Erkende beroepsopleiding tot coach – Het fundament voor 1-op-1 coaching

Coaching houdt zich bezig met het leerproces, verandering en ontwikkeling van individuele mensen, teams, of organisaties. Als coach faciliteert u anderen bij hun proces van doelgerichte persoonlijke en professionele ontwikkeling. Mensen komen in beweging als zij van binnenuit gemotiveerd en geïnspireerd zijn. Maar soms zitten er obstakels of belemmeringen, die ons onbewust tegenhouden om te veranderen. De professionele coach helpt om dat wat belemmert om te buigen en te versterken wat al stimuleert, zodat de cliënt het ontwikkeldoel bereikt.

Coachen is een prachtig vak. Zoals bij elk vak, is het ook voor het coachvak noodzakelijk om kennis op te doen en praktische vaardigheden te trainen. De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner is een intensieve opleiding, waarin zowel theorie als praktijk ruimschoots aan bod komt. U leert methoden en technieken via de nieuwste inzichten van de coachingprofessie. U werkt niet alleen aan uw professionele ontwikkeling als coach, ook op persoonlijk vlak maakt u een grote ontwikkeling door. U oefent de theorie in de praktijk met uw medestudenten en oefencliënten.

Lees meer

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner is er als dagopleiding op diverse plaatsen in Nederland en start zowel in maart als in september. De opleiding vormt het eerste jaar (module 1) van de 2-jarige opleiding tot Coach senior Practitioner / Counseler.

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner is EMCC EQA Practitioner geaccrediteerd (internationale erkenning) en is getoetst en erkend door Stichting Post-HBO, CEDEO en NOBCO. Na afronding van de opleiding ontvangt u dan ook een erkend diploma en kunt u zich laten registreren als Register Coach in het Abituriënten-Register.

 

Doel van de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner geeft u een stevig theoretisch en praktisch fundament voor de professionele uitoefening van het coachvak. De aanpak van de opleiding is eclectisch: het beste uit alle relevante stromingen en theorieën op het gebied van coaching komt aan bod. Aan het eind van de opleiding is uw rugzak gevuld met een scala aan methoden en technieken en kunt u zelf bepalen welke werkwijze het beste past bij de coachvraag van uw cliënt en uw eigen voorkeuren.

Na diplomering kunt u als Coach Practitioner zelfstandig cliënten coachen op vaardigheden, houding en overtuigingen. Na de opleiding beschikt u als afgestudeerde coach over competenties behorende bij het vakmanschap. Lees ook het Competentieprofiel-afgestudeerde-Coach-Practitioner-Alba-academie.

 

Voor wie is de Beroepsopleiding tot Coach practitioner bedoeld?

de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner is er voor iedereen die professioneel wil leren coachen op Post-HBO niveau. Of u nu een eigen coachpraktijk wilt starten, binnen een bedrijf aan de slag wilt gaan als intern coach of coachvaardigheden wilt integreren in uw dagelijkse werkzaamheden; de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner geeft u een gedegen basis.

 

Trainers

Elke lesgroep wordt begeleid door een team van drie docenten, ieder met een eigen specialisme. De docenten hebben hun eigen coachpraktijk en delen hun praktijkkennis, kunde en ervaring op bezielende wijze. Ze doceren niet, maar luisteren, stimuleren, inspireren, coachen, stellen lastige vragen, dragen ideeën aan en helpen studenten hun eigen kennis en ervaring te integreren en betekenis te geven.

 

informatiebijeenkomsten

Bezoek voor meer informatie ook onze informatiebijeenkomsten

Lees minder

Kort programma van de Beroepsopleiding tot Coach practitioner

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner duurt 9 maanden. Tijdens de opleiding doorloopt u verschillende onderdelen. Zo volgt u met een vaste groep medestudenten lesdagen of avonden, waarin de theorie wordt behandeld en geoefend. Daarnaast voert u vanaf de tweede bijeenkomst coachgesprekken met zelfgekozen oefencliënten. Deze cliënten uit uw eigen omgeving zijn er voor u. U oefent met hen de technieken en methodieken uit de lessen en zij voorzien u van feedback op uw professionele ontwikkeling als coach. Doordat u van deze oefengesprekken reflectieverslagen schrijft, bekwaamt u zich in de noodzakelijke verslaglegging van coachtrajecten.

Tijdens vier supervisiebijeenkomsten, die worden begeleid door een vaste supervisiedocent, oefent u met een kleine groep van 4 tot 6 medestudenten op intensieve wijze de aangeboden stof, bespreekt u knelpunten en gaat u dieper in op uw persoonlijke ontwikkeling en ervaringen. Met deze groep studenten vormt u ook een intervisiegroep die gedurende de opleiding minimaal 4 keer bij elkaar komt. De supervisie- en intervisiebijeenkomsten duren gemiddeld 3 uur en worden bij start van de opleiding in onderling overleg gepland.

De coachopleiding leert u niet alleen om naar de thema’s van uw cliënt te kijken, maar dwingt u ook te werken aan uw eigen thema’s. Want u kunt een ander niet verder brengen dan u zelf bent. Uw persoonlijke ontwikkeling legt u vast in een Persoonlijk Ontwikkel Plan. Om goed zicht op uw ontwikkeling te krijgen en doelen te stellen, voert u twee ontwikkelgesprekken met uw supervisiedocent.

U sluit de opleiding af met een theorie-examen en praktijkwerkstuk. In het praktijkwerkstuk beschrijft u een volledig coachtraject waarin u uw coachhouding en coachvaardigheden laat zien.

Hier vindt u een schematische weergave van de opleiding: Schema-Beroepsopleiding-tot-Coach

Lesonderdelen van de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner

1. Kennismaking met elkaar, docenten en het programma. Feedback, reflecteren en ethische gedragscode.

2. Een coachende houding, Mindfullness – de vier AAAA’s.

3. Basisvaardigheden 1. LSD, Luisteren, Samenvatten, Doorvragen.

4. Basisvaardigheden 2. Non-verbale signalen waarnemen & interpreteren. Inclusive Model van aandacht.

5. Basisvaardigheden 3. De kunst van het vragen stellen. Ben ik Slachtoffer of Schepper?

6. Doelgericht coachen. GROW.

7. Van Coachvraag naar doel. Vervolg GROW en gespreksmodellen.

8. Kernkwadranten. Kwaliteiten en uitdagingen verbinden.

9. NLP (1). Overtuigingen en patronen, hoe ontstaan ze?

10. NLP (2). Belemmerende overtuigingen opsporen via diverse methodes.

11. Rationeel Emotieve Therapie RET. Irrationele gedachtenpatronen en belemmerende overtuigingen.

12. Het intakegesprek. Contact en contract.

13. Value Based Transformation (VBT). Duurzame verandering op basis van dieper liggende waarden.

14. Coachen in het Hier-en-Nu. Wat zegt dat over het Daar-en-Dan?

15. Effectief omgaan met weerstand en emoties.

16. Werken met het onbewuste (1). Wie zijn ik – subpersonen. Disneystrategie.

17. Werken met het onbewuste (2). Coachen met metaforen, verbeelding en creatieve technieken.

18. Overdracht en tegenoverdracht. Invloed van oude thema’s in het hier-en-nu. Dramadriehoek & Winnaarsdriehoek.

19. Transactionele Analyse (TA1) & overdracht. Egotoestanden, overdracht in relatie tot TA.

20. Introductie Systemisch Coachen. De wetten van het systeem, o.a. plek & ordening.

21. Persoonlijk leiderschap. Macht, onmacht & kracht. Polariteiten in de coachrelatie.

22. Integratie & afronding. De coachrelatie beëindigen. Afronding.

Theorie-examen
Eindwerkstuk
Diplomering/certificering

Locatie:Aristo, Teleportboulevard 100 Amsterdam
Startdatum:September 2019.
Lesinformatie:De lesdagen vinden tweewekelijks plaats en duren van 10.00 tot 17.00 uur.
Startfrequentie:De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner Amsterdam start 1x per jaar in september.

Overige informatie
Duur: De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner duurt 9 maanden.
Niveau:EMCC Coach Practitioner; Post-HBO.
Toelating: U beschikt over een HBO-diploma op Bachelor niveau en bent 28 jaar of ouder.
Afronding: De opleiding wordt afgerond met een theorie- en praktijkexamen. Ook is er een aanwezigheidseis van 90%. Na afronding ontvangt u het Practitioner geaccrediteerde diploma. Post-HBO diploma en inschrijving in het register op aanvraag (hieraan zijn extra kosten verbonden).
Aantal deelnemers:Minimaal 12 en maximaal 18 studenten per lesgroep.
Literatuur:De lijst met verplichte literatuur wordt u voor aanvang toegezonden.
Trainer:Alle lesgroepen worden begeleid door een team van drie docenten, ieder met een eigen specialisme.
Algemeen: Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training krijgt u alle startinformatie toegestuurd.
Onze trainingen zijn populair. Wilt u verzekerd zijn van een plek in de training, wacht dan niet te lang met inschrijven. Mocht de training onverhoopt toch niet kunnen starten, dan ontvangt u direct bericht. Het reeds overgemaakte bedrag storten wij in dit geval binnen 10 dagen terug.
Tip:Bezoek voor meer informatie onze informatiebijeenkomsten
Deelname aan de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner kost € 6250,- Dit is inclusief lessen, syllabus, werkmap, examenkosten, begeleide intervisie, intervisie, koffie en thee (exclusief literatuur en eventuele kosten van herexamen). Bij de dagopleiding is de lunch ook inbegrepen.

Het inschrijfgeld bedraagt € 95,00 (eenmalig).

Alba-academie is vrijgesteld van BTW.

In de meeste gevallen zijn scholingskosten voor particulieren aftrekbaar van hun inkomstenbelasting. Uw netto-investering kan daardoor lager uitvallen. Scholingskosten-Aftrekbaar

Wilt u meer informatie over de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner? Download hieronder de leaflet van de opleiding door het formulier in te vullen. Heeft u specifieke vragen, dan kunt u ons natuurlijk ook mailen op secretariaat@alba-academie.nl of bellen op 040-2955999. Wij geven graag antwoord op al uw vragen.

Bezoek ook onze informatiebijeenkomsten

Download leaflet Beroepsopleiding tot Coach Practitioner

    De gegevens die u heeft ingevuld, nemen we op in ons relatiebestand. Wij gebruiken deze gegevens om u hierna eenmalig te informeren over de opleiding / training van uw aanvraag. Uiterlijk na 6 maanden verwijderen we uw gegevens weer. Conform AVG heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op, op telefoonnummer 040-295 59 99 of per e-mail: secretariaat@alba-academie.nl.

Direct inschrijven voor de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner

Bent u net zo enthousiast als vele andere studenten over onze Beroepsopleiding tot Coach Practitioner?

Aarzel dan niet. Verzeker uzelf van een plek en schrijf u direct in. Vul het Inschrijfformulier Beroepsopleiding tot Coach Practitioner maart 2018 in en mail een ingescande versie inclusief handtekening aan secretariaat@alba-academie.nl. U kunt het origineel natuurlijk ook opsturen naar Alba-academie, Antwoordnummer 10042, 5500 VB Veldhoven.

Lees vóór aanmelding onze Algemene Voorwaarden

De Beroepsopleiding tot Coach scoort steevast hoge cijfers bij het CEDEO-onderzoek, een tevredenheidsonderzoek onder studenten. Wat vinden zij van de opleiding?

Testimonials

De Alba opleiding tot coach practioner is dé start voor jou als coach om kennis te maken met alle coachtechnieken en –modellen. De opleiding geeft je alle handvaten om te ontdekken wat voor een coach je bent. Hierbij sta jijzelf als persoon centraal, jouw verhaal en hoe je dit meeneemt als coach. Immers je kunt iemand maar zo ver coachen, als dat je zelf bent! ( Nathalie van Vemde).

Deze opleiding heeft me goed voorbereid op de praktijk van het coachvak: compleet, diepgaand, afwisselend. En door de theorie op jezelf toe te passen met individuele coaching en intervisiebijeenkomsten, maak je een enorm verrijkend proces mee. Een opleiding die me in alle opzichten heeft doen groeien! (Andrea Theeuwisse)

De opleiding was veel meer dan wat ik ervan had verwacht.. soms is de werkelijkheid mooier dan de droom. (Elma Camo)

Ik heb in zeer korte tijd een nieuw beroep geleerd! (Ton van Everdingen)

Deze opleiding neemt je mee op een reis naar plekken in jezelf, waar je het bestaan niet van wist. Prachtige reis! (Daniëlle Harthoorn)

Ik heb deze opleiding ervaren als een hele ontpopping! Een geweldige combinatie tussen theorie en praktijk, bewustwording en ervaren, zowel bezig met anderen te coachen als met zelfontwikkeling en breed in diversiteit van methodes. (Ilse Mannaerts)

Deze opleiding laat me van binnen uit groeien. (Wilco Rasch)

Ik was in de veronderstelling een vak te leren, maar deze opleiding biedt zoveel meer dan dat! (Mandy Nelissen)

Een waardevolle opleiding, waarin een stevig theoretisch fundament werd gelegd en veel ruimte voor ervaringsleren en persoonlijke ontwikkeling van de studenten. (Hennie Jorritsma)

Je bent zelf de baas over wat je eruit haalt. Vanuit Alba is alles aanwezig om je te laten groeien. Jij hebt handen om al het aanwezige met passende gretigheid aan te pakken, bewust, onbewust, gretig of met voorbehoud. (Annemieke Wijngaards)

Wat ik heel erg waardeer aan de opleiding is dat de theoretische kennis merkbaar is geborgd, doordat ik zoveel heb geoefend èn gereflecteerd. Dat is niet vanzelfsprekend voor een opleiding en dat is door de opzet en kwaliteit van deze opleiding van Alba-Academie goed gelukt. (Frits Wegerif)

Als totale leek in dit vak, heb ik dankzij de coach opleiding van Alba, inzicht gekregen in het vak en als onverwacht cadeautje ook in mezelf ! Bedankt ! (Catharine Michot)

Mooie, intensieve en breed georiënteerde basisopleiding tot coach. Door deze opleiding ga ik met vertrouwen en met voldoende bagage aan de slag als coach. De opbouw en onderwerpen die zijn besproken heb ik als zeer leerzaam ervaren. (Sander Schreuder)