*** Bezoek ook onze informatiebijeenkomsten ***

De Beroepsopleiding tot Coach Senior Practitioner / Counseler leidt u in twee jaar op tot professioneel Coach / Counseler op EMCC Senior Practitioner niveau. U leert om uw cliënt te begeleiden op het kruispunt van coaching, counseling en therapie. U stimuleert uw cliënt om te reflecteren op de eigen thema’s en het eigen gedrag. U heeft kennis van de zwaardere thema’s met een diepere oorsprong.

Het eerste jaar is het basisjaar, dat wordt gevormd door de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner. Hierin legt u een stevig coachfundament. U krijgt methodieken uit verschillende coachstromingen, zoals NLP, TA en Systemisch werk, aangereikt en leert werken met de modellen, instrumenten en technieken. Tijdens het eerste jaar op EMCC Practitioner niveau leert u coachen op het niveau van houding, (belemmerende) overtuigingen en gedrag.

Lees meer

Het tweede jaar verdiept en verstevigt u uw fundament met de vervolgopleiding Dieper Coachen. Tijdens dit tweede jaar op EMCC Senior Practitioner niveau gaat u aan de slag met thema’s die liggen op identiteitsniveau (counseling). Denk daarbij aan thema’s als Ik ben ergens onderweg mezelf kwijt geraakt; Ik weet niet meer wat ik wil; Ik ben burn-out geraakt; Ik heb een ernstig verlies geleden en weet niet hoe ik hier weer bovenop moet komen; Ik heb het gevoel dat ik er niet meer zo toe doe; etc. U leert hoe u uzelf inzet als instrument, voorbij de modellen. U weet uw cliënt snel te diagnosticeren en komt direct tot de kern. U intervenieert daar waar het spannend is, waar de echte pijn zit. U durft uw vragen scherp op de snede te stellen en deinst er niet voor terug uw cliënt te confronteren met steeds terugkerend ineffectief gedrag en zelfsabotage. U ondersteunt uw cliënt bij diepgaande veranderingsprocessen en coacht op duurzame persoonlijke ontwikkeling. U werkt op het snijvlak van “gezond en ziek” en weet wanneer u door moet verwijzen.

Het eerste jaar wordt afgerond met het EQA geaccrediteerde en Post-HBO erkende diploma Coach Practitioner. Aan het einde van het tweede jaar ontvangt u het EQA geaccrediteerde en Post-HBO erkende diploma Coach Senior Practitioner/ Counseler.

Voor wie is de opleiding tot Coach / Counseler bedoeld?

Deze tweejarige opleiding op post-HBO niveau is geschikt voor iedereen die professioneel coach / counseler wil worden of zich wil bekwamen in de begeleidingskunst. De opleiding geeft u een stevig fundament voor het starten van een eigen coach / counseler praktijk en is zeer geschikt voor interne coaches die hun basis willen uitbouwen en verdiepen. Omdat bij Alba-academie persoonlijke en professionele ontwikkeling hand in hand gaan, bent u bereid diepgaand te werken met uw eigen (belemmerende) thema’s.

Doel van de opleiding tot Coach Senior Practitioner / Counseler

Na afloop van de opleiding kunt u uw cliënten op een dieper niveau begeleiden, namelijk op het niveau van identiteit en zingeving. U zet uzelf in als instrument en komt snel tot de kern. U begeleidt uw cliënt bij problemen met een (lichte) psychosociale achtergrond, bijvoorbeeld aanhoudende stress, een gevoel van “niet gelukkig zijn / in de knoop te zitten”, of het gevoel niet optimaal te functioneren. U helpt uw cliënt om inzicht te krijgen in vragen als “wie ben ik” en “wat wil ik”.

Deze opleiding is post-HBO erkend en EQA Senior Practitioner geaccrediteerd.

Liever losse modules?

De 2-jarige opleiding tot Coach Senior Practitioner / Counseler is ook te volgen in modules. U volgt dan de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner en (eventueel) de vervolgopleiding Dieper Coachen als losse jaren.

Lees minder

Jaar 1 Basisjaar

1. Kennismaking met elkaar, docenten en het programma. Feedback, reflecteren en ethische gedragscode.

2. Een coachende houding, Mindfullness – de vier AAAA’s.

3. Basisvaardigheden 1. LSD, Luisteren, Samenvatten, Doorvragen.

4. Basisvaardigheden 2. Non-verbale signalen waarnemen & interpreteren. Inclusive Model van aandacht.

5. Basisvaardigheden 3. De kunst van het vragen stellen. Ben ik Slachtoffer of Schepper?

6. Doelgericht coachen. GROW.

7. Van Coachvraag naar doel. Vervolg GROW en gespreksmodellen.

8. Kernkwadranten. Kwaliteiten en uitdagingen verbinden.

9. NLP (1). Overtuigingen en patronen, hoe ontstaan ze?

10. NLP (2). Belemmerende overtuigingen opsporen via diverse methodes.

11. Rationeel Emotieve Therapie RET. Irrationele gedachtenpatronen en belemmerende overtuigingen.

12. Het intakegesprek. Contact en contract.

13. Value Based Transformation (VBT). Duurzame verandering op basis van dieper liggende waarden.

14. Coachen in het Hier-en-Nu. Wat zegt dat over het Daar-en-Dan?

15. Effectief omgaan met weerstand en emoties.

16. Werken met het onbewuste (1). Wie zijn ik – subpersonen. Disneystrategie.

17. Werken met het onbewuste (2). Coachen met metaforen, verbeelding en creatieve technieken.

18. Overdracht en tegenoverdracht. Invloed van oude thema’s in het hier-en-nu. Dramadriehoek & Winnaarsdriehoek.

19. Transactionele Analyse (TA1) & overdracht. Egotoestanden, overdracht in relatie tot TA.

20. Introductie Systemisch Coachen. De wetten van het systeem, o.a. plek & ordening.

21. Persoonlijk leiderschap. Macht, onmacht & kracht. Polariteiten in de coachrelatie.

22. Integratie & afronding. De coachrelatie beëindigen. Afronding.

Theorie-examen
Eindwerkstuk

Jaar 2 Verdiepingsjaar

Module 1 – Ik als Coach

Introductie: kennis maken met programma, docenten en studenten. Verkenning en verdieping biografische levenslijn, zelfbeeld en levensvisie.

Contact en Contract. NLP: eliciteren, installeren, geheim contract. Herkaderen, change personal history.

Egotoestanden (TA): mijn scripts en levensscripts. Wil en Verlangen, eigen leider zijn.

Identiteitsontwikkeling en Zijn. Inspiratie en Bezieling. Van polariteiten, naar Heelheid.

Module 2 – Ik als Coach in relatie tot de cliënt

Contactcirkel, hechting en scheiding; verstoringen in hechting. Polariteiten rondom hechting.

Weerstand en verzet, macht en onmacht. Schaduw en monsters.

Kracht, levensenergie; intimiteit en seksualiteit.

Emoties en pijn. Psychopathologie. Diagnostiek.

Module 3 – Ik als Coach in relatie tot het systeem

Systemische factoren vanuit de eerste groep: het gezin. Projectie, overdracht en tegenoverdracht.

Dynamiek in gezin en relaties; eigen overdrachts- en tegenoverdrachtsthema’s.

Dynamiek in organisaties; systemische principes, projectie, overdracht en tegenoverdracht in werksituaties.

Ethiek in Coaching, in organisaties en systemen. Wereldbeeld, mensbeeld, ethische dilemma’s.

Integratie van de onderdelen van de opleiding

Expliciet worden op deze dag de modules 1, 2 en 3 doorlopen en afgerond. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan evaluatie, het afscheid nemen van elkaar, van de opleiding en van de trainers.

Jaar 1Basisjaar start voorjaar 2020 (Beroepsopleiding tot Coach Practitioner)
Locaties:Arnhem, Utrecht of Veldhoven
Startdatum:Arnhem: 27 maart 2020 (lesdag: vrijdag)

Utrecht (1): 1 april 2020 (lesdag: woensdag)
Utrecht (2): 27 maart 2020 (lesdag: vrijdag)

Veldhoven (1): 23 maart 2020 (lesdag maandag)
Veldhoven (2): 27 maart 2020 (lesdag vrijdag)
Lesinformatie:De lesdagen duren van 10.00 tot 17.00 uur.

Jaar 2Vervolgjaar start najaar 2021 (Dieper Coachen)
Locatie:Veldhoven.
Startdatum:September 2021.
Lesdag:Maandag.
Lesinformatie:De lesdagen duren van 10.00 tot 17.00 uur.

Overige informatie
Duur: De opleiding tot Coach Senior Practitioner / Counseler duurt 2 jaar. in totaal zijn er 24 lesdagen, intervisie, supervisie en POAPs.
Niveau:Post-HBO en EMCC EQA Senior Practitioner geaccrediteerd.
Toelating: U beschikt over een HBO-diploma op Bachelor niveau en bent 28 jaar of ouder.
Afronding: Jaar 1 wordt afgerond met een theorie- en praktijkexamen. Toetsing in jaar 2 geschiedt door 3 praktijkwerkstukken.
Na afronding (en bij voldoen aan de exameneisen) ontvangt u het Senior Practitioner geaccrediteerde, Post-HBO erkende diploma. Post-HBO diploma en inschrijving in het register op aanvraag (hieraan zijn extra kosten verbonden).
Aantal deelnemers:Minimaal 12 en maximaal 18 studenten per lesgroep.
Literatuur:De lijst met verplichte literatuur wordt u voor aanvang toegezonden.
Trainer:Alle lesgroepen worden begeleid door een team van drie docenten, ieder met een eigen specialisme.
Algemeen: Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding krijgt u alle startinformatie toegestuurd.
Onze trainingen zijn populair. Wilt u verzekerd zijn van een plek in de opleiding, wacht dan niet te lang met inschrijven. Mocht de opleiding onverhoopt toch niet kunnen starten, dan ontvangt u direct bericht. Het reeds overgemaakte bedrag storten wij in dit geval binnen 10 dagen terug.
Tip:Bezoek voor meer informatie onze informatiebijeenkomsten
Het collegegeld voor de 2-jarige Beroepsopleiding tot Coach Senior Practitioner / Counseler bedraagt € 10.750,- wanneer het in één keer wordt voldaan. Dit is inclusief lessen, syllabus, werkmap, examenkosten, supervisie, intervisie, koffie en thee en lunch (literatuurkosten zijn niet inbegrepen).

Het inschrijfgeld bedraagt € 95,00 (eenmalig).

De Alba-academie is vrijgesteld van BTW.

Dit bedrag is inclusief lessen, syllabus, lunch, koffie en thee.

Inschrijving voor de 2-jarige Beroepsopleiding tot Coach Senior Practitioner / Counseler  is financieel aantrekkelijker dan het “los” volgen van de twee modules / jaren. U bespaart meer dan 10 procent. Ook wanneer uw werkgever betaalt is dit een aantrekkelijk voordeel.

Wilt u meer informatie over de 2-jarige opleiding tot Senior Practitioner/Counseler?

Download hieronder de leaflet van de opleiding door het formulier in te vullen. Als u nog specifieke vragen hebt, dan kunt u ons natuurlijk ook mailen op secretariaat@alba-academie.nl of bellen op 040-2955999. Wij geven graag antwoord op al uw vragen.

 

Bezoek voor meer informatie en een kennismakening ook onze informatiebijeenkomsten of neem contact op voor een individueel gesprek.

 

Download leaflet 2-jarige Opleiding tot Coach Senior Practitioner/Counseler

    De gegevens die u heeft ingevuld, nemen we op in ons relatiebestand. Wij gebruiken deze gegevens om u hierna eenmalig te informeren over de opleiding / training van uw aanvraag. Uiterlijk na 6 maanden verwijderen we uw gegevens weer. Conform AVG heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op, op telefoonnummer 040-295 59 99 of per e-mail: secretariaat@alba-academie.nl.
Bent u net zo enthousiast als vele andere studenten over onze 2-jarige opleiding tot Coach Senior Practitioner / Counseler?

Aarzel dan niet. Verzeker uzelf van een plek en schrijf u direct in. Vul het Inschrijfformulier in en mail een ingescande versie inclusief handtekening aan secretariaat@alba-academie.nl. U kunt het origineel natuurlijk ook opsturen naar Alba-academie, Antwoordnummer 10042, 5500 VB Veldhoven.

 

Lees vóór aanmelding onze Algemene Voorwaarden

DIRECT INSCHRIJVEN
NAAR OPTIE NEMEN