Supervisiegroepen

Als professionele coach / begeleider ben je goed opgeleid in je vakgebied. Dit geeft veel bagage om je werk met individuen, teams en organisaties met vertrouwen te kunnen uitvoeren. Je werkt met mensen op overtuigings- of identiteitsniveau en dat vraagt vanzelfsprekend ook wat van jou. Tijdens je werk zal je te maken krijgen met verschillende dynamieken waardoor je in meer of mindere mate aangeraakt zult worden. Denk daarbij aan aspecten als contracteren, plekbesef, overdracht en tegenoverdracht, zuiver waarnemen, e.d. De behoefte kan ontstaan om deze ervaringen van tijd tot tijd bespreken en evalueren met vakgenoten.

Alba-academie heeft verschillende supervisiegroepen waar je onder begeleiding van een vakkundige supervisiedocent en binnen een veilige setting je eigen diepere thema’s, verlangens en belemmerende patronen kunt onderzoeken.

Coachen met ACT

Supervisiegroep Coach Senior Practitioner / Counseler

Als professionele begeleider ben je goed opgeleid in je vakgebied. Dit geeft veel bagage om je werk met individuen, teams en organisaties met vertrouwen te kunnen uitvoeren. Je werkt met mensen op identiteitsniveau en dat vraagt vanzelfsprekend ook wat van jou.

Lees meer

Comments are closed.