Spiral Dynamics Integral – Incompany

Waardensystemen als drijvende kracht voor verandering

Krijg met Spiral Dynamics als leider tools in handen om uzelf, uw medewerkers én uw organisatie soepel mee te laten bewegen bij complexe veranderingen. Doe wat wél werkt.

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

AANVRAGEN

Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op via:

Startdatum en locatie

Op aanvraag

Totale investering

Op aanvraag
AANVRAGEN

Waardensystemen als drijvende kracht voor verandering

Spiral Dynamics Integral is een model dat inzicht geeft in menselijke bewustzijnsontwikkeling, gedrag en veranderprocessen. Het biedt een krachtig diagnose-instrument om dynamieken in teams en organisaties te doorgronden door inzicht te krijgen in de relatie tussen waarden en drijfveren van mensen en de cultuur waarin zij werken en leven. Zo krijgt u als leidinggevende tools in handen om uzelf, uw medewerkers én uw organisatie soepel mee te laten bewegen bij complexe veranderingen.

De toenemende complexiteit in onze samenleving en in organisaties vraagt momenteel veel van leiders in organisaties: kennis, kunde, ervaring, zelfreflectie en een open geest. Als leidinggevende in de private of publieke sector doet u uw uiterste best om te organiseren en reorganiseren, aan te sturen en verbinding tot stand te brengen, te herstructureren, in te krimpen en achterstanden weg te werken. Maar soms lijkt het wel of het nergens toe leidt. Het veranderproces kan zomaar vast lopen op verschillende niveaus die niet waren voorzien. Een stagnerende samenwerking is daarbij vaak een belangrijke, blokkerende, factor. Hoe krijgt u grip op wat wél werkt, waardoor een volgende stap toch gemaakt kan worden?

Inzicht in onderliggende drijfveren

Om de dynamiek van mensen in teams te kunnen begrijpen, is het nodig om dieper te kijken dan gedrag en het denken. Zodra u zicht krijgt op de onderliggende drijfveren / waardesystemen die het gedrag en de overtuigingen aansturen, zult u merken dat ieder mens gemotiveerd is, maar niet voor hetzelfde. Veel onbegrip, fricties en conflicten in organisaties ontstaan omdat we verwachten dat ieder ander dezelfde motivaties en drijfveren heeft als wijzelf. Dat is meestal niet het geval en het is ook niet noodzakelijk voor een goede samenwerking. Ook als mensen door verschillende motivaties en drijfveren worden aangestuurd, kan een goede samenwerking tot stand komen. Voorwaarde is wel dat er een heldere overeenstemming is over de richting en het gezamenlijke doel.

Spiral Dynamics Integral geeft inzicht in de verschillende waardesystemen die mensen hanteren, in verschillende stadia van hun leven. Kennis van en ervaring met Spiral Dynamics Integral is in iedere situatie in te zetten. Zo kunt u bijvoorbeeld onderzoeken wat uw persoonlijke drijfveren zijn en hoe deze tot uiting komen in uw werkstijl en (persoonlijk) leiderschap; wat u energie geeft of juist kost. Op teamniveau krijgt u inzicht in wat teamleden drijft of juist demotiveert en hoe u de samenwerking kunt verbeteren. Op organisatieniveau kan Spiral Dynamics Integral u helpen bij vragen als ‘waar staan we als organisatie en waar willen we naartoe’ en ‘welke drijfveren stimuleren een gewenste ontwikkeling en welke houden de ontwikkeling juist tegen’.

Werken met Spiral Dynamics Integral zal uw zelf- en wereldbeeld fundamenteel veranderen. De nieuwe inzichten geven een krachtige impuls aan uw ontwikkeling als leidinggevende.

Doel van de training Spiral Dynamics Integral

In deze 4-daagse training maakt u kennis met de theorie van de vernieuwende visie Spiral Dynamics integral en u gaat er concreet mee oefenen.

 • U leert werken met de drie pijlers van Spiral Dynamics integral (waardesystemen, veranderdynamiek en integrale theorie over de wisselwerking tussen persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke ontwikkeling) om (complexe) vraagstukken helder in kaart te brengen.
 • u leert de dynamiek en wetmatigheid van ontwikkelingsprocessen te doorgronden en eigen te maken.
 • u leert hoe u verandering en groei op individueel en collectief niveau bewust kunt aansturen
 • u leert de inzichten te vertalen naar uw eigen casuïstiek
 • u leert uw leiderschapsstijl kennen en verkent uw persoonlijk potentieel.

Voor wie is de training Spiral Dynamics Integral bedoeld?

De training Spiral Dynamics Integral is bedoeld voor managers die willen werken met een vernieuwend, integraal model op het gebied van leiderschapsontwikkeling & organisatieverandering.  U leert werken met drijfveren / waardensystemen van mensen om medewerkers en organisatie soepel mee te laten bewegen bij complexe veranderingen. U bent bereid uw eigen leiderschapsstijl en persoonlijk potentieel te verkennen en geeft hiermee een krachtige impuls aan uw ontwikkeling als leider.

Domi Lambregts

Trainer

De training Spiral Dynamics Integral wordt gegeven door Domi lambregts. Domi begeleidt bijna 30 jaar professionals, teams en hun leiders bij vraagstukken rondom samenwerking, (vastgelopen) communicatie en de ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap. Domi is sinds 2006 gecertificeerd op het gebied van Spiral Dynamics Integral. Ze inspireert graag leiders en professionals die nieuwsgierig zijn naar de vraag hoe dit heldere en hanteerbare model kan bijdragen aan de ontwikkeling van hun leiderschap en het vlot trekken van complexe veranderingen door de onderliggende waarden en verandercondities van leiders, medewerkers, teams en organisaties in beeld te brengen.

De training bestaat uit twee tweedaagse modules. Voor aanvang van de training vult u een individuele SDI scan in (waardentest + verandertest). U ontvangt hiervan een uitgebreide rapportage.

Module 1: Kennis en inzicht

Tijdens de eerste module maakt u kennis met deze vernieuwende theoretische én praktische modellen die de evolutionaire werking in beeld brengt dat ten grondslag ligt aan organisatie veranderingen en integrale leiderschapsontwikkeling. Met behulp van een test en ervaringsgerichte oefeningen leert u uw leiderschapsstijl kennen en uw persoonlijke potentieel.

Module 2: Toepassing

In de tweede module wordt het begrip van Spiral Dynamics Integral verdiept en gaat u praktisch aan de slag met de verworven kennis en inzichten uit de eerste module. Aan de hand van actuele- zelf ingebrachte- casuïstiek word u samen met medecursisten gefaciliteerd om het geleerde in praktijk te brengen.

Onderwerpen die aan bod komen per trainingsdag

Dag 1
 • Kennis maken en introductie.
 • Presentie & houdingstraining: oefening in open aanwezig zijn.
 • Inleiding en presentatie van Spiral Dynamics Integral en de vMemes.
 • Toelichting op de integrale visie van ontwikkeling van Ken Wilber.
 • De betekenis van Holons.
 • Interactieve en persoonlijke kennismaking met de waardesystemen aan de hand van de uitslagen van de individuele SDI scan.
Dag 2
 • Vervolg interactieve en persoonlijke kennismaking met de waardesystemen aan de hand van de uitslagen van de individuele SDI scan.
 • Inkijkje in de dynamiek en veranderprocessen van Spiral Dynamics Integral.
 • Hoe ziet samenwerken er uit vanuit verschillende waarden systemen/gezichtspunten?
 • Hoe ziet verantwoordelijkheid er uit vanuit verschillende waarden systemen/gezichtspunten?
 • Hoe herkent u beiden in uzelf? En in uw organisatie cultuur?
Dag 3
 • Spiral Dynamics Integral leren gebruiken als analyse instrument. We brengen de verandercondities van organisaties in beeld: hoe de Spiral in te zetten om te komen tot een gezonde en werkbare volgende stap?
 • Ruimte voor eigen casuïstiek op het gebied van leiderschap en communicatie.
Dag 4
 • Ruimte voor eigen casuïstiek op het gebied van leiderschap en communicatie.
 • Plan opstellen voor persoonlijke leiderschapsontwikkeling en gedrag. Identificeren van uw volgende stap.
 • Uitreiken van certificaat.
 • Afronden en evaluatie.
Spiral Dynamics Integral Training voor leiders bij verandering

Locatie en startdatum

Locatie:

Op aanvraag.

Startfrequentie:

Op aanvraag.

Eerstvolgende trainingsdagen:

Op aanvraag.

Overige informatie

Duur:

De training Spiral Dynamics Integral is een vierdaagse training (twee modules van twee dagen). Voorafgaand aan de training ontvangt u een persoonlijke SDI-scan, bestaande uit twee testen. Na invullen van de scan ontvangt u een uitgebreide rapportage, die input voor de training vormt.

De duur van de training kan verkort of verlengd worden op aanvraag. Een maatwerkprogramma of een combinatie met een andere training is ook mogelijk. Neem daarvoor contact met ons op.

Niveau:

Post-HBO niveau.

Toelating:

U beschikt aantoonbaar over HBO werk- & denkniveau. De training staat open voor leiders die willen werken met Spiral Dynamics Integral in leiderschap- en veranderprocessen en bereid zijn hun leiderschapsstijl en persoonlijk potentieel te verkennen, om zo een krachtige impuls te geven aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Afronding:

De training Spiral Dynamics Integral wordt afgesloten met een Certificaat (bij 100% aanwezigheid). Daarnaast ontvangt u een uitgebreide rapportage van uw SDI-scan.

Aantal deelnemers:

De groep bestaat uit maximaal 14 deelnemers.

Literatuur:

N.v.t.

Trainer:

Domi Lambregts.

Wilt u meer informatie over de training Spiral Dynamics Integral?

Investering is inclusief persoonlijke SDI-scan (waarden- en veranderscan) & rapportage, lesmaterialen, koffie, thee en lunch. Prijs op aanvraag.

Alba-academie is vrijgesteld van btw.

Bent u enthousiast geworden en wilt u zich direct inschrijven voor de training Spiral Dynamics Integral? Neem dan contact met ons op voor een afspraak. Wij stellen een maatwerkprogramma voor u samen.

Comments are closed.