Incompany coach training op maat voor zorgprofessionals

Alba-academie heeft een incompany coach training verzorgd voor een van de grootste zorgaanbieders in Noord- en Midden-Limburg. Met thuiszorg en vele woon- en zorgcentra biedt zij ondersteuning, zorg en behandeling aan zorgbehoeftigen. Zo’n vijf jaar geleden maakte deze zorgaanbieder de transitie naar zelfstandige teams. Teamleiders werden teamcoaches. Maar zo’n transitie gaat vaak niet zonder slag of stoot. Iemands rol verandert, net als zijn/haar positie binnen de organisatie en ook beslissingsbevoegdheden worden anders belegd. Een goede teamleider is niet automatisch een goede teamcoach. Alba-academie maakte daarom een incompany coach training op maat. Deze training betrof een combinatie tussen de trainingen Complexe Teamcoaching en Deep Democracy.

Eén van de deelnemers vertelt over de inzichten die de coach training haar bracht en hoe zij het geleerde nu toepast in de praktijk.

Verdieping in functie teamcoach

“We worstelden allemaal met onze positie als teamcoach binnen de organisatie. Ieder van ons had een basisopleiding tot coach gevolgd. In de rol van teamcoach loop je tegen specifieke uitdagingen aan en daarom zochten wij verdieping”, vertelt de deelnemer. “De vraag die we aan Alba-academie stelden was tweeledig. Hoe kunnen we ons beter positioneren binnen de organisatie als teamcoach? En hoe doorbreek je oude patronen en breng je cultuurverandering aan?”

Hoe zag de incompany training eruit?

Tijdens de eerste twee dagen lag het accent op Deep Democracy. Docente Helen Beeley van Alba-academie leerde de deelnemers hoe je teamdynamieken blootlegt, conflicten neutraliseert en tot duurzame besluitvorming en groei kunt komen. “Helen is enorm enthousiast. Haar energie is aanstekelijk. Ze spiegelt je op een prettige en veilige manier. Je hebt het nauwelijks in de gaten en later valt het kwartje.” De overige drie dagen werden ingevuld door docente Martian Slagter. Zij is expert op het gebied van leiderschap bij organisatieverandering en groepsdynamica en heeft zich toegelegd op het doorontwikkelen van Teamcoaching naar High Performance Teamcoaching. “Martian was vanaf de eerste lesdag ook aanwezig. Zo leerden we elkaar al kennen en kon zij meebewegen met onze behoeftes. Zij werkte in de groep met eigen ingebrachte casuïstiek. Erg prettig om op die manier het geleerde meteen in de praktijk toe te kunnen passen.”

Van formeel naar informeel leiderschap

Een grote misvatting is dat zelfstandige teams geen leiding nodig hebben. Juist het tegenovergestelde is waar. Er is vaak zelfs meer leiderschap nodig. Maar dan niet meer vanuit hiërarchie (formeel leiderschap), maar vanuit informeel leiderschap (coaching). De leden in het zelfstandige team moeten veel meer eigenaarschap tonen. Als teamleider heb je hierin voortaan een coachende rol. “Ik signaleer, hier gaat iets niet goed, en stel coachende vragen. Je probeert de teamleden zoveel mogelijk in hun kracht te zetten, zodat ze zelf aan de slag kunnen. Je stuurt veel minder op ‘hoe’ ze iets moeten doen, maar meer op ‘wat’ ze moeten doen. Wat een team zelf kan, doen ze zelf.”

Geleerde lessen

Zorgprofessionals hebben al jaren te maken met veel veranderingen. Omgaan met die veranderingen is niet altijd makkelijk. Soms heb je leden in je team die niet mee willen, anderen kúnnen niet mee en er zijn ook collega’s die een houding innemen van ‘we doen het al jaren zo, waarom moet het nu anders?’. Hoe krijg je mensen dan tóch in beweging? “Een waardevolle les die ik leerde tijdens de incompany coach training is om als teamcoach een veilige omgeving voor je teamleden te creëren. Om psychologische veiligheid te creëren, moet je naast vertrouwelijkheid, verbinding maken en nieuwsgierig zijn naar de ander, ook jezelf kwetsbaar op durven te stellen. Het was fijn om vijf dagen stil te staan bij mezelf. Wat zijn mijn talenten en vooral ook mijn valkuilen. Ik heb mezelf tijdens de training nog beter leren kennen. Ik weet nu bijvoorbeeld dat ik meer stiltes mag laten vallen in een gesprek. Ik voel me dan snel ongemakkelijk, maar ik merk in de praktijk dat het werkt. Het creëert openingen. Ik heb ook geleerd om minder hard aan de touwtjes te trekken. Daardoor komt er meer ruimte voor beweging bij de ander. De incompany training heeft mij de handvatten en methodieken gegeven om mijn coachende rol nog beter vorm te kunnen geven.

Achtergrondinformatie

De 5-daagse training is vanwege corona in 2020 gestart en in 2022 afgerond. De deelnemers en docenten hebben gepoogd de lessen online voort te zetten, maar beide partijen merkten dat dat vooral veel energie kostte en veel minder effectief was. De deelnemers hebben gezamenlijk besloten te wachten totdat live ontmoeten weer mogelijk was. Dit benadrukt het belang van onze live trainingen.

Bent u zorgprofessional of zorgaanbieder? En wilt u een incompany coach training op maat? Neem gerust contact op met Alba-academie via 085 200 8000 of secretariaat@alba-academie.nl. We bespreken graag de mogelijkheden.

Lees meer
complexe teamcoaching training voor ervaren teamcoaches

Comments are closed.