Rouwen is een werkwoord

Je herkent het vast uit de praktijk. Een proces bij je cliënt loopt vast en je komt niet verder. Heb je al gekeken naar de verlieservaringen van je cliënt?

Verlies speelt in ieders leven. Soms kies je er zelf voor, bijvoorbeeld wanneer je van baan wisselt. Vaak ook overkomt het je, zoals bij reorganisatie of ontslag, scheiding, problemen met je gezondheid of verlies van een geliefde. Verlies kan van alle maten zijn, maar altijd gaat het over het proces van afscheid nemen van iets dat belangrijk voor je was, iets waar je aan gehecht was, iemand van wie je hield. Of zakelijk gezien, de loyaliteit waarmee je aan je werkzaamheden en organisatie verbonden was. Verlies wil herkend en erkend worden door geaccepteerd en berouwd te worden, steeds opnieuw. Verlies dat weggestopt wordt, gaat vroeg of laat in alle heftigheid opspelen, bijvoorbeeld in een burn-out.

Hoewel afscheid, verlies en (niet genomen) rouw veelvoorkomende thema’s in coaching zijn, worden ze vaak niet als zodanig onderkend omdat er nou eenmaal geen handleiding voor verlies en rouw is. Cliënten komen vaak binnen met een andere vraag dan de eigenlijke verliesvraag. Soms ook heeft de cliënt zelf niet eens in de gaten dat hij te maken heeft gehad met verlies. Andere cliënten hebben het verlies heel diep wegstopt en stapelen liever verlies op verlies, dan erbij stil te staan en erover te rouwen. Daarnaast vinden veel cliënten het moeilijk om over verlies te praten, omdat ze dat van huis uit nooit geleerd hebben of bang zijn de ander te belasten met hun steeds terugkerende verhaal over de pijn van het verlies.

Wij als coaches vinden het aangaan van verliesthema’s vaak net zo moeilijk. Want hoe gaan wij zelf om met verlies en rouw? Wat zit er in onze gereedschapskist? Hebben wij wel geleerd om erover te praten zonder te stranden in goed bedoelde adviezen? Hebben wij onze eigen verlieservaringen ten diepste genomen, of metselen wij zelf ook liever een muurtje? Kunnen wij als coach de pijn van de cliënt verduren door slechts “te zijn” en dicht bij de cliënt te blijven? Kunnen wij accepteren dat de cliënt zijn eigen rouwproces moet ondergaan, zonder in de redder-rol te schieten? Rouwen is een werkwoord, niet alleen voor de cliënt, maar ook voor de coach.

Leer coachen bij Tegenslag en Verlies

Speciaal voor professionals die zich willen verdiepen in de plek van verlies en tegenslag in hun coachingswerk, zoals coaches, counselors, therapeuten, trainers, (bedrijfs)maatschappelijk werkers of praktijkondersteuners bieden we onder leiding van Jeanne van Mierlo, rouwbegeleider/counselor, de training Coachen bij Tegenslag en Verlies. Je gaat twee dagen intensief aan de slag met verliesthema’s in coaching en werken met diverse coachinterventies in situaties van tegenslag, verlies en veerkracht.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Rouw en Verlies

Comments are closed.