Alba-academie is gespecialiseerd in het ontwikkelen en inspireren van leiders en begeleiders. We bieden verschillende opleidingen en trainingen op het gebied van (persoonlijk) leiderschap, zodat u zich als leidinggevende persoonlijk en professioneel kunt blijven ontwikkelen. Want als geen ander weten we dat modern leiderschap gaat over de mate waarin u als leider in verbinding kunt zijn met uw medewerkers en ze een veilige en open omgeving kunt bieden van waaruit ze kunnen exploreren, experimenteren, leren en innoveren. Juist in een tijd dat verandering binnen organisaties eerder norm dan uitzondering is, bent u in staat stevig in uw leiderschap te staan en anderen te inspireren en te laten excelleren. Echt leiderschap vraagt van u niet alleen oog voor harde zaken, zoals visie vertalen naar winnende strategie, processen afstemmen op te behalen doelstellingen , budgettering etc., maar ook een antenne voor de zachte menskant. Het vraagt de ambitie om de stip voorbij de horizon te plaatsen en de moed om uw plek in te nemen en te vertrouwen op uw innerlijk compas.

Durft u het aan om in de spiegel te kijken, te leren, te reflecteren en te groeien? U bent van harte welkom!

plus High Performance Leadership

plus Deep Democracy

plus Spiral Dynamics Integral

plus Coaching Essentials voor Managers (In Company)

plus Leiderschap bij Verandering: werken met veerkracht in transitie (In Company)