Alba-academie wil samen met u bouwen aan een gezonde en florerende organisatie. Onze missie is niet voor niets Welzijn, Welvaart en Wijsheid voor mens én organisatie. Want mensen die schitteren creëren organisaties die schitteren.

Als geen ander weten wij dat schitteren niet kan zonder schuren. Organisaties zijn van nature ontwikkelingsgericht; ze hebben de wil om te leren en te veranderen. Dit brengt een organisatie tot groei. En groei kan nou eenmaal niet zonder “weerstand”. Maar wat als het schuren zorgt voor interne onrust en onvrede, waardoor transities dreigen te stagneren?  Dan bent u welkom bij het Huis voor Organisatie Ontwikkeling.

Lees meer

In het Huis voor Organisatie Ontwikkeling werken we samen met professionals op het gebied van organisatieontwikkeling, verandermanagement en team- en organisatie coaching, om mensen en bedrijven in al hun facetten te ontwikkelen. Samen met u  brengen we hardnekkige, vaak saboterende, patronen in kaart en onderzoeken we wat echt nodig is om uw medewerkers en organisatie tot bloei te laten komen. Wij dagen respectvol uit, stellen lastige vragen, confronteren, zetten onorthodoxe interventies in, maken bespreekbaar wat onbespreekbaar is, coachen en trainen, om zo duurzame transities in gang te zetten.

Daar waar gewenst of nodig, maken we gebruik van testen en assessments (0-meting). Vanuit deze harde methodieken, maken we verbinding met de onderstroom.

Wilt u weten wat wij kunnen betekenen voor het welzijn van uw medewerkers en organisatie ? Nodig ons eens uit voor een eerste kennismaking. We gaan graag het echte gesprek met u aan.

Lees minder

Binnen het Huis voor Organisatie Ontwikkeling werkt Alba-academie samen met professionals op het gebied van organisatieontwikkeling, verandermanagement en team- en organisatie coaching. Zelfstandig werkende specialisten met een gemeenschappelijk doel: het ontwikkelen van mensen, teams en bedrijven in al hun facetten.

Onze partners

Helen Beeley
Helen Beeley werkt, naast haar baan als trainer/coach voor de School voor Politieleidersschap, als zelfstandig trainer, coach en procesbegeleider in de publieke sector. “De chemie tussen mensen en het effect hiervan op hun manier van communiceren zet ik in als instrument om mensen in beweging te krijgen. Ik ben creatief en onorthodox in mijn interventies en ga de confrontatie met mensen aan. Mijn doel is altijd: het lerend vermogen van de ander activeren”.

Chantal Juijn
Chantal Juijn biedt maatwerk op het gebied van organisatieadvies, training en coaching. “Ik geloof in de kracht van mensen. In mensen met unieke talenten en mogelijkheden. En in mensen die zich graag blijven ontwikkelen. Organisatieontwikkeling begint in mijn visie dan ook bij de medewerkers zelf: mensen die zich kunnen ontplooien zijn gelukkiger, ondernemender en loyaler. Juist door de verbinding te leggen tussen persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling ontstaat een win-win-situatie”.

Ine van den Heijkant
Ine van den Heijkant richt zich op de leer -en ontwikkelprocessen van de mens in veranderende organisaties. “Veranderingen in organisaties zijn aan de orde van de dag. Ze kunnen complex, noodzakelijk en ook uitdagend zijn. Gemakkelijk omgaan met veranderingen is niet altijd vanzelfsprekend, niet voor de manager, leidinggevende en noch voor de medewerkers. Mijn passie bestaat eruit om mensen in verandertrajecten in contact te brengen met eigen HOOFD en- HART zaken vanwaaruit zij mogelijkheden zien om de gewenste richting in te slaan”.