De ene helft van Nederland, coacht de andere helft

Visie van Alba-academie

Coaching gaat verder dan de gangbare opvatting.

Voor ons is het coachvak bij uitstek een lerend vak en dat begint al bij het fundament. Een vakkundige coach heeft een gedegen coachopleiding gevolgd. Hierbij zijn expliciet modellen en instrumenten aangeleerd én er is aandacht voor de spirituele en affectieve component binnen een persoonlijke-, werk-, organisatie-, of maatschappelijk context. Inclusive Leadership noemen we dat.

Pas als je het fundament hebt gelegd, kun je er verdiepingen op bouwen. Want coaching is een stevige professie. Je hebt een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van je coachee. Immers werk je in de diepte met mensen en kun je daarbij een trauma raken. Je moet weten waarom je kiest voor bepaalde interventies, welk instrument je inzet en waarom je dat doet.

Reflecteren op jouw eigen handelen

Omdat je als coach zelf misschien wel het belangrijkste instrument bent, heb je een flinke dosis zelfkennis nodig. Kunnen reflecteren op je professioneel handelen, inzicht in jouw plek als coach en regelmatig je eigen thema’s in de ogen kijken vormen daarmee een rode draad in al onze opleidingen en trainingen. Als coach ben je nooit uitgeleerd en Alba-academie sluit daarop aan met doorgaande leerlijnen in individuele coaching en team- en organisatie coaching.

Snijvlak van coaching, therapie en counseling

Coaching gaat in onze visie verder dan de gangbare opvatting. We vinden het belangrijk dat je als coach kunt werken toten met het niveau van zingeving en identiteit. Op het grensvlak van coaching, counseling en (psycho)therapie. We zoeken de grens op tussen gezond en ziek. Al beperken we ons heel nadrukkelijk tot wat gezond is en leren we studenten om door te verwijzen als zij ziektebeelden vermoeden. Dat geldt niet alleen voor coaches die werken met individuele cliënten. Ook binnen teams en organisaties kun je werken met begrippen als identiteit, systemen, gezond en ziek.

Leave A Comment