De Voldoende Filosofie op een bierviltje

Over de rol van de coach in de ratrace naar succes en geluk

In een wereld waarin de druk om te presteren, te slagen en te excelleren vaak de boventoon voert, introduceerde Chris Rooijakkers de Voldoende Filosofie als een verfrissend en broodnodig alternatief. Chris is een ervaren coach, supervisor, trainer, spreker en auteur, bekend om haar boek “Laat je niet gek maken”. Zij vertelt hoe het streven naar voldoende een sleutel kan zijn tot een evenwichtiger en gezonder bestaan. Met dit blog duiken we dieper in de Voldoende Filosofie, verkennen we hoe het de coachpraktijk én ons dagelijks leven kan transformeren en vertellen we je meer over de training die Chris gaat verzorgen bij Alba-academie.

Op een bierviltje

De Voldoende Filosofie ontstond in de kroeg in Groningen op een bierviltje. Tijdens het bespreken van casuïstiek met een collega verzuchtte Chris: “Iedere casus gaat over het nastreven van geluk en succes, maar eigenlijk vormen emoties de essentie van alle situaties. Ik zou er een boek over kunnen schrijven”. Thuisgekomen tekende Chris vier bollen met de basisemoties boos, bang, bedroefd en blij. Niet realiserende dat haar boek vier jaar later op de planken zou liggen en een nieuwe dimensie toevoegt aan de wereld van coaching.

Hoge werkdruk

Als de werkdruk hoog is, proberen we slimmer te werken om meer gedaan te krijgen in minder tijd. Ervaren we stress, dan mediteren we een half uurtje, om ons vervolgens weer in de ratrace te kunnen storten. Of we gaan een cursus ´effectief werken´ of ´slimmer werken´ volgen. Hoe helpend dit soort oplossingen ook kunnen zijn op de korte termijn, het zijn vaak schijnoplossingen op de lange termijn.

Werken met de Voldoende Filosofie vraagt moed.

De Kern van de Voldoende Filosofie

De Voldoende Filosofie is een uitnodiging om het ratrace-denken te doorbreken, waarbij de externe normen en het constante streven naar meer, beter, succesvoller en gelukkiger als een competitieve illusie van schaarste worden blootgelegd. De Voldoende Filosofie daagt de traditionele benadering van  coaching uit, waarbij de focus vaak ligt op het behalen van doelen, effectiviteit en efficiëntie. Coaches en coachees zien negatieve emoties nog te vaak als belemmeringen, terwijl het waardevolle informatiebronnen zijn. De Voldoende Filosofie stelt dat we een gezondere balans kunnen creëren door te erkennen dat álles voldoende is, en dat deze erkenning niet enkel afhankelijk is van de positieve emoties. Het draait niet alleen om het nastreven van geluk en succes, maar om het omarmen van de vier basisemoties – boosheid, angst, verdriet en blijdschap – als gelijkwaardige en noodzakelijke elementen in ons dagelijks leven.

Complexiteit en onzekerheid….de wereld is in transitie!

We worden ons in toenemende mate bewust dat de ratrace sterk bijdraagt aan burn-outs, verzuim, onveiligheid op het werk en polarisatie. De wereld is in transitie… er is sprake van complexiteit en onzekerheid, en we beseffen dat er grenzen zijn aan onze maakbaarheidsgedachte. Dit vraagt om reflectie van iedereen en zeker van de coach. Het is immers de coach die er aanspraak op doet ‘veranderkundig’ te zijn en die expertise heeft in het bevragen van overtuigingen en aannames. De Voldoende Filosofie daagt coaches uit om kritisch te kijken naar aannames en aangeleerde angsten. Wanneer we uit leren gaan van ‘het voldoende principe’ zullen we meer zorgdragen voor onszelf, elkaar én de wereld.

Intermezzo

We onderdrukken de zogenaamde negatieve emoties. Maar gevoelens zijn signalen om mee te bewegen, ze vertellen iets over waar je heen wilt of juist van weg wilt blijven. Reflecteer daar eens op. Wat als we bijvoorbeeld de emotie boosheid wél in mogen zetten, ook als coaches? Wellicht uit je dan sneller je irritatie, je ongeduld, je ongedurigheid. Die voel je immers niet voor niets. En stel dat dat oké (voldoende) is. Jij ‘voldoet’. Wat doet dat dan met jou? Werken met de Voldoende Filosofie vraagt moed. En daarmee leer je omgaan met onzekerheid, een steeds belangrijkere vaardigheid.

Spring jij met ons in het diepe?

Chris Rooijakkers en de Voldoende Filosofie brengen een frisse wind in het coachingslandschap, waarbij het omarmen van emoties en het streven naar ‘voldoende’ centraal staan. De Voldoende Filosofie is een krachtig instrument om de ratrace naar succes en geluk in jezelf te herkennen en te doorbreken. De training bij Alba-academie belooft een diepgaande reis voor coaches die willen bijdragen aan een duurzamere samenleving voor mens en aarde. Met de training Voldoende Filosofie leer je als coach om te gaan met onzekerheid, deze te omarmen en als kompas te gebruiken. Chris moedigt coaches aan om in het ongewisse te stappen, hun aandeel te pakken en samen een nieuwe werkelijkheid vorm te geven.

 

Geschreven door:

Olga Heeren, Contentmarketeer Alba-academie

Leave A Comment