Week Van Het Werkgeluk: Zet Positieve Psychologie In

Op reis met je koffer, positiviteit

Hoe kunnen we het geluksgevoel positief beïnvloeden?

Positieve Psychologie: Van klacht naar kracht

Hoge werkdruk, deadlines, spanningen op het werk en troubles thuis zorgen voor energieverlies en maken een mens moe. Even rustig aan doen is vaak geen optie, want we leven in een tijd waarin de lat steeds hoger wordt gelegd: wie niet presteert, telt niet mee. Stress en burnout liggen op de loer.

Hoe blijven we met elkaar toch gemotiveerd, veerkrachtig en vitaal? Waar haal je de energie vandaan om alle ballen in de lucht te houden? Als je weet wat jou gelukkig maakt, dan weet je ook waar je energie van krijgt en hoe je jouw potentieel ten volle kunt benutten om gelukkig te werken, te leven en om optimaal te presteren.

(Arbeids)psychologen hebben zich lange tijd vooral gericht op het verminderen van klachten en problemen. Voor uiteenlopende klachten zijn effectieve behandelingen ontwikkeld. Geluk en welbevinden houdt echter niet rechtstreeks verband met de afwezigheid van klachten en problemen. Mensen met klachten kunnen toch een bevredigend en gelukkig leven leiden en de afwezigheid van klachten betekent niet automatisch dat mensen zich ook ontplooien en betekenis vinden in het leven.

De positieve psychologie onderzoekt wat maakt dat mensen tot bloei komen, floreren. Martin Seligman is de grondlegger van deze wetenschap van welbevinden en optimaal functioneren. Volgens Seligman en zijn collega’s bestaat de betekenis van je leven er uit dat je weet wat je talenten en sterke kanten zijn, en dat je deze inzet voor jezelf en je omgeving. Mensen die floreren weten waar ze hun bed voor uit komen en wat ze goed kunnen.

Christel Hebly

Ze stellen zich doelen en bouwen aan positieve relaties, hebben plezier, zelfvertrouwen, kijken positief naar de toekomst. Ze hebben minder last van werkdruk, zijn minder vaak ziek en krijgen meer voor elkaar dan hun minder gelukkige medemens. Vanuit de positieve psychologie weten we dat positieve emoties en aandacht voor wat er al goed gaat hierbij een cruciale rol spelen.

Christel Hebly: “Ik ben erg enthousiast over deze inzichten en pas ze persoonlijk met succes toe in mijn eigen leven en in mijn coachpraktijk. Graag deel ik mijn kennis en ervaring in de training ‘Positieve Psychologie in de coachpraktijk’. In deze training maak je kennis met de wetenschappelijke onderbouwing van de Positieve Psychologie en ga je zelf aan de slag met de principes en oefeningen. We besteden aandacht aan: verschillende vormen van geluk, positieve emoties en de werking van de hersenen, het begrip flow, de sterke kanten-benadering, positieve relaties en compassie, psychologische kapitaal en positieve psychologie op de werkvloer.”

Positieve Psychologie is vooral ervaren en doen: Je leert door te doen en je ervaart wat jou gelukkig maakt. Jouw inzicht en ervaring neem je mee naar je eigen coachpraktijk.

De training Positieve Psychologie in de Coachpraktijk vindt plaats op 2 en 3 oktober 2019 bij Alba-academie in Veldhoven.

Comments are closed.