Maak Kennis Met Opstellingen

Kennismaken met opstellingen

Een aantal keer per jaar organiseren we bij Alba-academie een opstellingsavond. Opstellingen of resonanties geven een krachtig beeld van wat jou tegenhoudt om te zijn wie je bent, te bereiken wat je wil en voluit te leven.

We werken tijdens de Opstellingsavonden met verschillende (systemische) methodieken. Zo wordt er gebruik gemaakt van de familieopstellingen van Bert Hellinger. Deze methode wordt toegepast om (on)zichtbare relaties en knelpunten op de oppervlakte te laten verschijnen. De vragensteller brengt een thema in waarover hij of zij duidelijkheid wil krijgen. Door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst, waarbij deelnemers ingezet worden als representant, komen zaken op bijzondere wijze aan het licht.

Een andere veelgebruikte methode is het resonantiewerk van Franz Ruppert, ook wel de Identiteitgeoriënteerde psychotraumatheorie genoemd. Soms zijn we door vroegere gebeurtenissen innerlijk verdeeld geraakt. Ons systeem stelt ons dan in staat te overleven door een fragmentatie van de psyche. Trauma’s zijn de hoofdoorzaak van psychische en lichamelijke problemen. Zelfs gebeurtenissen in de baarmoeder worden opgeslagen in ons systeem en hebben invloed op ons welbevinden – als je over dit laatste meer wil weten dan is het de moeite waard om de film In Utero te bekijken. Bij een opstelling volgens de Ruppert methode zal de vragensteller een zin inbrengen. Dit kan een verlangen zijn, een vraag, of intentie. Elk woord van de zin wordt apart genoteerd. Alle woorden worden vervolgens letterlijk in de ruimte opgesteld door de deelnemers. De vragensteller haalt hieruit zijn informatie. Dit kan zeer verhelderend werken.

Opstellingen zijn fenomenologisch van aard; er gebeurt wat er gebeurt zonder dat daar direct een theoretische verklaring voor is. De onderwerpen kunnen alle kanten op. Dit mogen zware thema’s zijn als: ‘wie ben ik?’, ‘wat wil ik?’, ‘ik droom dit te bereiken, maar waarom kan ik de stap niet zetten?’ Maar ook vragen als ‘waarom vind ik het zo moeilijk om mijn kledingkast op te ruimen?’ zijn mogelijk. De Opstellingsavonden zijn toegankelijk voor iedereen. Je kunt je eigen vraag inbrengen als resonant, maar de avond als toeschouwer bijwonen is ook mogelijk. Je zult pas echt ervaren wat een Opstelling teweeg brengt als je er bij bent. Dit is lastig in woorden te verklaren.

Heeft dit je interesse gewekt? Meld je dan aan voor de volgende Opstellingsavond

Open trappenhuis symboliek voor openstellingsavond

In de ruimte zit de beweging

Comments are closed.