Terugkijken op 17 jaar Alba-academie met Margje Duursma

Margje Duursma neemt afscheid als docent

Margje Duursma

17 jaar Alba-academie, wat een tijd. Neem ons mee terug.

“Het eerste overleg was op de werkkamer van Ien, in het hoofdgebouw van Koningshof. Ien, Jacoba, Frans, Mery, Alfons en ik pionierden en ontwikkelden het programma van de opleiding tot beroepscoach. Een avondopleiding die in Eindhoven en Utrecht werd gegeven. En….het liep storm! De tijd was er rijp voor, de studenten gretig. In hoog tempo professionaliseerde Alba-academie: mooi drukwerk, ordners met lesprogramma’s en een docentenhandleiding.

In de afgelopen 17 jaar is Alba-academie op veel verschillende manieren verbreed en verdiept. Ik heb al in een vroeg stadium besloten me alleen te focussen op de Beroepsopleiding voor coaches. Dat ben ik al die jaren blijven doen. Ik heb in Utrecht, Eindhoven, Zwolle, Heerenveen en Arnhem lesgegeven. In totaal heb ik met 17 collega docenten samen groepen begeleid. In mijn ogen wordt in de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner hét fundament gelegd voor een goede coach. Daarna kan hij of zij er naar believen dingen aan toe voegen.”

Welke verschuivingen in het coachvak zie je?

“Het vak coaching was relatief nieuw toen we begonnen met Alba-academie. Aanvankelijk ging het om 1-op-1 individuele coaching. Al gauw kwam daar Teamcoaching bij en later Organisatiecoaching. Inmiddels is er een enorme wildgroei in coachingsland. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een coach voor. Van ontbijtcoach tot wandelcoach tot executive coach. Coachen is een beetje een containerbegrip geworden, waarbinnen hobbyisten en professionals in dezelfde vijver vissen. Gelukkig is er de NOBCO, die de professionele standaard hoog houdt, zowel voor coaches als voor opleidingen. En Alba-academie scoort goed bij de NOBCO!”

“Waar ik erg blij mee ben is hoe er tegen het inschakelen van een professionele coach wordt aangekeken. 17 jaar geleden was er iets ‘met je aan de hand’ als je de hulp van een coach inriep. Geleidelijk aan veranderde dat imago van curatief naar preventief. Een tijdje was het zelfs statusverhogend als je op een feestje kon zeggen dat je een coach had. Gelukkig zijn we nu in de fase beland waarin het ‘gewoon’ en professioneel is om je te laten coachen. Of het nu gaat om loopbaanoriëntatie, persoonlijke groei, een volgende stap in je carrière; een coach kan je net dat zetje geven, of net die verdieping brengen die je alleen niet voor elkaar zou krijgen.”

Welke ontwikkelingen in het opleiden bij Alba-academie heb je gezien?

“De avondopleiding had als groot voordeel dat er wekelijks lessen waren. Dat maakte het onderlinge contact hecht. Ook kon de avondopleiding naast een baan gevolgd worden. De dagopleiding, tweewekelijks, had als voordeel dat er meer verwerkingstijd tussen de bijeenkomsten was. Bovendien gaf een hele dag samen werken en een informele lunchpauze de gelegenheid tot verdieping en meer intensiteit.”

“Het programma van de beroepsopleiding is jaren geleden één keer grondig gereset. Toen is de stap gemaakt naar een tweejarig programma met in het eerste jaar een Beroepsopleiding en in het tweede jaar Dieper Coachen. Ze kunnen zowel samen als afzonderlijk gevolgd worden. Het programma en de leerdoelen zijn nog scherper geformuleerd en volledig afgestemd op het EIA kwaliteitskeurmerk van de EMCC en de NOBCO. Zo geeft de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner de mogelijkheid om te certificeren op Practitioner niveau en Dieper Coachen op Senior Practitioner niveau. In alle gevallen moet er ook wel voldoende praktijkervaring opgedaan zijn. Hiermee heeft Alba-academie een enorme kwaliteitsslag gemaakt.”

“Het lesgeven met een docententeam heb ik altijd heel prettig gevonden. Drie flink van elkaar verschillende docenten geven de studenten een waaier aan diversiteit te zien. En onderling is het ook heel plezierig om met collega docenten een band op te bouwen en van elkaar te leren en te delen.”

Welke veranderingen of ontwikkelingen heb je gezien bij studenten?

“Ik moet er heel erg over nadenken welke veranderingen er zijn bij studenten. Ik heb altijd met heel gemêleerde groepen gewerkt. Het lijkt alsof er nu meer mannen deelnemen dan een tijd geleden. De studenten zijn zowel jong als oud. Aanvankelijk dacht ik dat je toch wel over de nodige jaren levenservaring moest beschikken om coach te worden. Tot ik erachter kwam dat ook jonge studenten al heel veel meegemaakt kunnen hebben en van daaruit een proces van verdriet, verrijking en wijsheid kennen. Dat sluit aan op de indruk die ik heb dat de persoonlijke problematiek van studenten complexer is dan een aantal jaren terug. In de individuele gesprekken komt veel op tafel en zetten studenten hun eigen ervaring in om met name te kunnen werken met hun – al dan niet belemmerende – overtuigingen en met overdracht en tegenoverdracht.”

“Er is wel een verschil in studenten die zelf de opleiding betalen of die de opleiding volgen op kosten van hun werkgever. De laatsten gaan binnen het bedrijf coachen, als leidinggevende of als HR-medewerker. Ik heb de indruk dat de laatste jaren meer studenten deelnemen die hun baan zelf hebben opgezegd, of vanuit een boventallige regeling de opleiding als exit premie volgen. Ik heb altijd groot respect voor de vrouwen en mannen die een stap zetten naar zelfstandig ondernemerschap. En nu helemaal. Studenten die vlak voor de Coronapandemie hun baan hebben opgezegd en een eigen coachpraktijk starten. Heel fijn om te merken dat velen erin slagen dit ook daadwerkelijk te realiseren.”

Wat zijn de grootste ontwikkelingen geweest voor jou in deze jaren?

“Net als iedereen heb ik mij ook verder ontwikkeld de afgelopen jaren. Ik heb mij verdiept en gespecialiseerd in Transactionele Analyse (TA) en Systemisch Werken. Vanuit mijn eigen bureau voor communicatie en coaching heb ik veel trainingen en leiderschapsopleidingen gegeven en natuurlijk veel gecoacht in individuele en teamtrajecten. Het meest aantrekkelijke voor mij was de mogelijkheid om te blijven studeren. Niet alleen als intellectuele uitdaging, maar vooral ook als opening om steeds meer te ontdekken waarom mensen doen zoals ze doen. En om daar met mildheid mee om te gaan en met zachte ogen naar te kijken.”

“De ontmoetingen met studenten en collega docenten zijn mij heel dierbaar. Met veel van hen heb ik nog contact. Via LinkedIn, per mail of een ontmoeting. Met een aantal is een hechte vriendschap gegroeid. Mijn periode bij Alba-academie liep parallel aan onze (van mij en mijn man Willem) eigen onderneming op de Noarder Pleats in Smallebrugge. Beide zijn nu afgerond en op beide kijk ik voldaan, met blijdschap en dankbaarheid terug. Een nieuwe fase breekt aan. Vast staat dat ik vanuit mijn bureau voor communicatie en coaching professioneel en als vrijwilliger actief blijf.”

Namens Alba-academie danken wij Margje voor haar enorme inzet en alle mooie jaren.

Comments are closed.