Ons onderbewustzijn bestuurt ons leven. Het zijn onze emoties en niets anders die ons maken of breken. Emoties beïnvloeden direct je hart. Negatieve emoties en gedachten, stressgevoelens, zorgen, boosheid; ze zijn er verantwoordelijk voor dat ons hartritme wordt ontregeld. Het hart stuurt op haar beurt ontregelde signalen naar de hersenen. Je verliest kostbare energie, voelt je moe, gespannen of zelfs uitgeput. Dit is het punt waarop we de keuze moeten maken: willen we volgens onze onbewuste conditionering leven, of willen we bewust onze gedachten en emoties (onze overtuigingen) kiezen, zodat we weer leiderschap over ons leven kunnen nemen? Weer energiek en met plezier in het leven staan?

Deze middag staat in het teken van emotionele intelligentie. Je gaat werken aan je mentale en emotionele veerkracht door het creëren van hartcoherentie. Je maakt kennis met HeartMath, een wetenschappelijk onderbouwde methode waarbij je op een computerscherm ziet wanneer je emoties en gedachten op elkaar afgestemd zijn en het hart coherent is. Vanmiddag geef je een boost aan je leven!

Over Simona Linskens

Simona’s reis startte toen ze op haar 12de met yoga begon. Via de PABO, universitaire studies in psychologie, pedagogiek en Nederlands recht, gevolgd door verschillende cursussen in energetische psychologie, neuro-emotionele integratie, hypnose, coaching en mind-body geneeskunde is zij nu bij station Heartmath aangekomen. De HeartMath methode zet wetenschap en oude wijsheid in dienst voor alle mensen. Met deze methode die iedereen moeiteloos helpt het denken en het voelen op een lijn te zetten wordt elke crisis, van welke aard dan ook, in een kans veranderd.

“Of ik nu in de klas met kinderen bezig was, voor de rechter stond, klanten van antidepressiva afhielp of aan mijn PhD werkte, ik zag hoe de les die ik op mijn 12de van yoga leerde voor iedereen gold: “De langste reis die een mens in zijn leven dient af te leggen is de reis van zijn hoofd naar zijn hart.”