Trainers van Alba-academie – leuk om kennis te maken

Onze (kern)docenten/-trainers doceren niet. Ze inspireren, begeleiden, dagen uit, confronteren en coachen je in de programma’s. Het zijn professionele vakdocenten en praktijktrainers die stevig met twee benen in de dagelijkse praktijk van hun specialisme staan. En die hun kennis, kunde en ervaringswijsheid op bezielende wijze delen met studenten. Onze docenten scoren hoog in de verschillende evaluaties, zoals CEDEO. Tweemaal per jaar organiseren wij voor onze docenten bij- en nascholing.

Wie is wie?

Helen Beeley

Helen Beeley

Helen Beeley werkt, naast haar baan als trainer/coach voor de School voor Politieleiderschap, als zelfstandig trainer, coach en procesbegeleider in de publieke sector. De chemie tussen mensen en het effect hiervan op hun manier van communiceren zet zij als instrument in om mensen in beweging te krijgen. Zij is creatief en onorthodox in haar interventies en gaat de confrontatie met mensen aan. Haar doel is altijd: het lerend vermogen van de ander activeren.

Helen heeft een eerstegraads lesbevoegdheid en deed haar werkervaring vooral op in Zorg en Welzijn, Onderwijs en Politie. Ze is Deep Democracy practitioner en heeft verschillende coachopleidingen gevolgd die zij inzet bij individuele en teamcoaching.

Helen Beeley is docent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner en geeft de training Deep Democracy.

Frans Besselink

Frans Besselink

Master Practitioner Coach Frans (1955) is opgeleid in psychosociale therapie, coaching en in train-de-trainer. Hij heeft ruim dertien jaar als leidinggevende gewerkt voor mensen met een verstandelijke handicap. Een van zijn belangrijkste taken was het geven van individuele coaching en teamtrainingen. Vanuit zijn eigen praktijk coacht hij mensen die door psychosociale klachten op het werk in de problemen komen of het werk niet meer aan kunnen. Daarnaast biedt hij supervisie en coaching voor het verbeteren van het beroepsmatig functioneren van medewerkers die zich verder willen ontwikkelen. Frans is een warme persoonlijkheid die als opleider respectvol, vertrouwenwekkend, enthousiast, eerlijk en praktisch is.

Frans Besselink is kerndocent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner.

Matthijs van der Bijl

Matthijs van der Bijl

Matthijs van der Bijl (1978) is opgeleid in hotelmanagement en rondde een MBA af, met als specialisatie ‘talentmanagement in organisaties’. Later vulde hij dit aan met diverse opleidingen bij o.a. Phoenix Opleidingen. Hij ondersteunt teams en professionals, van strategisch tot individueel niveau en gelooft dat ieder mens een bijdrage wil en kan leveren aan zijn of haar organisatie, en dat het de uitdaging van organisaties en de mensen die er werken is om dit met elkaar te verbinden en hier optimaal energie te laten ontstaan.

Als coach, trainer, programmaontwikkelaar en academiebouwer is Matthijs de laatste jaren betrokken geweest bij vele omgevingen, waarbij de vertaling van de organisatiestrategie in human capital visie, samenwerking en teamvorming én persoonlijke- en leiderschapsontwikkeling centraal staan. Hiervoor neemt hij onder andere 12 jaar managementervaring mee vanuit zijn vorige carrière bij Ahold. Sinds 2013 is Matthijs zelfstandig ondernemer. Als coach heeft hij zich gespecialiseerd in herstel van burn-out en energiemanagement.

Matthijs is docent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner.

Jane Coerts Burn-out preventie training

Jane Coerts

Mensen begeleiden bij het opdoen van nieuwe kennis en ervaringen loopt als een rode draad door het leven van Master Practitioner Coach Jane Coerts (1958). Op professioneel vlak doet en deed ze dat als coach, trainer, docent en sparringpartner voor organisaties. Jane heeft sinds 2000 haar eigen bureau voor organisatieadvies, training en coaching. Collega’s en opdrachtgevers omschrijven haar als analytisch, warm, nieuwsgierig, authentiek, resultaatgericht en voedend. Haar grote passie is mensen duurzaam brengen bij wie zij werkelijk zijn, zodat zij vanuit hun passie kunnen leven en werken. Zij heeft zelf ervaren dat dit niet altijd de makkelijkste weg is, maar wel de meest vervullende.

Jane Coerts is docent bij de vervolgopleidingen Dieper Coachen & Organisatiecoaching en geeft de training Burn-out Preventie.

Margje Duursma

Margje Duursma

Als registercoach coacht Master Practitioner Coach Margje Duursma (1948) individuele managers en medewerkers. Daarnaast coacht ze directies en teams in hun eigen professionele omgeving. Ook groepstrainingen, intervisie en trajectbegeleiding maken deel uit van haar dienstverlening. Margje heeft haar sociaal agogische opleiding aangevuld met managementcursussen en goed getrainde communicatieve vaardigheden. Zij heeft jarenlange ervaring opgedaan in een breed scala van management- en bestuursfuncties, waarvan een deel in het (beroeps) onderwijs, bij overheidsinstanties en bij ‘not for profit’ organisaties. Haar aanpak is betrokken, gedegen en resultaatgericht. Haar stijl is helder, concreet en veelzijdig.

Margje Duursma is kerndocent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner.

Sylvia Esman

Sylvia Esman

Sylvia Esman (1968) is geaccrediteerd EMCC NOBCO Senior Practitioner coach, de opleiding daarvoor heeft ze bij Alba-academie gevolgd. Ze is vanaf 2013 zelfstandig coach en werkt vanuit haar eigen praktijk Echt Syl Coaching. Daarvoor heeft ze jarenlang als HR-adviseur gewerkt in de financiële dienstverlening, waarbij zij altijd al veel interesse heeft gehad in het benutten van talenten binnen de organisatie en het ontwikkelen van kwaliteiten van medewerkers. “Mensen zelf laten (her-)ontdekken wie ze zijn, waar ze goed in zijn en blij van worden, is fantastisch werk.” Sylvia is toegankelijk, warm en direct.

Sylvia Esman is docent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner.

Arielle van gestel

Ariëlle van Gestel

Ariëlle van Gestel is in 1996 afgestudeerd als arbeids- en organisatiepsychologe. Sinds 1993 is zij werkzaam als trainer/coach. Zij is gecertificeerd NLP-master en heeft in
het buitenland een officieel erkende opleiding afgerond als therapeut (transpersoonlijke coach en counselor). Haar expertise ligt vooral op het vlak van het beantwoorden van de vraag: “Hoe leg je de verbinding tussen de missie en doelstelling van een organisatie en haar medewerkers?” Zij is hiermee vooral geïnteresseerd in de afstemming van een medewerker op zijn omgeving en visa versa en hoe de mens voor zich zelf zingeving creëert en behoudt. Een mismatch binnen dit proces heeft vaak ziekte (burn-out) of arbeidsconflicten tot gevolg. Kortom: hoe zorg je ervoor dat je medewerkers met plezier hun bijdrage leveren aan het realiseren van de bedrijfsdoelstelling.

Ariëlle van Gestel is kerndocent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner.

Aart Harder

Aart Harder

Aart Harder is IoPT Psychotrauma Practitioner en trainer bij Harder & Verder, hart voor Perspectief. Zijn praktijk is een vrijplaats voor Identiteitsontwikkeling en Autonomie.
Voordat hij een aantal jaar geleden de stapt maakte naar zijn eigen bedrijf was Aart jarenlang actief in diverse HRM, Quality en EHS-managementfuncties in het bedrijfsleven, zorg en adviesorganen. Door diverse traumatische levenservaringen heeft Aart zijn weg gezocht naar herstel en heling. Zo kwam hij in aanraking met IoPT. In afgelopen 10 jaar heeft hij zich in deze werkwijze bekwaamd en is daarin opgeleid door Franz
Ruppert, Vivian Broughton (UK), psychologe, schrijfster en vertaalster van de boeken van FR in het Engels en Margriet Wentink van Interakt. Aart is tevens opgeleid als NLP-practitioner, NLP-master practitioner en in Systemisch coachen en Organisatieopstellingen door Jan Jacob Stam van het Bert
Hellinger Instituut. Aart past zijn kennis en ervaring met IoPT toe in zijn eigen coachingspraktijk. Hij ondersteunt mensen en groepen met vragen op het gebied van privé- en/of werk gerelateerde relationele samenwerkingsproblemen, burn-out, leven met verlies en het omgaan met rouw.

Aart Harder is docent bij de opleiding Integrale Traumacoaching.

Christel Hebly

Christel Hebly

Na een aantal jaren werken als docent Nederlands, maakte Christel de stap naar het bedrijfsleven. Eerst voor een uitgeverij, daarna als trainer en coach. Behalve een trainersopleiding, volgde zij een opleiding bedrijfskunde, een Gestalt-coachopleiding en specialisaties op het gebied van Positieve Psychologie en Voice-Dialogue. In individuele trajecten werkt Christel met vragen op het gebied van leiderschap, loopbaan & werkgeluk, werk-energie-balans (stressklachten) en omgaan met verandering. Met teams werkt ze aan visie-vorming, open communicatie, positieve relaties en het hanteren van conflicten. Christel is een betrokken coach en inspirerende trainer. Zij kies voor een positieve insteek, versterkt wat goed gaat en heeft aandacht voor persoonlijke kwaliteiten en kracht. Ze is toegerust om te werken met de boven- én de onderstroom. Ze ondersteunt en confronteert, maar altijd in een veilige setting.

Maarten van Herk

Maarten van Herk

Maarten van Herk (1967) is afgestudeerd aan de HTS in Tilburg. Vanuit functies als projectmanager en leidinggevende bij high tech bedrijven weet hij waar de focus van organisaties ligt; op de core business. Aan de andere kant weet hij ook dat het grootste kapitaal in hun mensen zit in de vorm van talent, kennis en ervaring. Creëer een vruchtbare omgeving rondom een medewerker en je staat versteld van wat diegene je teruggeeft. Maarten was tot enkele jaren geleden vooral onbewust bezig met de ander en wat hem/haar dan beweegt in het leven, zowel privé als maatschappelijk. In 2010 besloot hij bewust aan de slag te gaan met de talentontwikkeling van mensen en startte hij met een opleidingstraject gericht op professionele begeleidingskunde bij Phoenix Opleidingen. Maarten is oprecht geïnteresseerd in de mens. Zijn specialismen zijn dienstvaardig leiderschap, teambuilding, verandermanagement en talentontwikkeling.

Maarten van Herk is docent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner.

Lieke Holzer

Lieke Holtzer

Voor Lieke Holtzer (1958) is het leven een ontdekkingsreis. Haar fascinatie voor wat mensen bezielt, haar zoektocht naar hoe je als mens recht kunt doen aan wie je werkelijk bent en haar verlangen de opgedane wijsheid te delen, vormt niet alleen de leidraad in haar coach- en docentschap, maar heeft ook haar loopbaan en haar leven in belangrijke mate bepaald. Ooit gestart in het onderwijs als docent Omgangskunde, daarna de oversteek gemaakt naar het bedrijfsleven als trainer en opleidingsmanager en rond 2000 de stap gezet om zelfstandig verder te gaan als trainer communicatieve vaardigheden, (persoonlijk) leiderschap en teambuilding. Sinds een jaar of tien combineert ze haar werkzaamheden voor Alba-academie met haar praktijk, waarin ze haar werk als Coach, Body Stress Release practitioner, Regenesis practitioner en – meer recent – Energetisch (Syteem) Therapeut steeds meer met elkaar probeert te verbinden. Vanuit een holistische kijk op de mens maakt ze gebruik van verschillende ingangen – de fysieke, mentale, emotionele en energetische – om de cliënt toegang te verlenen tot alle mogelijkheden die beschikbaar zijn om tot bewustwording te komen van de oorzaken van door hem ervaren klachten/problemen, zodat deze getransformeerd kunnen worden naar een bron van kracht.

Lieke Holtzer is kerndocent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner en geeft Coaching Basics.

Chantal Juijn Organisatiecoaching

Chantal Juijn-Goossens

Chantal Juijn-Goossens (1969), van oorsprong breed opgeleid in bedrijfskunde aangevuld met de basisopleiding en een groot aantal vervolgopleidingen bij Phoenix Opleidingen, ondersteunt professionals, teams en organisaties op zoek te gaan naar hun identiteit. Zij begeleidt hen in het investeren in die identiteit, zodat zij, dicht bij zichzelf, kunnen groeien en ontwikkelen. Op een manier die recht doet aan wie zij ten diepste zijn en gebruik makend van de talenten die het dichtst bij hun hart liggen. Leren over nieuwe dingen en andere mensen, samenwerken en een gevoel van verbinding zijn de zaken die Chantal gelukkig maken in de dingen die zij onderneemt. Samenwerken, leren en verbinden vormen dan ook niet alleen de rode draad in haar eigen ontwikkeling, maar ook in de werkwijze waarop zij met mensen, teams en organisaties aan de slag gaat.

In steeds nieuwe omgevingen en in wisselende rollen heeft Chantal zich ontwikkeld tot aanjager en begeleider van verandering. In mensen, teams en organisaties. En steeds opnieuw door de doelstellingen van mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Zeventien jaar in strategische managementfuncties op het gebied van human resources en organisatiestrategie en sinds 2008 vanuit haar eigen bedrijf, met ‘bloei door ontwikkeling’ als belangrijkste leidraad.

Chantal is docent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner en de vervolgopleiding Organisatiecoaching.

Hans Koerts Meijer creatieve werkvormen

Hans Koerts Meijer

Twintig jaar zelfstandig werken en nog steeds heel veel leren in verwondering, maakt dat Hans (1946) zijn betrokkenheid voor mensen en zijn werk alleen maar ziet groeien. Na zestien jaar als illustrator aan de UVA te hebben gewerkt, besloot hij zijn creatieve talenten op een andere wijze te gaan inzetten. Na zijn studie tot kunstzinnig therapeut zette hij zijn eigen trainingsbureau op. In zijn workshops, cursussen, trainingen en coachen zet hij, naast ‘meer gebruikelijk’ instrumentarium, vaak creatieve middelen in. Graag daagt hij mensen uit hun talenten steeds verder te ontplooien en hun creativiteit voor het voetlicht te brengen, in een sfeer van vertrouwen en veiligheid. Hans werkt merendeels voor (grotere) bedrijven en organisaties.

Hans Koers Meijer is docent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner en geeft de training Coachen met Creatieve Werkvormen.

Aline Kruit act

Aline Kruit

Aline Kruit is arts, therapeut, spreker, docent én schrijfster. Zij is bij Alba-academie opgeleid tot Senior coach. Aline is gespecialiseerd in de behandeling van slapeloosheid met ACT. Haar belangstelling daarvoor is ontstaan tijdens haar werk als arts en in haar eigen praktijk. De bestaande aanpak voor slaapproblemen werkte vaak niet, maar de ACT-methode wel. Ze schreef de boeken “Slapen is niets doen” en “Eerste Hulp bij Beter Slapen”.

In een kort interview vertelt Aline ons wat ACT toevoegt voor coaches.

Ze is docent van de 3-daagse training Coachen met ACT.

Jeanne van Mierlo

Jeanne van Mierlo

Jeanne is rouwtherapeut/counselor/trainer/supervisor en is via haar praktijk aan Alba-academie verbonden. Jeanne is breed opgeleid als coach/counselor. Haar speciale interesse gaat uit naar thema’s van hechting, verlies van kort of lang geleden en trauma; op dit vlak heeft ze dan ook diverse opleidingen gevolgd, onder andere bij Land van Rouw en Phoenix Opleidingen. Haar missie is om cliënten en studenten naar hun hart te brengen, met beide benen op de grond. Ze staat voor contact van mens tot mens met hoofd, hart en buik. Verbinding. Ont-moeting. Ernst, relativering en humor. Alle gevoelens mogen er zijn. Jeanne blijft zichzelf ook ontwikkelen, nieuwsgierig naar wat er te ontdekken is. Zo heeft ze geleerd milder te zijn naar zichzelf en haar intuïtie te laten spreken. Meer zijn, minder doen. Ze heeft een voorkeur voor lichaamsgericht werk, systemisch werk en mindfulness.

Jeanne van Mierlo is docent in de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner en geeft de training Coachen bij Tegenslag en Verlies.

Domi Lambregts

Domi Lambregts

Domi Lambregts (1957) werkt sinds 1991 als coach, trainer en supervisor in haar eigen praktijk in Amsterdam. Zij werkt vanuit een integrale visie met leiderschapsontwikkeling en is geïnteresseerd in de bewuste evolutie van relaties. Haar rijke ervaring deelt ze graag met studenten die aan het begin staan van hun ontwikkeling als coach. Zij is opgeleid als Zijnsgeoriënteerde coach en kent de kracht van het rusten in Zijn. Het zelforganiserende principe is tevens een belangrijke leidraad, vanuit de wetenschap dat ieder systeem zich van nature (her)organiseert tot een geheel van een hogere orde. Ze heeft zich jarenlang verdiept in de integrale visie van Ken Wilber. Bij social change processen in organisaties maakt ze dankbaar gebruik van Spiral Dynamics. Sinds september 2016 biedt ze inspiratie, training en begeleiding aan mannen en vrouwen, particulier en in organisaties, die al hun relaties, en in het bijzonder hun intieme relaties, willen transformeren en inzetten als een instrument voor de bewuste evolutie van mens en cultuur.

Domi Lambregts geeft de Incompany training Spiral Dynamics Integral.

Elvira

Elvira Lesman

Elvira (1961) is opgeleid in gestalttherapie en creatieve therapie. Daarnaast is zij autodidact in loopbaanbegeleiding. Vanaf 1990 is het begeleiden van (ingrijpende) veranderingsprocessen bij individuen en groepen haar werk en haar passie. Ze begeleidt mensen met werk- en/of levensvragen. Ook geeft ze trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit en leiderschap. Haar kracht is ruimte scheppen waardoor mensen hun authenticiteit herkennen en vorm kunnen geven. Echte aandacht, diepgang en realiteitszin typeren haar en haar werkwijze.

Elvira lesman is docent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner.

Nancy Poels

Nancy Poels

Master Practitioner Coach Nancy (1959) is opgeleid in Arbeidsmarkt & Organisatiebeleid, Bedrijfskunde en Sociale Wetenschappen (propedeuse). Vanuit deze achtergrond heeft zij veel als interim manager gewerkt op vele korte projecten. Dit was de springplank naar coachen en trainen.

Ze is breed opgeleid in coaching en boogt op een jarenlange ervaring als coach en trainer met name op vraagstukken als persoonlijke effectiviteit, loopbaan, burn-out, reïntegratie, teamcoaching. Ook heeft zij zich gespecialiseerd in systeemopstellingen. Nancy werkt doelgericht met de praktijk als uitgangspunt.

Nancy Poels is het vaste gezicht van de training Loopbaancoaching en geeft de training Teamcoaching.

Martian Slagter Teamcoaching

Martian Slagter

Martian Slagter werkt als zelfstandig teamcoach en organisatie-adviseur voor diverse bedrijven en instellingen. Zij houdt zich in haar dagelijkse praktijk bezig met hoe je effectief en veerkrachtig blijft in tijden van veranderingen, zowel als leider, medewerker en/of team. Ze coacht organisaties (leiders, individuele medewerkers en teams) bij deze vraag. Daarnaast is zij een ervaren opleider en weet zij met haar zij enthousiasme, humor en ervaring coaches te motiveren een extra stap in hun ontwikkeling te zetten.

Haar motivatie om dit te doen is om bij te dragen aan het vergroten van een gefundeerde kijk op het werk om daardoor als (team)coach een professionele gesprekspartner en begeleider te zijn voor opdrachtgevers. Om op deze manier bij te dragen aan wezenlijke veranderingen in organisaties.

Martian is naast haar werk als teamcoach en opleider, verbonden aan de Universiteit Twente als docent en onderzoeker bij het Honours Change Leaders Program. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan.

Martian Slagter is trainer van de specialisatietrainingen Teamcoaching, Complexe Teamcoaching en High Performance Leadership.

Olivier Spragners

Olivier Sprangers

Olivier (1957) coacht en traint mensen doeltreffend, helder makend, structuur gevend en perspectief vernieuwend. Hij werkt met leidinggevenden in bedrijfsleven, toezichthouders, midden en hoger kader bij gemeenten en ministeries, ingenieurs, advocaten, coaches. Zijn cliënten zeggen over hem: warm, persoonlijk, vergroot je zelfsturing, analytisch, laat je nadenken over jezelf.

Olivier is opgeleid als elektrotechnisch ingenieur en was ruim 20 jaar manager, directeur en commissaris in het bedrijfsleven voordat hij zich begin deze eeuw als zelfstandige fulltime in zijn passie stortte: trainen en coachen van mensen. Hij genoot ruim 10 verschillende opleidingen in NLP, Systemisch Werken, TA en andere vormen van therapie en counseling. Op dit moment is in opleiding tot CTA: Certified Transactional Analyst.

Tussen 2006 en 2016 was Olivier kerndocent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner, Dieper Coachen en Professioneel Coachen in Organisaties. Daarnaast was hij directeur in 2007. In 2019 is Olivier weer terug als docent van Dieper Coachen.

Suzanne Smeenge

Suzanne Smeenge

Suzanne heeft een zorg achtergrond. Ze heeft diverse opleidingen gevolgd op het gebied van management, coaching, supervisie en (trauma)therapie. Ook is Suzanne opgeleid in de Transactionele Analyse, NLP, systemisch werken ( o.a. familie, organisatie- en traumaopstellingen). Zij heeft jarenlange ervaring op het gebied van leiderschapsontwikkeling van mens, team, organisatie en maatschappij. Zij werkt op een diepere laag. Haar stijl van werken is direct, met veel warmte en betrokkenheid. “Ik wil graag een ontmoetingsplek creëren waar mensen kunnen groeien, zich kunnen ontwikkelen, zich vrij voelen om de gewenste stappen in hun leven te kunnen zetten. ”

Suzanne Smeenge is, naast directeur van Alba-academie, docent bij de vervolgopleiding Dieper Coachen.

Robin

Robin de Waal

Robin werkt bij dePolitie als verander- en ontwikkelbegeleider in de eenheid Midden-Nederland en is docent aan de Politieacademie, bij het team Leiderschap. Hiervoor heeft hij bij verschillende commerciële organisaties als leidinggevende in de customer service gewerkt.

Recent heeft hij zijn eerste stap gezet om naast de politie ook als zzp’er aan de slag te gaan. De combinatie hierin opzoeken is wat hem erg aantrekt. Het houdt hem fris en hij leert zelf ook onwijs veel. Na uit zijn leidinggevende rol bij de politie te zijn gestapt is hij in het begeleiden van leren, ontwikkelen en veranderen terecht gekomen, zowel individueel als in teamverband. Hij heeft de afgelopen 8 jaren gemerkt dat hij daarmee op ‘zijn plek’ in de wereld van het werk is gaan staan. Dit is wat hij te doen heeft. Anderen en zichzelf iedere keer een stap verder te helpen in dit wonderlijke proces van ‘het leven’.

Hij maakt daarbij graag gebruik van twee grote passies: kunst (muziek in het bijzonder) en natuurwetenschap. De combinatie hierin kunnen zoeken en dit aanvullend en ondersteunend laten werken op de reguliere stromingen van bijvoorbeeld coaching, vindt hij het leukste wat er is. Hier komen de alfa en de bèta-kant in hem samen. Wellicht dat hij in de toekomst ook wat gaat doen bij Alba-academie met bijvoorbeeld zijn programma ‘Quantum Leadership’, management en leiderschap op basis van quantum fysica.

Robin is docent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner.