Opleiding Systemische Organisatiecoaching

complexiteit vraagt om vitaliteit en duurzaamheid

Wil jij organisaties laten floreren? Een bijdrage leveren aan de grote uitdagingen waar organisaties voor staan? Word organisatiecoach!

27 september 2024

Veldhoven

500 uur

Investering: € 6.290,00

BROCHUREINSCHRIJVEN

Startdatum en locatie

27 September 2024
1 lesjaar

Investering

€ 6.290,00
DIRECT INSCHRIJVEN

Erkende opleiding Systemische Organisatiecoaching

De meerwaarde van Organisatiecoaching wordt steeds meer onderkend. Organisaties merken dat gespecialiseerde organisatiebegeleiders een belangrijke bijdrage leveren in de dagelijkse praktijk. Zo wordt er binnen de organisatie aan ontwikkeling en verandering gewerkt.

Organisaties als levende en lerende systemen

We hebben in de huidige maatschappij te maken met de nodige uitdagingen. Organisaties zijn steeds complexer ingericht. Deze tijd vraagt om een andere, nieuwe vorm van leiderschap. We moeten rekening houden met de ecologische footprint van de organisatie en de complexiteit van het binden en behouden van goed personeel. En we moeten antwoord vinden op uitputtingsverschijnselen waar veel organisaties onder lijden.

Wat doet een organisatiecoach?

Een organisatiecoach richt zich op de organisatie als geheel en zorgt voor samenhang tussen de diverse niveaus en onderdelen van de veranderaanpak. Een organisatiecoach zorgt voor het borgen van duurzame oplossingen voor actuele vraagstukken, zoals:

 • Wij willen meer eigen verantwoordelijkheid inbedden; waar moeten we aandacht aan besteden?
 • Hoe reageren wij op nieuwe marktomstandigheden?
 • Wat doen we aan die eeuwige conflicten? Ze lijken wel bij ons te horen
 • Er zitten schotten tussen onze afdelingen, hoe krijgen we die er uit?
 • Hoe begeleiden wij het beste onze medewerkers en hun leidinggeven bij een reorganisatie of een verandertraject?

Goede diagnostiek en passende interventies leveren een belangrijke bijdrage aan noodzakelijke transities. Transities, die leiden tot het benutten van potentieel en vitaliteit van mensen, teams en de hele organisatie.

Wat is het doel van Systemische Organisatiecoaching

Als organisatiecoach lever je een belangrijke bijdrage aan de transitie naar vitale, bewuste en duurzame organisaties. Dit doe je door – samen met management, teams en individuele medewerkers – te onderzoeken wat er nodig is en wat de volgende ontwikkelstap is. Wat dient de gezondheid van de organisatie en wat staat in de weg? Wat beweegt de organisatie: het verlangen om bij te dragen vanuit het hier-en-nu of die stip aan de horizon?

De specialisatieopleiding Organisatiecoaching van de Alba-academie is een zeer actuele en praktijkgerichte opleiding. Als Organisatiecoach heb je de kennis en kunde om organisaties te begeleiden bij de meest uiteenlopende verandervragen, objectief en onafhankelijk. Duurzaam en uiteraard met oog voor leiders, medewerkers en eindresultaat.

Het doel is dat de ingezette ontwikkeling wordt geborgd in de organisatie, zodat jij als organisatiecoach kunt loslaten en de ingezette ontwikkeling zijn kracht behoudt.

Wat leer je in deze opleiding?

 • Vanuit de systemische benadering leer je de initiële vraag dieper te doorgronden en ben je in staat om een vertaalslag te maken (opdrachtverkenning en diagnostiek) om zo zicht te krijgen op de blokkades in de organisatie, die de gewenste ontwikkeling of transitie belemmeren.
 • Je rol nemen als Organisatiecoach. Je leert om samen met je (interne) opdrachtgever een contract op te stellen dat het vraagstuk van de organisatie dient.
 • Jezelf inzetten als instrument; je leert hoe je met ‘niet fixen’ het beklijvend effect voor de wijziging of transitie van de organisatie, kunt realiseren. Je leert spanningen en emoties bij jezelf en anderen te reguleren, zodat er ruimte ontstaat om de nodige bewegingen te maken.
 • Het belang van verandering staat vaak haaks op het onbewuste belang om juist niet in beweging te komen. Je leert als organisatiecoach hoe je potentieel vrij kan maken door interventies toe te passen die enerzijds blokkades boven water krijgen en anderzijds aansluiten op wat al gezond is (ontwikkelplan).
 • Je leert interveniëren op de juiste plek; management, team of individu, om zo tot de kern te komen van een blokkade.
 • Je leert verstoorde loyaliteiten en dynamieken zichtbaar te maken, waardoor een gezonde beweging kan worden gemaakt in de organisatie.
 • Je krijgt zicht op de impact van een transitie; daar waar de kern, de essentie van de organisatie wordt geraakt. Als organisatiecoach leer je over de impact hiervan op leiderschap én op jou als coach.
 • Je leert als coach op een cruciale plek te staan en te raken daar waar de pijn zit. Je leert te herkennen waar het systeem kan rekken en welke grenzen zich aandienen, die je hebt te respecteren. Je laat de regie in de organisatie, zodat de ingezette verandering kan verankeren.

Als Organisatiecoach, zet je jezelf in als instrument. Je werkt en leert vanuit je eigen casuïstiek zodat je het geleerde meteen kunt toepassen in de praktijk.

Manier van werken

De vervolgopleiding Systemische Organisatiecoaching bij Alba-academie betekent veel ervaringsleren en leren met hulp van het Inclusieve Model van Aandacht (‘inclusive-model’).

Het inclusive-model sluit hoofd, hart, lijf en de spirituele dimensie in: leren en ontwikkelen gaat over veel meer dan ‘snappen’. Aan de hand van eigen organisatiecasuïstiek leer je de theorie (die je thuis hebt gelezen) toe te passen en ervaar je aan den lijve het effect van jouw interventies.

Naast de opleidingsdagen heb je:

 • supervisiebijeenkomsten (begeleid door een docent). Hier breng je je leerdoelen in en krijg je supervisie op je begeleiderschap.
 • Intervisiebijeenkomsten met medestudenten. Hier breng je casuïstiek in en begeleid je elkaar.
 • Maatjesbijeenkomsten om je te buigen over een vraagstuk dat verbonden is met organisatiecoaching.

Voor wie is Organisatiecoaching bedoeld?

Deze post-HBO Opleiding Systemische organisatiecoaching is er speciaal voor senior HR-professionals, (interne) coaches en organisatiecoaches op tenminste Practitioner niveau die hun kennis, kunde en wijsheid in coaching effectief willen inzetten bij de begeleiding van organisatieontwikkeling.

Het programma beslaat 12 lesdagen en een integratiedag. Daarnaast zijn er supervisies, een POAP-gesprek, intervisies en maatjesbijeenkomsten. We werken zeer praktijkgericht. Thuis bestudeer je de theorie. Tijdens de lesdagen ervaar je hoe je de theorie toepast in de praktijk door te oefenen met je medestudenten. De opleiding wordt afgesloten met een praktijkwerkstuk waarin je jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling als Organisatiecoach laat zien.

Deel I: Verkenning van het werkveld van de systemisch organisatiecoach
 • Wat is systemische organisatiecoaching?
 • Jezelf inbrengen als instrument.
Deel II: Opdrachtverkenning en diagnostiek
 • Jouw basishouding: de organisatie omarmen.
 • Contracteren: (ongeschreven) relatiecontract en inhoudelijk contract.
 • Wat vertelt de vraag jou over boven- en onderstroom?
 • Systemisch diagnosticeren.
Deel III: Potentieel vrijmaken
 • Blokkades onderkennen en opheffen; de betekenis van weerstand en hoe werk je ermee?
 • Versterken van wat goed gaat door dit te vertalen naar een volgende ontwikkelstap.
 • Embodied en inclusief begeleiden.
 • Aansluiten op het grote veld; diversiteit en inclusiviteit.
 • Integratie van de thema’s.
 • De cirkel rondmaken: oogsten en verankeren.
Deel IV: Van vakmanschap naar meesterschap
 • Aan de hand van een eigen organisatiecasus laat je zien dat je de theorie en de praktijk op jouw eigen wijze kunt integreren.

Locatie en startdatum

Locatie:

De vervolgopleiding Systemische Organisatiecoaching vindt plaats op de trainingslocatie van Alba-academie in Veldhoven (nabij Eindhoven): Locht 117, 5504 RM, Veldhoven (op het terrein van NH Koningshof)

Plan je route>>

Startdatum:

27 September 2024

Lesinformatie:

De opleiding wordt gegeven op vrijdagen van 10.00 tot 17.00 uur.

Overige informatie

Duur:

De vervolgopleiding duurt een jaar. Er zijn 12 lesdagen, een integratiedag en supervisiegesprekken, intervisiegesprekken, een poap-gesprek en maatjesbijeenkomsten. Je werkt zoveel mogelijk met eigen casuïstiek.

Studentenbelasting:

500 uur.

Niveau:

LVSC erkend Organisatiebegeleider.
Senior Practitioner & Post-HBO niveau.

Toelating:

 • Je bent in het bezit van een HBO-diploma. Of beschikt aantoonbaar over HBO werk- en denkniveau.
 • Je bent in het bezit van het diploma Beroepsopleiding tot Coach Practitioner van Alba-academie. Of je hebt aantoonbaar een stevig fundament van coaching (middels opleiding op minimaal Practitioner niveau, 350 uur. Je bent in het bezit van dit diploma/ certificaat).
 • Je kunt casuïstiek inbrengen vanuit een recente of lopende opdracht.

Indien je niet beschikt over een HBO-diploma, of een Coach Practitioner opleiding buiten Alba-academie hebt gevolgd, neem dan contact met ons op. Een kennismakingsgesprek, na inzending van CV en motivatie, behoort dan tot de toelatingsprocedure.

Afronding:

Je sluit de opleiding af met een praktijkopdracht waarin je beschrijft hoe je met een concreet organisatievraagstuk bent omgegaan: van initiële vraag via diagnostiek en het vrijmaken van potentieel naar verankering. Je werkt gedurende de gehele opleiding aan deze opdracht.

De opleiding wordt afgesloten met een LVSC-erkend diploma (bij minimaal 90% aanwezigheid en voldaan aan eisen voor diploma). Nadat je de opleiding met goed gevolg hebt afgerond, kun je je als lid van LVSC direct laten registreren als Organisatiebegeleider in het beroepsregister van LVSC.

Aantal deelnemers:

De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers.

Literatuur:

De lijst met verplichte literatuur wordt je voor aanvang toegezonden.

Trainer:

Nynke Pacanda

Algemeen:

Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding krijg je alle startinformatie toegestuurd.
Onze opleidingen en trainingen zijn populair. Wil je verzekerd zijn van een plaats, wacht dan niet te lang met inschrijven. Mocht de opleiding onverhoopt toch niet kunnen starten, dan ontvang je direct bericht. Het reeds overgemaakte bedrag storten wij in dit geval binnen 10 dagen terug.

Deelname aan de opleiding Systemische Organisatiecoaching bedraagt € 6.290,00. Dit is inclusief lessen, syllabus, supervisie, intervisie, koffie, thee en lunch (exclusief literatuur).

 • Het inschrijfgeld bedraagt € 95,00 (eenmalig). (Oud-)studenten van Alba-academie betalen geen inschrijfgeld.
 • Alba-academie is vrijgesteld van btw.

Wil je meer informatie over de vervolgopleiding Systemische Organisatiecoaching?

Download hieronder de brochure Systemische Organisatiecoaching door het formulier in te vullen. Als je specifieke vragen hebt, dan kun je ons natuurlijk ook mailen op secretariaat@alba-academie.nl of bellen op 085-2008000. Wij geven graag antwoord op al jouw vragen.

De gegevens die je hebt ingevuld, nemen we op in ons relatiebestand. Wij gebruiken deze gegevens om je hierna eenmalig te informeren over deze opleiding. Uiterlijk na 6 maanden verwijderen we je gegevens weer. Conform AVG heb je het recht om je gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op, op telefoonnummer 085-200 8000 of per e-mail: secretariaat@alba-academie.nl.
=

Ben je enthousiast en wil je meedoen met onze opleiding Systemische Organisatiecoaching? Aarzel dan niet. Verzeker jezelf van een plek in de opleiding en schrijf je direct in door het onderstaand formulier in te vullen.

Ik schrijf me in voor Systemische Organisatiecoaching

Gegevens student

Op officiële documenten zoals diploma’s wordt de geboortenaam (ook wel ‘meisjesnaam’ genoemd) vermeld, zoals die in de Basisregistratie Personen bekend is.

Betaling

Het lesgeld is exclusief inschrijfgeld (€ 95,00) en literatuurkosten. Inschrijfgeld is niet van toepassing voor (oud)-studenten van Alba-academie. Alba-academie is vrijgesteld van BTW.

Belangrijke aanvullende informatie (in te vullen door de student)

Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Voeg een kopie van uw diploma / certificaat toe. Een intakegesprek kan deel uitmaken van de inschrijvingsprocedure.
Ik heb het formulier naar waarheid ingevuld. Ik ontvang een bevestiging van mijn inschrijving.

Comments are closed.