ACT in de coachpraktijk

Steeds meer coaches en therapeuten omarmen het gedachtegoed van de Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Hoe dat komt?

Misschien omdat het zo over het leven zelf gaat.

Laatst ontving ik een cliënte met slaapproblemen. Ze had veel stress op haar werk en was zich erg onzeker gaan voelen. Toen ik haar zag was ze de uitputting nabij. Haar coachvragen luidden “hoe kom ik van die onzekerheid af?” en “wat moet ik doen om weer beter te slapen?”.

In de loop van het coachingstraject werd duidelijk dat haar overtuiging “ik ben niet goed genoeg” er toe leidde dat ze zichzelf helemaal over de kop werkte. Nooit durfde ze nee te zeggen tegen een verzoek. Door haar vermoeidheid begon ze dingen te vergeten, waardoor ze nog meer moest werken om fouten te herstellen. Dit werkte ‘s nachts allemaal door en had een negatief effect op haar slaap. In het traject onderzochten we haar angst om te falen, de strenge leefregels die ze voor zichzelf hanteerde en haar eeuwige haast. Ze leerde vaardigheden om beter om te gaan met haar gevoelens, gedachten en overtuigingen. Ook besteedden we aandacht aan meer in het hier en nu zijn en aan wat ze nu echt belangrijk vindt in haar leven. Na enkele sessies durfde ze rustiger te werken en dat had een positieve invloed op haar slaap.

ACT is niet alleen een methode

Het mooie van ACT is dat het niet gaat om GOED voelen maar om goed VOELEN. We zijn nou eenmaal niet altijd gelukkig en we krijgen allemaal vroeg of laat te maken met tegenslag, verlies en moeilijke mensen. De uitdaging is leren ermee om te gaan. Wegpoetsen of veranderen van gevoelens, gedachten en overtuigingen lukt meestal niet, wel kunnen we stilstaan bij wat zich aandient en te zorgen dat we ondanks alles een betekenisvol leven kunnen leiden. Soms komen daar moeilijke keuzes uit voort. Bovengenoemde cliënte kwam er bij het onderzoek naar haar persoonlijke waarden achter dat het werk wat ze deed eigenlijk helemaal niet bij haar paste.

Dat is ACT: de dingen doen die je graag doet en de persoon zijn die je wil zijn, ondanks alle interne en externe obstakels die je tegenkomt. Het is gericht op het vergroten van de persoonlijke veerkracht. Voor mij als coach is het niet alleen een methode, maar ook een levenswijze.

Aline Kruit act

Aline geeft de training Coachen met ACT bij Alba-academie.

Comments are closed.