Coachvaardigheden steeds belangrijker voor begeleiders in het onderwijs

Het hoger onderwijs is een spannende fase in het leven van studenten, waarin zij niet alleen kennis vergaren, maar ook persoonlijk en professioneel groeien. De huidige generatie  studenten staat voor een groeiend aantal uitdagingen die verder gaat dan alleen de inhoud van de lesstof. Er is een toename van het aantal jongeren met diagnoses zoals autisme, ADHD en ADD. Faalangst, mentale problemen, moeite met plannen en communicatieproblemen hebben een aanzienlijke invloed op het succes van studenten in het hoger onderwijs.

Begeleiders uit het onderwijs spelen een cruciale rol in het ondersteunen van deze studenten. Vaak zijn zij de enige bij wie de student op de korte termijn terecht kan. Alba-academie ziet dan ook steeds meer professionals uit het onderwijs, zoals mentoren/studiecoaches in haar coachopleidingen die bereid zijn met hun eigen thema’s aan de slag te gaan. Je kunt een ander immers zover brengen als jezelf bent. Al gedurende de opleiding, ontwikkel jij jouw vaardigheden tot professioneel coach en dit resulteert in het begeleiden van studenten in het:

  • stellen van realistische doelen
  • ontwikkelen van effectieve communicatieve vaardigheden, zoals luisteren, spreken en het stellen van vragen
  • inzetten van effectieve studiemethoden die bij de student past
  • omgaan met stressvolle situaties
  • (h)erkennen van signalen van mentale problemen
  • effectief omgaan met planning.

binnen een omgeving waar de student zich veilig voelt.

Het ontwikkelen van coachvaardigheden is niet alleen een investering in de toekomst van onderwijsprofessionals en daarmee van studenten, maar ook in de toekomst van ons onderwijssysteem als geheel. Klik hier voor onze coachopleidingen.

Leave A Comment