Maak kennis met Aart Harder – IoPT Psychotrauma Practitioner

[Geplaatst in december 2019]

Door diverse traumatische levenservaringen heeft Aart zijn weg gezocht naar herstel en heling. Zo kwam hij in aanraking met IoPT. De theorie en de intentie spraken hem onmiddellijk aan. Voor hem geeft deze werkwijze diepgaand inzicht in de eigen identiteit en zorgt voor gezonde autonomie. Vragen als ‘Wie ben ik werkelijk’? en ‘Wat wil ik werkelijk?’ worden door de cliënt zelf diepgaand beantwoord met behulp van het resonantieproces. Aart noemt deze werkwijze ook wel zelf-ontmoetingen. 

Starten met Integrale Traumacoaching?

Integrale Traumacoaching

Integrale Traumacoaching

Tijdens de opleiding Integrale Traumacoaching leg je een fundament van kennis en kunde over psychotrauma en leer je werken met integrale methodieken en jezelf als instrument om je cliënt vanuit een veilige bedding te begeleiden bij traumaverwerking en herstel van lichaam & geest, op weg naar heelheid.

Aart Harder is IoPT Psychotrauma Practitioner

Voordat hij een aantal jaar geleden de stap maakte naar zijn eigen praktijk was Aart jarenlang actief in diverse functies in het bedrijfsleven, zorg- en adviesorganen. Hij heeft een HRM en bedrijfskundige achtergrond en beschikt over ruime organisatie- en leidinggevende ervaring en expertise. Door diverse traumatische ervaringen heeft hij uiteindelijk het roer omgegooid en is zich gaan verdiepen in proceswerk. Aart en zijn vrouw verloren hun dochter bij haar geboorte. Een paar jaar later overleed hun zoon.

“Toen mijn zoon overleed ging ik uit verbinding met mijzelf. Ik kon niet anders om het verdriet te kunnen verdragen. Het daarop volgende rouw- en herstelproces was voor mij de aanleiding om me verder te verdiepen in IoPT. Aan dit proces zijn echter meer trauma’s en verliezen aan vooraf gegaan, maar daar kwam ik gaandeweg pas achter. Toen ik geboren werd als zoon, wilde mijn moeder een meisje; een dochter en vooral geen jongen. Ik ging toen al noodgedwongen uit verbinding met mijzelf en paste me aan. Dat was één van mijn allereerste trauma’s, met veel gevolgen voor mijn identiteit en mijn verdere persoonlijke ontwikkelingen. Om mijn laatste trauma te helen moest ik mijn allereerste trauma ontmoeten om van daaruit weer de verbinding met mezelf te kunnen herstellen en de regie over mezelf terug te nemen. Je gaat terug tot de kern en dat is ook een van de redenen waarom we dit proceswerk noemen.

Het roer moest om.

Na de dood van mijn kinderen heb ik professioneel een omslag gemaakt. Sinds enkele jaren heb ik een eigen coachpraktijk waarin, naast (relationele) trauma’s, het leven met verlies en het omgaan met rouw een belangrijk thema mag zijn: of dat nou door verlies van dierbaren, werk, gezondheid, zingeving of perspectief komt. Ik werk met de intentie methode / IZR methode, welke ontwikkeld is door Prof. Dr. Franz Ruppert. Ik ben daarnaast bestuurslid bij de landelijke vereniging van ouders van een overleden kind (OOK), waar ik trainingen geef aan contactouders en verzorg ontmoetingsweekenden voor lotgenoten. Alles wat ik doe in mijn praktijk heb ik zelf ervaren en het enorme potentieel voor blijvend herstel en persoonlijke ontwikkeling mogen gewaarworden. Het heeft mij veel gebracht en ik wil deze kennis en ervaring graag delen. Startend bij het individu, met directe uitstraling naar familie, organisaties en samenleving. Voor een leven na trauma, angst en onmacht.

Ik ken de schaduwkant van het leven. Ik weet goed wat verlies en rouw betekent en hoe het een ravage kan aanrichten in je leven, maar ik weet ook dat de liefde blijft, voor altijd. Dat is een enorme geruststelling en een bron van perspectief die ik graag uitdraag en deel. Het geeft betekenis aan mijn leven. Maar het geeft ook inhoud aan de kwaliteit van mijn leven en hoe ik vandaar uit met compassie en in vertrouwen met anderen de relatie aan ga en hen kan ondersteunen bij hun levens-en zingevingsvragen.”

Inmiddels heeft Aart zich gespecialiseerd in het werken met IoPT en de intentie methode.

Met behulp van deze methode begeleidt hij mensen bij het bereiken van hun doelen en verlangens, bij het verwerken van traumatische ervaringen en bij het ontwikkelen van zichzelf.Aart Harder

“Met compassie naar de kern’ is mede mijn motto, waarbij aandacht, verfijning, empathie en vakkundigheid hand in hand gaan met respect voor de autonomie van de cliënt. Mijn keuze voor deze werkwijze is al doende ontstaan. Ik was bezig met veranderingsprocessen, maar had telkens het gevoel ‘er ontbreekt iets’ of ‘ik kom maar niet bij de kern’ en ‘er zit nog iets onder, maar wat’. Vragen en vragen, IoPT bracht me wel tot de kern. Daarnaast is autonomie voor mij een belangrijk aspect. In deze werkwijze wordt volledig recht gedaan aan de autonomie van de cliënt. Een belangrijk element voor trauma heling.

Ook de terugval van diverse cliënten na een eerder herstelproces van burn-out zette mij aan het denken. Tijdens mijn eigen burn-out had ik gekozen voor een eigen hersteltraject waar IoPT deel van uitmaakte. Na mijn integratieproces keerde ik volledig terug in het arbeidsproces, zonder uitval. Daarna heb ik de keus gemaakt voor het werk wat ik nu doe, omdat ik zag dat ik mijn toenmalige werk niet meer kon vereenzelvigen met mijn waarden en normen en hoe ik om wil gaan met mensen.

Wat is de essentie van IoPT?

“IoPT gaat ervan uit dat trauma’s de hoofdoorzaak zijn, zeg maar de bron van psychische en lichamelijke problemen. Niet alleen zelf beleefde trauma’s maken het leven moeilijker, maar trauma-energie en -inhoud worden ook van generatie op generatie doorgegeven. Onmacht, onbegrip, angst en ander psychisch en lichamelijk lijden zijn daaruit voortkomende symptomen. Ook schijnbaar onoplosbare problemen in relaties tussen partners, tussen ouders en kinderen, in het werk en in de gehele samenleving blijken verband te houden met de gevolgen van traumatisering.

Franz Ruppert heeft met zijn Identiteitsgeoriënteerde Psychotraumatherapie een zelfstandige theorie ontwikkeld en met behulp van de intentiemethode ook een eigen werkwijze. De door trauma veroorzaakte psychische afsplitsingen en symbiotische ouder-kind-verstrikkingen worden met deze methode zichtbaar gemaakt. Het gaat, onder andere, om het loslaten van overgenomen traumagevoelens van vorige generaties en het zelf toegang vinden tot eigen persoonlijkheidsdelen die zijn afgesplitst als gevolg van trauma of traumata. Het doel van deze werkwijze is de groei van de gezonde delen van een mens en de ontwikkeling van vaardigheden die hem in staat stellen tot het leiden van een autonoom, zelfverantwoordelijk en liefdevol leven.”

Waarom moet elke begeleider kennismaken met IoPT?

“We krijgen in onze coachpraktijken onvermijdelijk te maken met angst, onrust, onmacht, onderdrukte emoties, agressie, verslaving, ongewenste en/of belemmerende en/of blokkerende gedragspatronen. Bij de cliënt maar mogelijk ook bij onszelf, wanneer we zelf emotioneel geraakt worden in een sessie met een cliënt. Het is belangrijk, zeker in dit werk, dat je je eigen persoonlijke vraagstukken kent. Collega’s zeggen wel eens tegen mij: ‘Ik kan dat wel aan’, ‘I can handle it’ of, ‘mij stoort het niet’, maar dat is juist het kenmerk van eigen overlevingsgedrag wat niet helpend is, voor niemand. Het kennismaken en vooral het zelf ervaren is een verrijking op de al aanwezige (levens)kennis en ervaring.”

Welke vragen kom je tegen in je praktijk?

“Met de intentiemethode kun je elke vraag onderzoeken. Je laat de client zijn of haar intentie of (harts)verlangen formuleren en je stelt ‘het’ op. Het lijkt dus breed toepasbaar en ogenschijnlijk zelfs simpel, maar is het niet. De overlevingsdynamieken waarmee we te maken krijgen zijn slim, intelligent, uiterst subtiel en vooral misleidend. Dat maakt het complex.

In essentie hebben de vragen vooral te maken met de gevolgen van relationele trauma’s. Dit zijn trauma’s die iemand heeft opgedaan in het contact met een ander mens of met een groep mensen. Je kunt je voorstellen dat dit voor een kind van 1 of 2 jaar heel anders is dan voor een volwassene. In de eerste levensjaren ben je nog onbewust, maar ook gevoelig en sensitief. Trauma heeft ook de eigenschap om zich te herhalen. De gevolgen zijn angst, onmacht, hulpeloosheid, afhankelijkheid, boosheid, agressie, onduidelijke ziekte symptomen, onrust, lichamelijke en psychische pijn, terugkerende conflicten, verslavingen, langdurige stress, eenzaamheid, etc.

In het algemeen gaan veel verlangens van mensen over verandering in gevoelens, gedrag of gedachten, verlangens om zich verder te ontwikkelen in relaties of in werk, of het verlangen naar psychisch of fysiek (meer) welzijn.”

Kun je iets vertellen over het programma en de plek van IoPT binnen de opleiding?

“We onderzoeken de basisprincipes uit de theorie zoals De “psyche” in het levende menselijk organisme, wat is trauma en stress, wat is identiteit en autonomie en wat is IoPT? Maar ook de basisprincipes voor in de praktijk, zoals de Intentie methode (de methode uit Identiteitsgeoriënteerde Psychotrauma theorie) en de wijze van begeleiding bij processen in de groep en bij 1-op-1 sessies.”

De opleiding Integrale Traumacoaching start 1 keer per jaar. Klik hier voor meer informatie.

Comments are closed.