Leiden naar succesvolle teams

De eisen aan organisaties worden steeds hoger. Meer doen met minder. Reorganisaties en verandertrajecten volgen elkaar vaak in hoog tempo op. Van leiders wordt verwacht dat ze innovatieve processen aansturen, constante verandering managen en tegelijkertijd high performance teams bouwen die excelleren in de VUCA-wereld waarbinnen de organisatie opereert.

Lees meer

Het bouwen en (bege)leiden van High Performance teams vraagt een moderne leiderschapsstijl. High performance teams zijn (meestal) multidisciplinaire, zelf regisserende teams, samengesteld uit individuele talenten en experts. Agile, gericht op het kortstondig toevoegen van waarde en met een hoge mate van shared ownership. Het vraagt van u als leider niet alleen oog voor harde zaken, zoals visie vertalen naar winnende strategie, processen afstemmen op te behalen doelstellingen , budgettering etc., maar ook een antenne voor de zachte menskant. Zo weet u bijvoorbeeld vanuit vertrouwen een veilige en open omgeving te creëren waarbinnen het team kan exploreren, experimenteren, leren en innoveren. De verantwoordelijkheid en credits bij het team te leggen en zelf een stap terug te doen, om zo het team te laten schitteren. U kunt uw teamleden inspireren en motiveren samen te werken voor een hoger doel, zodanig dat de som van de samenwerking uitstijgt boven hun individuele prestaties. Voeg daar nog teamcoachingsvaardigheden, kennis van de fundamentele elementen van High Performing teams en de moed om te reflecteren op uw eigen gedrag aan toe en haal de High Performance Leader in uzelf naar boven.

Resultaat van de training High Performance Leadership

Na afloop van de training heeft u de volgende resultaten bereikt:

 • U heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste succesfactoren van High Performance Leadership als onderdeel van organisatieverandering.
 • U kunt teamcoaching als vaardigheid in uw leiderschap toepassen als dat nodig is.
 • U heeft  kennis van en ervaring met omgaan met lerende teams en bijbehorende dynamiek.
 • U kunt interveniëren op effectieve samenwerking en het vergroten van het zelfstandig leren van teams.
 • U herkent ineffectieve patronen in teams en heeft de beschikking over diverse interventies om deze om te buigen naar effectieve patronen.
 • U weet het reflectievermogen van het team te vergroten.
 • U heeft een begin gemaakt met conflicthantering in teams en kent uw beperking hierbij.
 • U kunt reflecteren op uw eigen rol als teamcoachend leider en kent uw eigen sterke punten en bijbehorende valkuilen.
 • U staat open voor supervisie en intervisie.

Voor wie is de training High Performance Leadership bedoeld?

De training High Performance Leadership is bedoeld voor leiders die leiding geven aan verandering binnen hun organisatie en daarbij gebruik willen maken van teamcoachingsvaardigheden om succesvolle, High Performing teams te creëren en resultaten te verbeteren. Leiders die de moed hebben om daarbij samen met het team in de spiegel te kijken.

Trainer

De training High Performance Teamcoaching wordt gegeven door Martian Slagter. Martian heeft zich als expert op het gebied van leiderschap bij organisatieverandering en groepsdynamica toegelegd op het doorontwikkelen van Teamcoaching naar Complexe Teamcoaching. Als Senior Teamcoach en Consultant is ze gedreven om in een complexe wereld teams en leiders van nu te ondersteunen in hun streven naar high performance en persoonlijke effectiviteit en groei.

Lees minder

DIRECT INSCHRIJVEN
De training High Performance Leadership bestaat uit 4 trainingsdagen, 2 supervisiebijeenkomsten en 2 intervisiebijeenkomsten (zelf te organiseren).

Het programma is praktisch van aard: het geleerde kan direct in de eigen organisatie worden ingezet. De voorbereidende literatuur dient thuis bestudeerd te worden. Ook zijn er voorbereidende opdrachten.


Het programma omvat onder andere:

1) Kernbegrippen van high performance leadership en teamcoaching

 • contact & contract;
 • teamontwikkeling van high performance teams;
 • teamreflectie als instrument voor teamontwikkeling en leervermogen;
 • systeemdenken.

2) Succesfactoren van teamontwikkeling

3) Basisvaardigheden teamcoaching voor leiders

 • Patronen herkennen;
 • Overdracht en tegenoverdracht;
 • Onderliggende belemmeringen bespreekbaar maken;
 • Feedback geven om reflecteren te bevorderen;
 • Systemische blik;
 • Krachtige vragen stellen;
 • Onder de waterspiegel van het team kijken;
 • Conflictvaardigheid van uzelf en dat van het team bevorderen.
Locatie en startdatum
Locatie:De training High Performance Leadership vindt plaats in Utrecht.
Startfrequentie:De training High Performance Leadership start 2x per jaar, in voor- en najaar.
Eerstvolgende training:Trainingsdag 1: 8 nov 2019
Trainingsdag 2: 29 nov 2019
Trainingsdag 3: 10 jan 2020
Trainingsdag 4: 31 jan 2020

Intervisie in periode week 7 t/m 10: deelnemers zelf organiseren.

Supervisie 1: 20 mrt 2020
Supervisie 2: 29 mei 2020

Overige informatie
Duur: De training high Performance Leadership bestaat uit 4 trainingsdagen, 2 supervisiebijeenkomsten en 2 intervisiebijeenkomsten. Uw tijdsinvestering bestaat tevens uit het bestuderen van de literatuur, voorbereidende en huiswerkopdrachten en het uitwerken van praktijkopdrachten (casuïstiek).
Niveau: Post-HBO niveau.
Toelating:U beschikt over HBO werk- & denkniveau. U bent werkzaam in een leidinggevende rol, bijvoorbeeld als teammanager of HR-manager.
Afronding: De training wordt afgesloten met een Certificaat (bij 100% aanwezigheid).
Aantal deelnemers: De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.
Literatuur: Er wordt gewerkt met een literatuurlijst.
Trainer:Martian Slagter.
Algemeen:Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training krijgt u alle startinformatie toegestuurd. Onze trainingen zijn populair. Wilt u verzekerd zijn van een plek in de training, wacht dan niet te lang met inschrijven. Mocht de training onverhoopt toch niet kunnen starten, dan ontvangt u direct bericht. Het reeds overgemaakte bedrag storten wij in dit geval binnen 10 dagen terug.
De training High Performance Leadership kost € 1.965,00. Dit is inclusief lesmaterialen, koffie, thee en lunch, exclusief verplichte literatuur.

 

Inschrijfgeld voor de training is € 95,00 (eenmalig).

 

Alba-academie is vrijgesteld van BTW.

Bent u enthousiast geworden en wilt u zich direct inschrijven voor de training High Performance Leadership? Vul het Inschrijfformulier Trainingen in en stuur een ingescande versie inclusief handtekening aan secretariaat@alba-academie.nl. U kunt het origineel natuurlijk ook opsturen naar Alba-academie, Antwoordnummer 10042, 5500 VB Veldhoven.

 

Lees vóór aanmelding ook onze Algemene Voorwaarden