Missie en visie

Missie

We willen passie en bezieling terugbrengen in mensen, zodat zij zelf regie kunnen nemen over hun leven of werk. Coaching ondersteunt mensen immers in het nemen van hun eigen leiderschap. En als mensen weer schitteren, kunnen teams en organisaties ook weer schitteren.

Visie

We bieden vakmanschap en meesterschap in Coaching en Leiderschap en brengen onze professie over aan anderen die dat willen leren en inzetten voor duurzame ontwikkeling van mens, team en organisatie.

Inclusive Model

Het fundament onder al onze opleidingen en trainingen is het Inclusive model, we geven hiermee aandacht aan heel het wezen van de mens en zijn context. Het model van Inclusive (aandachtsmodel) van de oprichter van Alba-academie, Ien van der Pol, is het fundament onder de Alba-academie. Ieder mens heeft alle kwadranten in zich. Vaak krijgt echter ofwel het ene aandacht, ofwel het andere, er is geen echte verbinding tussen de zakelijke en relationele kant. Op den duur zou dit kunnen leiden tot uitputting.

Het Inclusive Model zit in de vezels van onze opleidingen en trainingen en onze medewerkers. Het model is geïntegreerd in onze opleidingen en trainingen. ‘De verbinding maakt het verschil’.

Fundament van Alba-academie

Bij Alba-academie leiden we coaches en leiders op vanuit “Inclusive Leadership”. Een inspirerende methode die het denken, doen, voelen en zijn verbindt. Het model kan worden toegepast op micro- (persoonlijk), meso- (team en organisatie) en macroniveau (maatschappij) in de context. Zo brengen we het vuur weer terug in mensen, teams en organisaties.

Wij bieden ontwikkeling van het volledig potentieel met een eclectische aanpak. Dat wil zeggen dat het beste uit alle relevante stromingen en theorieën op het gebied van organisatiecoaching aan bod komt. Er is immers niet 1 oplossing voor elke situatie en ieder persoon. Aan het eind van de opleiding is je rugzak dan ook gevuld met een scala aan methoden en technieken.

Doel

Om medewerkers vitaal en duurzaam inzetbaar te houden, is leiderschap het sleutelwoord. “Medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid. Ook zij kunnen leren de regie te voeren over hun eigen groei en ontwikkeling. Als leidinggevende en (HR-)professionals heb je hierin een voorwaarden scheppende rol. Daarmee creëer je een bedding voor talentontwikkeling, creativiteit en innovatie: dé ingrediënten voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit”
We komen los van de gangbare modellen. We helpen uw organisatie in persoonlijke kracht te verstevigen en te verbinden met duurzame kennis en wijsheid voor alle tijden; hoe vreemd en chaotisch ook.

De achtergrond van onze deelnemers aan trainingen in leiderschapsontwikkeling is divers: HR-adviseurs, managers, interne coaches, begeleiders, mentoren, trainers en organisatieadviseurs uit alle sectoren, zoals industrie, high-tech, zakelijke dienstverlening, zorg en overheid.

Comments are closed.