Coachopleiding Arnhem

Schuilt er een coach in jou?

Maak van je passie je beroep. Leer in 9 maanden het coachvak van de allerbeste vakdocenten. Aan het eind van de coachopleiding is je rugzak gevuld met een scala aan methoden en technieken en ben je er helemaal klaar voor om je eigen coachpraktijk te starten of als intern coach aan de slag te gaan.

25 september 2020

Arnhem

9 maanden

BROCHUREINFORMATIEBIJEENKOMST

Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op via:

Startdatum en locatie

25 september 2020
9 maanden
Locatie:
Arnhem

Totale investering

€ 6375,-
DIRECT INSCHRIJVENOPTIE NEMEN

  Het fundament voor 1-op-1 coaching leg je in Arnhem

  Coaching houdt zich bezig met het leerproces, verandering en ontwikkeling van individuele mensen, teams, of organisaties. Als coach faciliteer je anderen bij hun proces van doelgerichte persoonlijke en professionele ontwikkeling. Mensen komen in beweging als zij van binnenuit gemotiveerd en geïnspireerd zijn. Maar soms zitten er obstakels of belemmeringen, die ons onbewust tegenhouden om te veranderen. De professionele coach helpt om dat wat belemmert om te buigen en te versterken wat al stimuleert, zodat de cliënt het ontwikkeldoel bereikt.

  Coaching is een prachtige, maar stevige professie. Het begeleiden van mensen bij, soms ingrijpende, verandering en groei vraagt kennis, kunde en stevigheid van een coach. Veranderen kost immers de nodige moeite en oud gedrag sluipt er zo weer in. Met de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner leg je een gedegen coachfundament. Het is een intensieve vakopleiding, waarin de theorie ruimschoots aan bod komt en praktische vaardigheden uitgebreid worden getraind. Zo oefen je het geleerde tijdens de praktijkgerichte lessen met je medestudenten en buiten de lessen met oefencliënten. Je gaat werken met methoden en technieken vanuit de nieuwste inzichten van de coachingprofessie en leert reflecteren op jouw handelen. Doordat je intensief oefent vanuit jouw eigen ervaringen en thema’s en hierop gecoacht wordt door je medestudenten en persoonlijke intervisor, krijg je dieper inzicht in jouw eigen patronen. Je wordt hierdoor niet alleen een effectievere coach, maar maakt ook een grote persoonlijke ontwikkeling door.

  De Coachopleiding Arnhem is een dagopleiding en start in maart en september.

  Doel van de Coachopleiding Arnhem

  Fundament
  De Coachopleiding geeft een stevig theoretisch en praktisch fundament voor de professionele uitoefening van het coachvak. De aanpak van de opleiding is eclectisch: het beste uit alle relevante stromingen en theorieën op het gebied van coaching komt aan bod. Aan het eind van de opleiding is je rugzak gevuld met een scala aan methoden en technieken en kun je zelf bepalen welke werkwijze het beste past bij de coachvraag van jouw cliënt en jouw eigen voorkeuren.

  Coachende houding
  Door je kennis, kunde en eigenheid als coach en als mens, ben je een secure base voor de cliënt. Je biedt een veilige relatie, waarbinnen je jouw cliënt uitdaagt en stimuleert om te groeien. Dit begint met echt contact maken: vanuit jouw authenticiteit sluit je aan bij de vraag van je cliënt, met volle aandacht voor en acceptatie van de cliënt en alles wat er is. En omdat je de ander niet verder kunt brengen dan je zelf bent, heb je jouw eigen (overdrachts)thema’s, valkuilen en ontwikkelpunten onderzocht.

  Inclusive Leadership
  Je coacht vanuit inclusive leadership. Je schenkt aandacht aan de mens in al haar facetten: voelen, denken, doen en zijn, binnen de context. Je weet hoe je door gebruik te maken van het inclusive leadership-model de leerlijn bij je cliënt kunt openen, zodat jouw cliënt zich ten volle kan ontwikkelen.

  Competenties
  Na diplomering kun je als Coach Practitioner zelfstandig cliënten coachen op vaardigheden, houding en overtuigingen. Je beschikt als afgestudeerde coach over competenties behorende bij het vakmanschap. Lees ook het Competentieprofiel Afgestudeerde Coach Practitioner Alba-academie.

  Voor wie is de Coachopleiding Arnhem bedoeld?

  De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner is er voor iedereen die professioneel wil leren coachen op Post-HBO niveau. Of je nu een eigen coachpraktijk wilt starten, binnen een bedrijf aan de slag wilt gaan als intern coach of coachvaardigheden wilt integreren in je dagelijkse werkzaamheden; de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner geeft je een gedegen basis.

  Docententeam

  Elke lesgroep wordt begeleid door een team van drie docenten, ieder met een eigen specialisme. De docenten hebben hun eigen coachpraktijk en delen hun praktijkkennis, kunde en ervaring op bezielende wijze. Ze doceren niet, maar luisteren, stimuleren, inspireren, coachen, stellen lastige vragen, dragen ideeën aan en helpen studenten hun eigen kennis en ervaring te integreren en betekenis te geven.

  Erkenningen

  De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner is Practitioner geaccrediteerd door EMCC – NOBCO en Post-HBO geaccrediteerd door CPION.  Na afronding van de opleiding ontvangt u dan ook een (internationaal) erkend diploma en kunt u zich laten registreren als Register Coach in het Abituriënten-Register. Daarnaast wordt de opleiding erkend door LVSCRGVZO en iedere twee jaar op kwaliteit getoetst door CEDEO.

  Informatiebijeenkomsten

  Wil je meer weten over de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner? Bezoek ook onze informatiebijeenkomsten. Even binnenkijken bij Alba-academie? Bekijk dan onze video!

  De Coachopleiding Arnhem duurt 9 maanden. Tijdens de opleiding doorloop je verschillende onderdelen:

  Opleidingsdagen

  met een vaste groep medestudenten volg je 11 lesdagen, waarin de theorie wordt behandeld en geoefend. De lesdagen zijn praktisch van aard (25% theorie / 75% praktijk). Voorafgaand aan de lesdag bestudeer je de theorie en voer je eventuele huiswerkopdrachten uit. Houd  hiervoor rekening met een tijdsinvestering van 8 uur per week.

  Oefencliënten

  Vanaf de tweede bijeenkomst voer je korte coachgesprekken met zelfgekozen oefencliënten. Deze cliënten uit je eigen omgeving zijn er voor jou. Je oefent de technieken en methodieken uit de lessen met je oefencliënten en zij voorzien je van feedback op je professionele ontwikkeling. Doordat je van deze oefengesprekken minimaal 8 reflectieverslagen schrijft, bekwaam je jezelf in de noodzakelijke verslaglegging van coachtrajecten en leer je reflecteren op jezelf en je professioneel handelen. Zodat (zelf)reflectie uiteindelijk een tweede natuur wordt.

  Begeleide intervisie

  Tijdens de opleiding volg je 4 begeleide intervisiebijeenkomsten. Gecoacht door een vaste intervisor/docent, oefen je met een kleine groep van 4 tot 6 medestudenten op intensieve wijze de aangeboden stof, bespreek je knelpunten en ga je dieper in op je persoonlijke ontwikkeling en ervaringen. In de laatste, 4e, begeleide intervisiebijeenkomst (onderdeel van het examentraject) presenteer je je Praktijkwerkstuk. Duur van de begeleide intervisiebijeenkomsten is 3 uur.

  Intervisie

  Met de studenten van je begeleide intervisiegroep vorm je ook een eigen, onbegeleide intervisiegroep die gedurende de opleiding minimaal 4 keer bij elkaar komt. Ga hier vooral na de opleiding mee door!

  Ontwikkelingsverslag en POAP

  De coachopleiding leert je niet alleen om naar de thema’s van je cliënt te kijken,  je werkt ook intensief aan je eigen thema’s. Want je kunt een ander niet verder brengen dan je zelf bent. Je persoonlijke ontwikkeling leg je vast in je Ontwikkelingsverslag (onderdeel van het Praktijkwerkstuk).

  Om goed zicht op je ontwikkeling te krijgen en doelen te stellen, maak je op basis van je ontwikkelpunten een Persoonlijk Ontwikkelings- en Actie Plan (POAP). Dit is een dynamisch document, dat je gedurende de opleiding diverse malen bijstelt. Je voert hierover twee coachgesprekken (POAPs) met je intervisor (planning in onderling overleg).

  Theorie-examen en Praktijkwerkstuk

  Je sluit de opleiding af met een theorie-examen en praktijkwerkstuk. In het praktijkwerkstuk beschrijf je een volledig coachtraject waarin je je coachhouding en coachvaardigheden laat zien. Daarnaast beschrijf je je persoonlijke ontwikkeling.

  Hier vind je een schematische weergave van de opleiding:  Schema Coachopleiding

  Lesdag

  Programmaonderdelen

  Lesdag 1:

  • Kennismaken met elkaar & met de docenten; programma & samenhang; wat is coachen, wat is het niet – definities & begrippen. Feedback geven & ontvangen (hoe gaan we met elkaar om in deze opleiding).
   Leren & reflecteren, K-A-R-M-A-reflectie.
  • Een coachende houding, AAAA – acceptatie zonder oordeel, Aandacht & Aansluiten, Authenticiteit; Liefde, Empathie & Integriteit. Doelen en resultaatgerichtheid. Verantwoordelijkheden van coach & cliënt.
   Ethiek in coaching: waarden, normen, Ethische Gedragscode NOBCO.

  Lesdag 2:

  Basisvaardigheden (1) – aansluiten bij de ander en LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. Het belang van woorden en taalgebruik. Dóórvragen, de vraag achter de vraag; effectief gebruik van stilte.

  Basisvaardigheden (2) – (non)verbale signalen waarnemen en interpreteren; signalen van de lichaamstaal.
  Model van aandacht: Inclusive Coaching op persoonlijk niveau. De vijf aandachtsgebieden.

  Lesdag 3:

  Basisvaardigheden (3) – de kunst van het vragen stellen; doorvragen op wat zich aandient en via Inclusive Coaching.
  Analyse van de levenshouding: ben ik Slachtoffer of Schepper, bewustwording & reflectie.

  Doelgericht coachen – gespreksmodellen; oefenen met GROW. Doel & Realiteit (G&R). De Wondervraag.

  Lesdag 4:

  Doelen en acties – vervolg GROW, alternatieven, keuzes en acties (O&W).

  Kernkwadranten – kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen, allergieën en leerpunten. Eigen kernkwadranten maken. Werken met kernkwadrant van de ander. Kwaliteit en uitdaging verbinden.

  Lesdag 5:

  NLP (1) Overtuigingen en patronen – hoe ontstaan ze. Werken met de 6 Logische niveaus & ijsberg van McLelland. Metamodel, metaprogramma. Het babyolifantje.

  NLP (2) Belemmerende overtuigingen (BO) opsporen – via verschillende methodes, o.a. 3 waarnemingsposities & de 6 Logische Niveaus.

  Lesdag 6:

  Rationeel Emotieve Therapie RET – als wensen eisen worden. Irrationele gedachtenpatronen en BO’s uitdagen.

  Het intakegesprek – de ontmoeting, contact & contract, informed consent, vertrouwensband opbouwen; van klacht naar coachvraag ; coachcontract & -plan.

  Lesdag 7:

  Van BO naar SO: VBT – Belemmeringen ombuigen naar stimulerende overtuigingen/patronen op basis van positieve waarden. Value Based Transformation (VBT).

  Coachen in het Hier-en-Nu – Wat zegt dit over daar-en-dan; gebruik maken van wat zich aandient.

  Lesdag 8:

  Omgaan met weerstand en emoties – Weerstand; effectief gebruik van weerstand. Omgaan met emoties. Emotionele intelligentie.

  Werken met het onbewuste (1) – de Disneystrategie. Wie zijn ik? Werken met subpersonen, delen van mij.

  Lesdag 9:

  Werken met het onbewuste (2) – coachen met metaforen, verbeelding en creatieve technieken.

  Overdracht en tegenoverdracht – Projectie, Overdracht, Tegenoverdracht. De rol van thema’s uit oude relaties in relaties in het hier en nu. Dramadriehoek & Winnaarsdriehoek.

  Lesdag 10:

  Introductie Transactionele Analyse TA – Egotoestanden & Transacties. Dramadriehoek & Winnaarsdriehoek .

  Introductie Systemisch waarnemen – Kijken naar de context. Systeemwetten en patronen in systemen.

  Lesdag 11:

  Persoonlijk Leiderschap – macht/onmacht en kracht; polariteiten in de coachrelatie.

  De cirkel rondmaken – afsluiten van de coachrelatie.

  Locatie:

  Arnhem

  Lesdag:

  Vrijdag

  Startdatum:

  25 september 2020

  Lesinformatie:

  Lesdagen vinden tweewekelijks plaats en duren van 10.00 tot 17.00 uur.

  Overig

  Duur:

  De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner duurt 9 maanden.

  Niveau:

  Post-HBO, LVSC en EMCC EQA Practitioner geaccrediteerd.

  Studiebelastingsuren: 327.

  Toelating:

  Je beschikt over een HBO-diploma op Bachelor niveau en bent 28 jaar of ouder.

  Afronding:

  De opleiding wordt afgerond met een theorie- en praktijkexamen. Ook is er een aanwezigheidseis van 90%. Na afronding ontvangt u het geaccrediteerde diploma van Alba-academie. Post-HBO diploma en inschrijving in het register op aanvraag (hieraan zijn extra kosten verbonden).

  Accreditatie:

  De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner is EMCC-NOBCO Practitioner, LVSC en Post-HBO geaccrediteerd. Daarnaast wordt de kwaliteit gewaarborgd door CEDEO en CRKBO.

  De opleiding is erkend door RGVZO en geaccrediteerd met 82 punten voor bij- en nascholing.

  Aantal deelnemers:

  Minimaal 12 en maximaal 18 studenten per lesgroep.

  Literatuur:

  De lijst met verplichte literatuur word je voor aanvang toegezonden.

  Trainer:

  Alle lesgroepen worden begeleid door een team van drie docenten, ieder met een eigen specialisme.

  Algemeen:

  Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding krijgt u alle startinformatie toegestuurd.
  Onze opleidingen en trainingen zijn populair. Wilt u verzekerd zijn van een plaats, wacht dan niet te lang met inschrijven. Mocht de opleiding onverhoopt toch niet kunnen starten, dan ontvangt u direct bericht. Het reeds overgemaakte bedrag storten wij in dit geval binnen 10 dagen terug.

  Tip:

  Bezoek voor meer informatie onze informatiebijeenkomsten

  Deelname aan de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner kost € 6375,- Dit is inclusief lessen, syllabus, werkmap, examenkosten, begeleide intervisie, intervisie, koffie en thee en lunch (exclusief literatuur en eventuele kosten van herexamen).

  Het inschrijfgeld bedraagt € 95,00 (eenmalig).

  Alba-academie is vrijgesteld van BTW.

  Wil je meer informatie over de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner?

  Download hieronder de leaflet van de opleiding door het formulier in te vullen.  Heb je specifieke vragen, dan kun je ons natuurlijk ook mailen op secretariaat@alba-academie.nl  of bellen op 040-2955999. Wij geven graag antwoord op al je vragen.

  De gegevens die je hebt ingevuld, nemen we op in ons relatiebestand. Wij gebruiken deze gegevens om je hierna eenmalig te informeren over deze opleiding. Uiterlijk na 6 maanden verwijderen we je gegevens weer. Conform AVG heb je het recht om je gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op, op telefoonnummer 040-295 59 99 of per e-mail: secretariaat@alba-academie.nl.
  =

  Ben je net zo enthousiast als vele andere studenten over onze Beroepsopleiding tot Coach Practitioner? Aarzel dan niet. Verzeker jezelf van een plek en schrijf je direct in door het onderstaande formulier in te vullen.

  Lees vóór aanmelding eerst onze Algemene Voorwaarden

  Ik schrijf me in voor de éénjarige post-HBO Beroepsopleiding tot Coach Practitioner in

  Gegevens student

  Op officiële documenten, zoals certificaten en diploma’s wordt uw geboortenaam (ook wel ‘meisjesnaam’ genoemd) vermeld (zoals u in de Basisregistratie Personen bekend bent).

  Betaling

  Het lesgeld is inclusief examenkosten en exclusief inschrijfgeld (€ 95,00) en literatuurkosten. Na slaging voor het examen ontvang ik een diploma van Alba-academie. Wanneer tevens wordt gekozen voor het diploma van de stichting Post-HBO worden de bijkomende kosten in rekening gebracht bij de betaler van het lesgeld. Dit diploma ontvang je na succesvolle afronding van het tweede jaar en geeft een persoonlijke registratie in het Post-HBO register. Alba-academie is vrijgesteld van BTW.

  Belangrijke aanvullende informatie (in te vullen door de student)

  Click or drag a file to this area to upload.
  Kopie hoogst behaalde diploma bijsluiten
  Ik heb het formulier naar waarheid ingevuld. Ik ontvang een bevestiging van mijn inschrijving.