Succesvol leiderschap heeft smeerolie nodig

Zelfreflectie is van onschatbare waarde voor toezichthouders, bestuurders en interimmanagers. “Je kunt pas goed verbinden als je weet wie je zelf bent”, zegt Viola Poppe, toezichthouder van meerdere maatschappelijke organisaties en voormalig interim bestuurssecretaris. “Als bestuurder werk je op organisatieniveau (meso-niveau), terwijl veranderingen plaatsvinden op micro-niveau, bij de mensen”. Viola vindt het daarom belangrijk om regelmatig stil te staan bij haar eigen handelen en de impact daarvan op de organisatiecultuur en medewerkers. “Hierdoor kun je ook als bestuurder beter inspelen op de behoeften van je managementteam en de organisatie als geheel”, vertelt ze. Ze volgde hiervoor diverse opleidingen, waaronder de Beroepsopleiding tot Coach Senior Practitioner bij Alba-academie.

Een eigen bedrijf

Viola stond bekend als “het olievrouwtje”, omdat zij er als bestuurssecretaris voor zorgde dat besluitvormingsprocessen in organisaties soepel verliepen. Ze vulde haar rugzak onder andere met een opleiding organisatie- en veranderkunde en startte in 2016 haar eigen bedrijf, gericht op (interim) management, verandermanagement en coaching. Om haar coaching te combineren met haar liefde voor de natuur volgde ze nog een opleiding tot Register wandelcoach. “Tijdens wandelingen merk ik dat mensen makkelijker praten en zich openen. Er ontstaat ruimte voor reflectie.”

Vervolgopleiding Dieper Coachen | Coach Senior Practitioner bij Alba-academie

“Om anderen nog beter te kunnen helpen, vooral diegenen die terugvallen in oude patronen, wilde ik me verder bekwamen. Ik koos bewust voor een opleiding met een holistische benadering. “Alba-academie richt zich op de hele mens: hoofd, lichaam, emoties en ziel; kortom ‘Inclusive Leadership’. Dit sloot goed aan bij mijn wandelcoach opleidingen.” Daarnaast put Alba-academie uit verschillende stromingen, terwijl andere opleiders vaak gespecialiseerde opleidingen geven.

Persoonlijke Groei en Reflectie

Tijdens de opleiding tot Coach Senior Practitioner, leerde Viola zichzelf in te zetten als instrument en haar eigen thema’s aan te pakken, zoals het thema ‘zichtbaar zijn’. “In vergaderingen signaleerde ik wel eens bepaald gedrag uit de onderstroom, maar dat benoemde ik niet. Ik realiseerde me dat als ik écht verder wilde komen, ik hiermee aan de slag moest. Ik ging herkennen wanneer ik terugviel in oude patronen, bijvoorbeeld in situaties waarin ik me aanpaste aan mensen met dominant gedrag. Ik leerde ook dat delegeren geen zwakte is en dat ik niet alles zelf hoefde te doen.” De docenten speelden een belangrijke rol in het proces, vindt Viola. “Zij creëren een veilige omgeving. Niet alleen tijdens de lessen, maar ook bij intervisie- en supervisiebijeenkomsten. Hier ben je even niet de secretaris of toezichthouder, maar puur jezelf.”

Zelfreflectie draagt bij aan een authentieke leiderschapsstijl

De opleiding heeft een significante impact gehad op Viola’s werk als toezichthouder. “Ik ben me bewuster van mijn interacties en zorg ervoor dat iedereen zijn stem kan laten horen tijdens vergaderingen. Ik stel meer vragen om dieper inzicht te krijgen in de onderliggende motivaties van anderen. Dat bevordert een open en effectieve communicatie binnen de organisatie.” Deze opleiding biedt meer dan een leiderschapstraining of handvatten voor organisatieontwikkeling, vindt Viola. “Het gaat terug naar de kern van mens-zijn en helpt bij het begrijpen van jezelf en anderen op een dieper niveau.”

“Het benutten van je sterke punten, (h)erkennen en verbeteren van je zwakke punten leidt tot effectiever leiderschap”, vindt Viola. Inclusive Leadership heeft continu ‘smeerolie’ nodig. “Zelfreflectie stelt je in staat om je eigen gedrag, overtuigingen en besluitvormingsprocessen kritisch te evalueren. Bovendien bevordert zelfreflectie empathie en begrip voor anderen, wat essentieel is voor het bouwen van sterke, vertrouwensvolle relaties binnen de organisatie. Het helpt in het nemen van beslissingen, en inspireert en motiveert tegelijkertijd.”

Daarom vindt Viola het voor toezichthouders, bestuurders en interimmanagers van onschatbare waarde om te investeren in zelfreflectie en opleidingen op het gebied van leiderschap en coaching die zowel persoonlijke als professionele groei bevorderen. “Het zorgt niet alleen voor betere leiders, maar ook voor een diepere verbinding met de mensen en organisaties waarmee ze werken”, aldus Viola.

Viola Poppe

Viola Poppe (57 jaar) werkt al sinds 2005 in de onderwijssector. Eerst als coördinator financiën en manager bedrijfsvoering. Later als interim bestuurssecretaris. In 2016 startte ze haar eigen bedrijf BinnenBuiten Advies, gericht op (interim) management, verandermanagement en coaching. Daarnaast is ze toezichthouder/commissaris bij maatschappelijke organisaties, zoals een woningcorporatie en een primair onderwijs organisatie.

 

                       

Leave A Comment