Alba-academie wil samen met u bouwen aan een gezonde en florerende organisatie. Onze missie is niet voor niets Welzijn, Welvaart en Wijsheid voor mens én organisatie. Want mensen die schitteren creëren organisaties die schitteren.

Als geen ander weten wij dat schitteren niet kan zonder schuren. Organisaties zijn van nature ontwikkelingsgericht; ze hebben de wil om te leren en te veranderen. Dit brengt een organisatie tot groei. En groei kan nou eenmaal niet zonder “weerstand”. Maar wat als het schuren zorgt voor interne onrust en onvrede, waardoor transities dreigen te stagneren?  Dan bent u welkom bij het Huis voor Organisatie Ontwikkeling.

Lees meer

In het Huis voor Organisatie Ontwikkeling werken we samen met professionals op het gebied van organisatieontwikkeling, verandermanagement en team- en organisatie coaching, om mensen en bedrijven in al hun facetten te ontwikkelen. Samen met u  brengen we hardnekkige, vaak saboterende, patronen in kaart en onderzoeken we wat echt nodig is om uw medewerkers en organisatie tot bloei te laten komen. Wij dagen respectvol uit, stellen lastige vragen, confronteren, zetten onorthodoxe interventies in, maken bespreekbaar wat onbespreekbaar is, coachen en trainen, om zo duurzame transities in gang te zetten.

Daar waar gewenst of nodig, maken we gebruik van testen en assessments (0-meting). Vanuit deze harde methodieken, maken we verbinding met de onderstroom.

Wilt u weten wat wij kunnen betekenen voor het welzijn van uw medewerkers en organisatie ? Nodig ons eens uit voor een eerste kennismaking. We gaan graag het echte gesprek met u aan.

Lees minder

Binnen het Huis voor Organisatie Ontwikkeling werkt Alba-academie samen met professionals op het gebied van organisatieontwikkeling, verandermanagement en team- en organisatie coaching. Zelfstandig werkende specialisten met een gemeenschappelijk doel: het ontwikkelen van mensen, teams en bedrijven in al hun facetten.

Onze partners

Helen Beeley
Helen Beeley werkt, naast haar baan als trainer/coach voor de School voor Politieleidersschap, als zelfstandig trainer, coach en procesbegeleider in de publieke sector. “De chemie tussen mensen en het effect hiervan op hun manier van communiceren zet ik in als instrument om mensen in beweging te krijgen. Ik ben creatief en onorthodox in mijn interventies en ga de confrontatie met mensen aan. Mijn doel is altijd: het lerend vermogen van de ander activeren”.

Lees meer

Helen heeft een eerstegraads lesbevoegdheid en deed haar werkervaring vooral op in Zorg en Welzijn, Onderwijs en politie. Ze is Deep Democracy practitioner en heeft verschillende coachopleidingen gevolgd die zij inzet bij individuele en teamcoaching.

Helen zette haar kennis en kunde al in voor de volgende organisaties:

  • Nationale Politie
  • Ministerie van Justitie en Sociale zaken en Werkgelegenheid
  • Technische Universiteit Eindhoven
  • Lyvore, ouderenzorg
  • Maxima Medisch centrum
  • Hoge school Zuyd in Sittard
  • Summa college Eindhoven
  • Ons Welzijn in OSS
  • Gemeente Oisterwijk
  • Fokus wonen

Lees minderKoen Crouwel
Koen Crouwel (1966) is sinds 2005 werkzaam als trainer en coach. Daarvoor heeft hij bij diverse organisaties functies vervuld als lijnmanager, HR manager en verandermanager. De eenzijdigheid van deze ‘harde’ organisatiekant gaf hem onvoldoende vervulling. Vanuit zijn eigen passie voor persoonlijke ontwikkeling en zingeving heeft hij vele aanvullende opleidingen gevolgd op het gebied van coaching, teamcoaching, counselling, NLP, transactionele analyse en systemisch werken. Dat gaf hem balans en heeft zijn kracht ontwikkeld op het snijvlak tussen resultaatgerichtheid en mensgerichtheid, hard en zacht, leiden en volgen. “De zoektocht van ieder mens naar zijn/haar essentie, passie en drive en hoe je dat een plek kunt geven in je werk en je rol binnen organisaties en systemen; dat fascineert me telkens weer”. Vriendelijk, focus, compassie, doortastendheid en humor zijn woorden die hem en zijn manier van werken typeren.

Maarten van Herk
Maarten van Herk (1967) is afgestudeerd aan de HTS in Tilburg. Vanuit functies als projectmanager en leidinggevende bij high tech bedrijven weet hij waar de focus van organisaties ligt; op de core business. Aan de andere kant weet hij ook dat het grootste kapitaal in hun mensen zit in de vorm van talent, kennis en ervaring. “Creëer een vruchtbare omgeving rondom een medewerker en je staat versteld van wat diegene je teruggeeft. Nu écht gaat over duurzaamheid binnen organisaties, verbinding tussen mensen, aandacht en respect voor de ander, focus op talent, professionele ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling. In mijn begeleiding richt ik mij op ontwikkeling van identiteit en autonomie. De identiteit van een mens en de identiteit van een organisatie. Dit begint bij contact en contract tussen mensen onderling. Met andere woorden, dit draait om de relatie tussen mensen.”

Chantal Juijn
Chantal Juijn biedt maatwerk op het gebied van organisatieadvies, training en coaching. “Ik geloof in de kracht van mensen. In mensen met unieke talenten en mogelijkheden. En in mensen die zich graag blijven ontwikkelen. Organisatieontwikkeling begint in mijn visie dan ook bij de medewerkers zelf: mensen die zich kunnen ontplooien zijn gelukkiger, ondernemender en loyaler. Juist door de verbinding te leggen tussen persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling ontstaat een win-win-situatie”.

Ine van den Heijkant
Ine van den Heijkant richt zich op de leer -en ontwikkelprocessen van de mens in veranderende organisaties. “Veranderingen in organisaties zijn aan de orde van de dag. Ze kunnen complex, noodzakelijk en ook uitdagend zijn. Gemakkelijk omgaan met veranderingen is niet altijd vanzelfsprekend, niet voor de manager, leidinggevende en noch voor de medewerkers. Mijn passie bestaat eruit om mensen in verandertrajecten in contact te brengen met eigen HOOFD en- HART zaken vanwaaruit zij mogelijkheden zien om de gewenste richting in te slaan”.
Vanuit de visie dat verandering niet opgelegd kan worden, maar van binnenuit komt, sluiten wij aan bij de vraag en doelstellingen van uw organisatie. We kijken vanuit verschillende perspectieven naar de organisatie als samenhangend geheel en leggen de verbinding tussen harde kant (business perspectief, primair proces) en zachte kant (cultuur, mensen). Want hoe je het ook went of keert, een organisatie wordt “gemaakt” door mensen, ieder met een eigenheid en inbreng.

We kijken altijd naar bovenstroom (dat wat in een organisatie direct zichtbaar, meetbaar is) en onderstroom (dat wat verborgen is, niet besproken mag en kan worden).

 

Assessments

Een assessment als start van het begeleidingstraject behoort tot de mogelijkheden. Deze testen geven inzicht in dat wat medewerkers en managers drijft, waar hun passie, kracht en kwaliteiten liggen en waar hun uitdagingen en valkuilen. De uitkomsten vormen het vertrekpunt, de 0-meting, voor de begeleiding en zullen gedurende het traject regelmatig terugkomen. Een greep uit de mogelijkheden:

Insights Discovery

Krijg een diepgaand inzicht in uzelf en uw collega’s. Ontdek de betekenis van voorkeuren en gedrag. Leer af te stemmen op en verbinding te maken met anderen om zo sterke en effectieve relaties te ontwikkelen.

Lees meer

Wat levert het op?
Insights Discovery helpt u om in kaart te brengen wie u bent en hoe u reageert op mensen en situaties. Dankzij de diepgang van het model kan Discovery u naar verrassende nieuwe inzichten leiden. Of het nu gaat om individuele coachingstrajecten en teamontwikkeling of om het versterken van leiderschapsvaardigheden, de mogelijkheden zijn eindeloos.

De kleurentaal van Discovery heeft direct impact en gaat leven binnen een organisatie. Zo wordt het gemakkelijker om een blijvende positieve verandering te bewerkstelligen.

Lees minder

MBTI

Diepgaand inzicht krijgen in je eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. Dat is wat de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) als een veelzijdig en gebruiksvriendelijk instrument voor jou kan betekenen. 

Lees meer

Wat levert het op?
Met MBTI creëren we bewustwording bij een individu over zijn motivaties, natuurlijke talenten en mogelijke groeidomeinen. Daarnaast ontstaat er dankzij MBTI meer begrip voor personen die verschillen van jezelf. Het versterkt je zelfbeeld en bevordert de samenwerking met anderen door erkenning en respect voor verschillen tussen mensen.

Lees minder

Profile Dynamics

DISC

Karakterstructuren

Methodieken

Om de ondestroom bloot te leggen en mensen (weer) in beweging te krijgen, zetten we diverse methodieken in. Onze aanpak is eclectisch. Dit wil zeggen dat we niet werken volgens een vaststaande methodiek, maar putten uit alle begeleidingsvormen en stromingen én onze eigen rugzak. We zetten onszelf in als instrument en werken met dat wat zich in de begeleiding aandient. Veel interventies vinden hun basis in Transactionele Analyse, NLP, het werken met het onbewuste en Systemisch werk. Sommige methodieken zijn echter zo krachtig dat we u er graag wat meer over vertellen:

Inclusive Leadership

Inclusive Leadership is het fundament onder Alba-academie. Het model van Inclusive Leadership is ontworpen door Ien van der Pol als model van aandacht. Ieder mens heeft alle kwadranten in zich. Vaak krijgt echter ofwel het ene kwadrant aandacht, ofwel het andere; er is geen echte verbinding (links of rechts; cognitief of spiritueel; harde of zachte kant; mannelijke of vrouwelijke kant etc.). Op den duur leidt dit tot uitputting of gespletenheid. In ons proces van heelwording kan het niet anders dan dat we alle kwadranten van het inclusivemodel cognitief, spiritueel, fysiek en affectief binnen een context aandacht geven. Het model is niet alleen van toepassing op de mens, maar zeker ook op een team, organisatie of zelfs maatschappij. Door alle kwadranten te adresseren met oog voor de context, geeft het model ons een diep inzicht in de (dis)balans en gezondheid van de organisatie.

 

 

 

 

 

Deep Democracy

Elke dag nemen we binnen een organisatie beslissingen. Hoewel we veel meningen afwegen, is het lastig om ook gehoor te geven aan afwijkende meningen, aan de dwarsliggers en de luizen in de pels; kortom de stem van de minderheid. We negeren deze meningen vaak, doen ze af als “weerstand”. De meningen verdwijnen in de onderstroom, waar ze vaak leiden tot sabotagegedrag. Deep Democracy is een krachtige methodiek die stem geeft aan de wijsheid van de minderheid. Er is aandacht en waardering voor alle meningen, zonder conflicten weg te poetsen. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. In dialoog en in discussie.  De onderstroom krijgt met Deep Democracy de ruimte, wordt zichtbaar en hanteerbaar gemaakt.

Tegenspraak Organiseren

In het verlengde van Deep Democracy ligt Tegenspraak Organiseren. Met deze methodiek gaan we binnen een veilige setting juist op zoek naar de stem van de minderheid en polariseren we meningen. Door tegenspraak gestructureerd te organiseren komt er binnen de organisatie ruimte voor het echte gesprek, daar waar het gesprek echt over moet gaan. Let’s Talk!

 

Functional Fluency

Functional Fluency is een coachtool uit de Transactionele Analyse om grotere persoonlijke effectiviteit en emotionele intelligentie te ontwikkelen. Het helpt ons om inzicht te krijgen in hoe we dingen doen en hoe effectief we dan zijn. Gedrag is effectief wanneer het ons helpt om korte en lange termijndoelen te realiseren en wanneer het goed is voor onszelf en de ander(en). Ineffectief gedrag ondersteunt ons juist niet in het bereiken van onze korte en lange termijn doelen. Het kan het bereik van van die doelen zelfs schaden en het gedrag is niet goed voor onszelf en de ander(en). Functional Fluency biedt ons een handzaam model om ons gedrag in relatie tot de effectiviteit te onderzoeken en alternatief gedrag te exploreren.

 

Organisatie opstellingen

Elke organisatie of team is een systeem waarbinnen mensen zich tot elkaar verhouden. Een systeem functioneert optimaal als er aan enkele ‘basiswetten’ wordt voldaan:  – iedereen hoort erbij; – iedereen heeft het recht op de juiste plek, én de plicht om die plek in te nemen; – er is balans tussen geven en ontvangen. Als er verstoringen zijn in het systeem, ontstaan er blokkades, belemmeringen, slepende kwesties die steeds terugkeren; dan stagneert de energiestroom, de inspiratie en de effectiviteit. Organisatie opstellingen geven inzicht in deze belemmeringen, blokkades en stagnaties en geven richting aan mogelijke oplossingen.