De Levenscirkel

De Levenscirkel is een belangrijk element binnen coaching. Ook in onze coachopleidingen en -trainingen vormt dit schema een belangrijk deel van de basis van waaruit we werken.

Jouw leven wordt bepaald door het lied dat bij jouw wieg werd gezongen (vrij naar een Afrikaans gezegde). De Levenscirkel is een schematische weergave van wat er in het leven gebeurt: in relatie tot de ander, in groepen, maar ook in relatie tot het zelf, of bij veranderingen. De Levenscirkel biedt handvatten bij het onderzoeken van onze eigen patronen bij hechting en helpt zo om te komen van overleven naar leven.

Docent Hans Koerts Meijer maakte het ontwerp van De Levenscirkel.

In dit ontwerp is gebruik gemaakt van geometrische vormen en verschillende kleuren. Elk van deze vormen en kleuren heeft een eigen achterliggende (spirituele) betekenis. Het geheel van deze vormen en kleuren vertaalt wat in contact met de ander en in het leven kan gebeuren.

Geometrische vormen

De driehoek staat symbool voor volstrekte harmonie en is het symbool van de drie-eenheid. Het getal van volmaaktheid.

De zeshoek staat symbool voor liefde, oprechtheid, waarheid, harmonie, gelijkheid, perfectie, integratie, verbinding en betrouwbaarheid.

Het hexagram, de levensster staat symbool voor totaliteit, het alles omvattende.

De driehoek met de punt naar boven staat voor mannelijkheid en vuur, de driehoek met de punt naar beneden voor vrouwelijkheid en water.

Kleuren

De kleuren in De Levenscirkel zijn heel bewust gekozen. In de buitenste driehoeken zijn de kleuren complementair aan de aangrenzende driehoeken aan de binnenzijde, zoals ook de woorden daarin een polariteit uitdrukken.

De buitenste driehoeken hebben elk een andere kleur die symbool staat voor een eigen betekenis:

paars: het spirituele, verdiepende,
geel: het aardse, overzicht biedende,
rood: aanwezigheid in het richting geven,
groen: het zorgen voor, het ruimte scheppende,
oranje: aanwezigheid in het verbindende,
blauw: bedachtzaamheid, het analytisch denken.

Aan kleuren worden meerdere betekenissen gegeven, afhankelijk in welke context ze gezet zijn.

De Levenscirkel

Leef het leven, bekrompen of verheven
Leef het leven, in vrijheid en vergeven
Leef het leven, gebonden om te overleven
Leef het leven, open en sluit alle deuren
Leef het leven, proef de geuren en de kleuren
Leef het leven, met klagen en met zeuren
Leef het leven, van heel grof tot mazig fijn
Leef het leven, in zoete liefde en doffe pijn
Oefen jouw leven in waar-achtig zijn

Hans Koerts Meijer

Comments are closed.