Waarom aandacht voor je organisatie juist nu belangrijk is

Marktvisie artikel in NVP Magazine voor HR-Professionals

Organisatiebegeleiding

Investeren in de zachte kant van organisaties is in crisistijd essentieel. Het werken op afstand zorgt voor meer spanningen en ontwrichting. Het is de uitdaging om verbonden te blijven met elkaar. Want hoe garandeer je het welzijn van medewerkers? En hoe onderhoud je de gezamenlijke waarden van de organisatie?

Aandacht voor de welzijnskant

Bij Alba-academie geloven we in welzijn, welvaart en wijsheid voor mens, team en organisatie. Gaat het goed met de mensen, dan gaat het ook goed met de organisatie. In onze prestatiegedreven maatschappij is er lange tijd (te) veel aandacht geweest voor de economische aspecten van het werkleven. Stress- en burn-out cijfers nemen toe. Deze tijd vraagt om ander leiderschap, maar misschien ook om een andere organisatiekoers. Juist nu is het belangrijk om te verbinden en tijd te nemen om te bezinnen. Betrek medewerkers en ga het goede gesprek aan met elkaar. Welke impact heeft deze periode op ons als team en mij als professional of mens? Doen we nog wel wat we willen? En hoe geven we (opnieuw) richting hieraan? Dit zijn vragen waarmee wij een organisatie op alle niveaus kunnen ondersteunen.

Begeleiding op alle lagen

Met een in-company aanpak op maat begeleiden we organisaties bij veranderprocessen, reorganisaties en teamontwikkelingen. Dit kunnen intensieve trajecten zijn. Wij zijn niet van de quick wins, we willen verbinden. De trainers van Alba-academie zijn specialisten met jarenlange ervaring in organisatieontwikkeling, verandermanagement en teamcoaching. Samen met de organisatie bekijken zij wat er nodig is om medewerker, team en organisatie te laten bloeien en groeien. Tijdens zulke trajecten wordt er veel gewerkt met thema’s die medewerkers zelf inbrengen. Dit gebeurt op een praktische en reflecterende manier. Daarnaast bieden we verdiepende trainingen voor (interne) coaches, zoals burn-out preventie, teamcoaching en loopbaancoaching. Zowel in-company als bij ons op locatie. Ook kunnen mensen terecht voor individuele coachtrajecten. Regelmatige intervisiebijeenkomsten, follow-up dagen en coaching zorgen voor een duurzaam effect voor de lange termijn. Zo brengen we alle facetten van een gezonde organisatie weer met elkaar in balans.

Suzanne Smeenge

Suzanne Smeenge, directeur van Alba-academie. “We leven in een onzekere tijd. Durf juist nu te investeren in coaching, training en onderhoud, want daar heb je als organisatie heel lang profijt van.”

Comments are closed.