Coachopleiding Utrecht

Schuilt er een coach in je?

Maak van je passie je beroep. Leer tijdens onze coachopleiding in 9 maanden het coachvak van de allerbeste docenten. Aan het einde is je rugzak gevuld met een scala aan methoden en technieken en ben je er helemaal klaar voor om je eigen coachpraktijk te starten.

19 en 23 september 2022

Utrecht

1 lesjaar

Investering: € 6.375,00

BROCHUREINFORMATIEBIJEENKOMST

Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op via:

Startdatum en locatie

19 en 23 september 2022
1 lesjaar
Utrecht

Totale investering

€ 6375,-
DIRECT INSCHRIJVENOPTIE NEMEN

Het fundament coaching leg je in Utrecht

Coaching houdt zich bezig met het leerproces, verandering en ontwikkeling van individuele mensen, teams, of organisaties. Als coach faciliteer je anderen bij hun proces van doelgerichte persoonlijke en professionele ontwikkeling. Mensen komen in beweging als zij van binnenuit gemotiveerd en geïnspireerd zijn. Maar soms zitten er obstakels of belemmeringen, die ons onbewust tegenhouden om te veranderen. De professionele coach helpt om dat wat belemmert om te buigen en te versterken wat al stimuleert, zodat de cliënt het ontwikkeldoel bereikt.

Vakopleiding
Onze coaching opleiding is een intensieve vakopleiding, waarin de theorie ruimschoots aan bod komt en praktische vaardigheden uitgebreid worden getraind. Zo oefen je het geleerde tijdens de praktijkgerichte lessen met je medestudenten en buiten de lessen met oefencliënten. Je gaat werken met methoden en technieken vanuit de nieuwste inzichten van de coachprofessie en leert reflecteren op jouw handelen. Doordat je intensief oefent vanuit jouw eigen ervaringen en thema’s en hierop gecoacht wordt door je medestudenten en persoonlijke intervisor, krijg je dieper inzicht in jouw eigen patronen. Je wordt hierdoor niet alleen een effectievere coach, maar maakt ook een grote persoonlijke ontwikkeling door.

Doel van de Coachopleiding Utrecht

Fundament

De Coachopleiding Utrecht geeft een stevig theoretisch en praktisch fundament voor de professionele uitoefening van het coachvak. De aanpak van de opleiding is eclectisch: het beste uit alle relevante stromingen en theorieën op het gebied van coaching komt aan bod. Aan het eind van de opleiding is je rugzak gevuld met een scala aan methoden en technieken en kun je zelf bepalen welke werkwijze het beste past bij de coachvraag van jouw cliënt en jouw eigen voorkeuren.

Coachende houding

Door je kennis, kunde en eigenheid als coach en als mens, ben je een secure base voor de cliënt. Je biedt een veilige relatie, waarbinnen je jouw cliënt uitdaagt en stimuleert om te groeien. Dit begint met echt contact maken: vanuit jouw authenticiteit sluit je aan bij de vraag van je cliënt, met volle aandacht voor en acceptatie van de cliënt en alles wat er is. En omdat je de ander niet verder kunt brengen dan je zelf bent, heb je jouw eigen (overdrachts)thema’s, valkuilen en ontwikkelpunten onderzocht.

Inclusive Leadership

Je coacht vanuit inclusive leadership. Je schenkt aandacht aan de mens in al haar facetten: voelen, denken, doen en zijn, binnen de context. Je weet hoe je door gebruik te maken van het inclusive leadership-model de leerlijn bij je cliënt kunt openen, zodat jouw cliënt zich ten volle kan ontwikkelen.

Competenties

Na diplomering kun je als Coach Practitioner zelfstandig cliënten coachen op vaardigheden, houding en overtuigingen. Je beschikt als afgestudeerde coach over competenties behorende bij het vakmanschap. Lees ook het Competentieprofiel Afgestudeerde Coach Practitioner Alba-academie.

Voor wie is de Coachopleiding Utrecht bedoeld?

De Coachopleiding Utrecht is er voor iedereen die professioneel wil leren coachen op Post-HBO niveau. Of je nu een eigen coachpraktijk wilt starten, binnen een bedrijf aan de slag wilt gaan als intern coach of coachvaardigheden wilt integreren in je dagelijkse werkzaamheden; onze Beroepsopleiding tot Coach Practitioner geeft je een gedegen basis.

Docententeam

Elke lesgroep wordt begeleid door een team van drie docenten, ieder met een eigen specialisme. De docenten hebben hun eigen coachpraktijk en delen hun praktijkkennis, kunde en ervaring op bezielende wijze. Ze doceren niet, maar luisteren, stimuleren, inspireren, coachen, stellen lastige vragen, dragen ideeën aan en helpen studenten hun eigen kennis en ervaring te integreren en betekenis te geven.

Erkenningen

De Coachopleiding Utrecht is geaccrediteerd door EMCC – NOBCO en Post-HBO geaccrediteerd door CPION.  Na afronding van de opleiding ontvangt u dan ook een (internationaal) erkend diploma en kunt u zich laten registreren als Register Coach in het Abituriënten-Register. Daarnaast wordt de opleiding erkend door LVSCRGVZO en iedere twee jaar op kwaliteit getoetst door CEDEO.

Informatiebijeenkomsten

Wil je meer weten over de Coachopleiding Utrecht? Bezoek ook onze informatiebijeenkomsten. Even binnenkijken bij Alba-academie? Bekijk dan onze video!

Lesdag

Programmaonderdelen

Lesdag 1:

Kennismaken met elkaar & met de docenten; programma & samenhang; wat is coachen, wat is het niet – definities & begrippen. Feedback geven & ontvangen (hoe gaan we met elkaar om in deze opleiding).
Leren & reflecteren, K-A-R-M-A-reflectie.

Een coachende houding, AAAA – acceptatie zonder oordeel, Aandacht & Aansluiten, Authenticiteit; Liefde, Empathie & Integriteit. Doelen en resultaatgerichtheid. Verantwoordelijkheden van coach & cliënt.
Ethiek in coaching: waarden, normen, Ethische Gedragscode NOBCO.

Lesdag 2:

Basisvaardigheden (1) – aansluiten bij de ander en LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. Het belang van woorden en taalgebruik. Dóórvragen, de vraag achter de vraag; effectief gebruik van stilte.

Basisvaardigheden (2) – (non)verbale signalen waarnemen en interpreteren; signalen van de lichaamstaal.
Model van aandacht: Inclusive Coaching op persoonlijk niveau. De vijf aandachtsgebieden.

Lesdag 3:

Basisvaardigheden (3) – de kunst van het vragen stellen; doorvragen op wat zich aandient en via Inclusive Coaching.
Analyse van de levenshouding: ben ik Slachtoffer of Schepper, bewustwording & reflectie.

Doelgericht coachen – gespreksmodellen; oefenen met GROW. Doel & Realiteit (G&R). De Wondervraag.

Lesdag 4:

Doelen en acties – vervolg GROW, alternatieven, keuzes en acties (O&W).

Kernkwadranten – kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen, allergieën en leerpunten. Eigen kernkwadranten maken. Werken met kernkwadrant van de ander. Kwaliteit en uitdaging verbinden.

Lesdag 5:

NLP (1) Overtuigingen en patronen – hoe ontstaan ze. Werken met de 6 Logische niveaus & ijsberg van McLelland. Metamodel, metaprogramma. Het babyolifantje.

NLP (2) Belemmerende overtuigingen (BO) opsporen – via verschillende methodes, o.a. 3 waarnemingsposities & de 6 Logische Niveaus.

Lesdag 6:

Rationeel Emotieve Therapie RET – als wensen eisen worden. Irrationele gedachtenpatronen en BO’s uitdagen.

Het intakegesprek – de ontmoeting, contact & contract, informed consent, vertrouwensband opbouwen; van klacht naar coachvraag ; coachcontract & -plan.

Lesdag 7:

Van BO naar SO: VBT – Belemmeringen ombuigen naar stimulerende overtuigingen/patronen op basis van positieve waarden. Value Based Transformation (VBT).

Coachen in het Hier-en-Nu – Wat zegt dit over daar-en-dan; gebruik maken van wat zich aandient.

Lesdag 8:

Omgaan met weerstand en emoties – Weerstand; effectief gebruik van weerstand. Omgaan met emoties. Emotionele intelligentie.

Werken met het onbewuste (1) – de Disneystrategie. Wie zijn ik? Werken met subpersonen, delen van mij.

Lesdag 9:

Werken met het onbewuste (2) – coachen met metaforen, verbeelding en creatieve technieken.

Overdracht en tegenoverdracht – Projectie, Overdracht, Tegenoverdracht. De rol van thema’s uit oude relaties in relaties in het hier en nu. Dramadriehoek & Winnaarsdriehoek.

Lesdag 10:

Introductie Transactionele Analyse TA – Egotoestanden & Transacties. Dramadriehoek & Winnaarsdriehoek .

Introductie Systemisch waarnemen – Kijken naar de context. Systeemwetten en patronen in systemen.

Lesdag 11:

Persoonlijk Leiderschap – macht/onmacht en kracht; polariteiten in de coachrelatie.

De cirkel rondmaken – afsluiten van de coachrelatie.

Startdatum najaar

Lesdag:

Maandag

Startdatum:

19 september 2022

Lesdag:

Vrijdag

Startdatum:

23 september 2022

Lesinformatie:

Lesdagen vinden tweewekelijks plaats en duren van 10.00 tot 17.00 uur.

Investering

Kosten:

Deelname aan de Coachopleiding Utrecht kost € 6375,- Dit is inclusief lessen, syllabus, werkmap, examenkosten, begeleide intervisie, intervisie, koffie en thee en lunch (exclusief literatuur en eventuele kosten van herexamen).

Het inschrijfgeld bedraagt € 95,00 (eenmalig).

Alba-academie is vrijgesteld van BTW.

Overig

Duur:

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner duurt ongeveer 11 maanden.

Niveau:

Post-HBO, LVSC en EMCC EQA Practitioner geaccrediteerd.

Studiebelastingsuren: 327.

Toelating:

Je beschikt over een HBO-diploma op Bachelor niveau en bent 28 jaar of ouder.

Afronding:

De opleiding wordt afgerond met een theorie- en praktijkexamen. Ook is er een aanwezigheidseis van 90%. Na afronding ontvangt u het geaccrediteerde diploma van Alba-academie. Post-HBO diploma en inschrijving in het register op aanvraag (hieraan zijn extra kosten verbonden).

Accreditatie:

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner is EMCC-NOBCO Practitioner, LVSC en Post-HBO geaccrediteerd. Daarnaast wordt de kwaliteit gewaarborgd door CEDEO en CRKBO.

De opleiding is erkend door RGVZO en geaccrediteerd met 82 punten voor bij- en nascholing.

Aantal deelnemers:

Minimaal 12 en maximaal 18 studenten per lesgroep.

Literatuur:

De lijst met verplichte literatuur wordt je voor aanvang toegezonden.

Trainer:

Alle lesgroepen worden begeleid door een team van drie docenten, ieder met een eigen specialisme.

Algemeen:

Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding krijg je alle startinformatie toegestuurd.
Onze opleidingen en trainingen zijn populair. Wil je verzekerd zijn van een plaats, wacht dan niet te lang met inschrijven. Mocht de opleiding onverhoopt toch niet kunnen starten, dan ontvang je direct bericht. Het reeds overgemaakte bedrag storten wij in dit geval binnen 10 dagen terug.

Tip:

Bezoek voor meer informatie onze informatiebijeenkomsten

Wil je meer informatie over de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner?

Download hieronder de leaflet van de opleiding door het formulier in te vullen.  Heb je specifieke vragen, dan kun je ons natuurlijk ook mailen op secretariaat@alba-academie.nl  of bellen op 085-200 8000. Wij geven graag antwoord op al je vragen.

De gegevens die je hebt ingevuld, nemen we op in ons relatiebestand. Wij gebruiken deze gegevens om je hierna eenmalig te informeren over deze opleiding. Uiterlijk na 6 maanden verwijderen we je gegevens weer. Conform AVG heb je het recht om je gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op, op telefoonnummer 085-200 8000 of per e-mail: secretariaat@alba-academie.nl.
=

Ben jij net zo enthousiast als vele andere studenten over onze Beroepsopleiding tot Coach Practitioner? Aarzel dan niet. Verzeker jezelf van een plek en schrijf je direct in door het onderstaande formulier in te vullen.

Lees vóór aanmelding eerst onze Algemene Voorwaarden

Ik schrijf me in voor de éénjarige post-HBO Beroepsopleiding tot Coach Practitioner

Lesdagen van 10:00 - 17:00 uur

Gegevens student

Op officiële documenten, zoals diploma's wordt de geboortenaam (ook wel ‘meisjesnaam’ genoemd) vermeld zoals die in de Basisregistratie Personen bekend is.

Betaling

Het lesgeld is inclusief examenkosten (1x theorie-examen) en exclusief inschrijfgeld (€ 95,00) en literatuurkosten. Na afronding van de opleiding met een positief resultaat ontvang ik een diploma van Alba-academie. Wanneer tevens wordt gekozen voor het diploma van de stichting Post-HBO worden de bijkomende kosten in rekening gebracht bij de betaler van het lesgeld. Dit Post-HBO diploma geeft een persoonlijke registratie in het Post-HBO register. Indien gekozen wordt voor de 2-jarige opleiding ontvang ik dit Post-HBO diploma na succesvolle afronding van het tweede jaar. Alba-academie is vrijgesteld van BTW.

Belangrijke aanvullende informatie (in te vullen door de student)

Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Kopie hoogst behaalde diploma bijsluiten
Ik heb het formulier naar waarheid ingevuld. Ik ontvang een bevestiging van mijn inschrijving.

Comments are closed.