Een nieuwe jas voor De Levenscirkel

De Levenscirkel is een belangrijk element binnen coaching. Ook in onze opleidingen en trainingen vormt dit schema een belangrijk deel van de basis van waaruit we werken.

Docent Hans Koerts Meijer maakte het nieuwe ontwerp van De Levenscirkel.

In de nieuwe uitvoering is gebruik gemaakt van geometrische vormen en de verschillende kleuren. Elk van deze vormen en kleuren heeft een eigen achterliggende (spirituele) betekenis. Het geheel van deze vormen en kleuren vertaalt wat in contact met de ander en in het leven kan gebeuren.

Geometrische vormen

De driehoek staat symbool voor volstrekte harmonie en is het symbool van de drie-eenheid. Het getal van volmaaktheid.

De zeshoek staat symbool voor liefde, oprechtheid, waarheid, harmonie, gelijkheid, perfectie, integratie, verbinding en betrouwbaarheid.

Het hexagram, de levensster staat symbool voor totaliteit, het alles omvattende.

De driehoek met de punt naar boven staat voor mannelijkheid en vuur, de driehoek met de punt naar beneden voor vrouwelijkheid en water.

Kleuren

De kleuren in De Levenscirkel zijn heel bewust gekozen. In de buitenste driehoeken zijn de kleuren complementair aan de aangrenzende driehoeken aan de binnenzijde, zoals ook de woorden daarin een polariteit uitdrukken.

De buitenste driehoeken hebben elk een andere kleur die symbool staat voor een eigen betekenis:

paars: het spirituele, verdiepende,
geel: het aardse, overzicht biedende,
rood: aanwezigheid in het richting geven,
groen: het zorgen voor, het ruimte scheppende,
oranje: aanwezigheid in het verbindende,
blauw: bedachtzaamheid, het analytisch denken.

Aan kleuren worden meerdere betekenissen gegeven, afhankelijk in welke context ze gezet zijn.

Polariteiten

De oranje en gele driehoek en de blauwe en oranje driehoek vormen via het midden een lemniscaat.

Paars en geel staan voor het verbinden van het zijn met het doen. Symbolisch gezien staat het voor hemel en aarde.

Blauw en oranje is een combinatie die staat voor de verbinding tussen denken en voelen, ofwel de linker- en rechter hersenhelft. Ze symboliseren water en vuur.

Al deze elementen zijn in hun polariteit het wit/licht/ik/wij verbonden met elkaar.

De Levenscirkel

Leef het leven, bekrompen of verheven
Leef het leven, in vrijheid en vergeven
Leef het leven, gebonden om te overleven
Leef het leven, open en sluit alle deuren
Leef het leven, proef de geuren en de kleuren
Leef het leven, met klagen en met zeuren
Leef het leven, van heel grof tot mazig fijn
Leef het leven, in zoete liefde en doffe pijn
Oefen jouw leven in waar-achtig zijn

Hans Koerts Meijer