Privacy Statement

Privacy statement Alba-academie BV

Alba-academie BV vindt het van het allergrootste belang dat uw privacy wordt gerespecteerd. Wij gaan daarom zeer zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens. Met dit privacy statement willen we u graag informeren over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens als u onze website bezoekt, (potentiële) student bij ons bent en/of op andere wijze klant/relatie bent van Alba-academie BV.

Welke gegevens er worden verzameld?

Alba-academie BV verzamelt op verschillende manieren gegevens. Op onze website zijn dit gegevens die nodig zijn om de website zo goed mogelijk te kunnen tonen en eventueel te verbeteren. Wanneer u via de website, per e-mail of telefonisch contact met ons opneemt, ontvangen wij van u bepaalde gegevens die wij opslaan in ons relatiemanagementsysteem. Daarnaast verzamelen wij uw gegevens voor financiële administratie, opleidingsgerichte doeleinden en diplomering.

Gegevensverwerking bezoekers van onze website – Cookies

We verzamelen algemene gegevens van bezoekers van onze website. Dit doen we om onze website te verbeteren. Daarbij wordt een cookie van Google Analytics geplaatst. Gegevens die daarbij worden gegenereerd, zijn volledig geanonimiseerd.

De algemene bezoekgegevens worden gebruikt om u de website te kunnen tonen en om te analyseren hoeveel bezoekers onze website krijgt, welke webpagina’s worden bezocht en waar de bezoekers vandaan komen. Met deze gegevens kunnen wij op een privacy-vriendelijke manier de website analyseren en verbeteren.

Daarnaast wordt er op enkele pagina’s een Google Adwords cookie geplaatst om u op andere websites advertenties van Alba-academie te kunnen laten zien.

Gegevensverwerking nieuwsbrief

Alba-academie BV gebruikt MailChimp als nieuwsbriefmodule. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, bewaren we uw e-mailadres. We kunnen zien welk percentage van ontvangers de nieuwsbrief geopend heeft, op welke links men geklikt heeft en hoe vaak. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden en is anoniem. MailChimp verzamelt mogelijk ook gegevens voor eigen doeleinden. Zie hiervoor hun privacy statement: https://www.mailchimp/privacypolicy

We bewaren uw gegevens voor de periode dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw gegevens worden dan automatisch verwijderd.

Gegevensverwerking financieel – financiële administratie

Wanneer u debiteur of crediteur bent, slaan wij uw gegevens op in het boekhoudprogramma. We gebruiken uw gegevens alleen voor financiële administratiedoeleinden. Wanneer u Alba-academie BV verzoekt om uw gegevens te verwijderen, zullen we eerst nagaan of dit niet in strijd is met de verplichtingen die we hebben jegens de belastingdienst of andere overheidsinstanties. Wij zullen u informeren wanneer we de gegevens niet kunnen/mogen verwijderen.

Gegevensverwerking deelnemers – studentenadministratie

Wanneer u student bent, of deelneemt aan een van onze opleidings- en/ of trainingsactiviteiten, slaan wij uw gegevens op in het opleidingsdossier in ons relatiemanagementsysteem (CoachView). Wij registreren uitsluitend noodzakelijke gegevens en gebruiken uw gegevens alleen voor opleidingsgerichte doeleinden en diplomering.

Vanwege de opvraagbaarheid van diploma’s en certificaten en de eenmaligheid van uw inschrijfgeld, bewaren wij uw opleidingsdossier tot dertig jaar na het laatste, geregistreerde contact. Daarna worden uw gegevens inactief.

U heeft recht op inzage in uw gegevens, recht om uw gegevens te laten wijzigen en recht op verwijdering van uw gegevens. Wanneer u ons verzoekt om uw gegevens te verwijderen zullen we eerst nagaan of dit niet in strijd is met de verplichtingen die we hebben jegens (overheids-)instanties.

Gegevensverwerking intakeprocedure

Indien u niet aan onze instroomeisen voor onze opleidingen/trainingen voldoet, vragen wij u uw CV en motivatie toe te sturen. Wij bewaren deze gegevens tot de intakeprocedure is afgerond. Wanneer u start als student/deelnemer worden deze gegevens opgenomen in uw opleidingsdossier. Wanneer de intakeprocedure niet leidt tot toelating of u zelf beslist om niet in te stromen, verwijderen wij uw gegevens binnen vier weken. U heeft recht op inzage in uw gegevens, recht om uw gegevens te laten wijzigen en recht op verwijdering van uw gegevens.

Gegevensverwerking sollicitanten

Indien u een (open) sollicitatie richt aan Alba-academie BV  zullen wij uw gegevens binnen maximaal vier weken na het laatste contact over deze sollicitatie verwijderen. Indien wij uw gegevens in portefeuille willen houden, vragen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft als sollicitant recht op inzage in uw gegevens, recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens en recht op verwijdering van uw gegevens.

Gebruik van gegevens

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Wij geven alleen verzamelde gegevens door aan partijen die de gegevens in opdracht van ons verwerken.  Deze Verwerkers zijn middels overeenkomsten aan ons verbonden en wij hebben met hen een geheimhoudingscontract en verwerkersovereenkomst afgesloten. De door ons verzamelde gegevens worden op geen enkele manier doorgegeven aan derden die niet aan ons verbonden zijn, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de autoriteiten gegevens bij ons vorderen).

Bewaartermijn van gegevens

De gegevens die wij verzamelen en verwerken zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig. De verkregen gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. De bewaartermijn vindt u onder het kopje van de betreffende gegevensverwerking.

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens & dataportabiliteit

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens heb u het recht om u persoonsgegevens op verzoek in te zien en deze zo nodig aan te (laten) passen of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht op dataportabiliteit. Onderaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kunt opnemen. Om uw identiteit te controleren, vragen wij u om een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee te sturen c.q. te tonen. We adviseren u om daarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat.

Wijziging privacy statement

Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Onze contactgegevens

Vragen over dit privacy statement of over onze diensten kunnen worden gericht aan Alba-academie BV. Per post zijn we als volgt te bereiken:

Alba-academie BV
Locht 117
5504 RM  Veldhoven

Telefonisch zijn wij bereikbaar op het nummer: +31 (0)85 2008000

 

Comments are closed.