Trainers van de Alba-academie – leuk om kennis te maken.

Onze (kern)docenten / -trainers doceren niet, ze inspireren, begeleiden, dagen uit, confronteren en coachen je in de programma’s. Het zijn professionele vakdocenten en praktijktrainers die stevig met twee benen in de dagelijkse praktijk van hun specialisme staan en die hun kennis, kunde en ervaringswijsheid op bezielende wijze delen met studenten. De Alba-docenten scoren in de verschillende evaluaties, zoals CEDEO, hoog bij onze studenten en oud-studenten.

Tweemaal per jaar organiseren wij voor onze docenten bij- en nascholing om de zaag scherp te houden.

 


Wie is wie?

Helen Beeley

Helen Beeley werkt, naast haar baan als trainer/coach voor de School voor Politieleidersschap, als zelfstandig trainer, coach en procesbegeleider in de publieke sector. De chemie tussen mensen en het effect hiervan op hun manier van communiceren zet zij als instrument in om mensen in beweging te krijgen. Zij is creatief en onorthodox in haar interventies en gaat de confrontatie met mensen aan. Haar doel is altijd: het lerend vermogen van de ander activeren.

Helen heeft een eerstegraads lesbevoegdheid en deed haar werkervaring vooral op in Zorg en Welzijn, Onderwijs en Politie. Ze is Deep Democracy practitioner en heeft verschillende coachopleidingen gevolgd die zij inzet bij individuele en teamcoaching.

Helen Beeley is docent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner.


Frans Besselink

 Master Practitioner Coach Frans (1955) is opgeleid in psychosociale therapie, coaching en in train-de-trainer. Hij heeft ruim dertien jaar als leidinggevende gewerkt voor  mensen met een verstandelijke handicap. Een van zijn belangrijkste taken was het geven van individuele coaching en teamtrainingen.  Vanuit zijn eigen praktijk coacht hij mensen die door psychosociale klachten op het werk in de problemen komen of het werk niet meer aan kunnen. Daarnaast biedt hij supervisie en coaching voor het verbeteren van het beroepsmatig functioneren van medewerkers die zich verder willen ontwikkelen. Frans is een warme persoonlijkheid die als opleider respectvol, vertrouwenwekkend, enthousiast, eerlijk en praktisch is.

Frans Besselink is kerndocent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner en docent bij vervolgopleiding Dieper Coachen.


Renate Bleij

Master Practitioner Coach Renate Bleij (1965) heeft haar uitdaging gevonden in het coachen en trainen. Zij wordt gedreven door haar passie om mensen te ondersteunen in het leren omgaan met de vraagstukken waar zij mee te maken krijgen. Wat haar motiveert is de wetenschap dat kennis en potentie in ieder mens aanwezig zijn. Zij ziet zichzelf als een procesbegeleider in hart en nieren en zij werkt onvoorwaardelijk, respectvol en vol overgave. In haar werk als coach en trainer wordt zij steeds opnieuw uitgenodigd om verantwoordelijkheid te nemen om deze manier van werken waar te maken.”

Het is voor haar een logisch gevolg van het werk waarmee zij bezig is dat zij constant zorg draagt voor het op peil houden van haar vakkennis en tegelijkertijd dat zij in ontwikkeling blijft door het volgen van diverse opleidingen. Naast het feit dat zij is opgeleid tot mediator en NLP trainer heeft zij zich onder andere verder verdiept via Systemic Constallation Work and Inner Navigation en Trauma werk. Renate is EFT therapeut, door EMCC/NOBCO geaccrediteerd als Master Practitioner Coach en international gecertificeerd NLP Trainer.

Renate Bleij is docent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner.


Jane Coerts

Mensen begeleiden bij het opdoen van nieuwe kennis en ervaringen loopt als een rode draad door het leven van Master Practitioner Coach  Jane Coerts (1958). Op professioneel vlak doet en deed ze dat als coach, trainer, docent en sparringpartner voor organisaties. Jane heeft sinds 2000 haar eigen bureau voor organisatieadvies, training en coaching. Collega’s en opdrachtgevers omschrijven haar als analytisch, warm, nieuwsgierig, authentiek, resultaatgericht en voedend. Haar grote passie is mensen duurzaam brengen bij wie zij werkelijk zijn, zodat zij vanuit hun passie kunnen leven en werken. Zij heeft zelf ervaren dat dit niet altijd de makkelijkste weg is, maar wel de meest vervullende.

Jane Coerts is docent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner, docent bij de vervolgopleidingen Dieper Coachen & Professioneel Coachen in Organisaties en geeft de trainingen Burn-out Preventie & Vrouwelijk Leidershap in Transitie.


» Lees meer

Koen Crouwel

Koen Crouwel (1966) is sinds 2005 werkzaam als trainer en coach. Daarvoor heeft hij bij diverse organisaties functies vervuld als lijnmanager, HR manager en verandermanager. De eenzijdigheid van deze ‘harde’ organisatie kant gaf hem onvoldoende vervulling. Vanuit zijn eigen passie voor persoonlijke ontwikkeling en zingeving heeft hij vele aanvullende opleidingen gevolgd op het gebied van coaching, teamcoaching, counselling, NLP, transactionele analyse en systemisch werken. Dat gaf hem balans en heeft zijn kracht ontwikkeld op het snijvlak tussen resultaatgerichtheid en mensgerichtheid, hard en zacht, leiden en volgen. De zoektocht van ieder mens naar zijn/haar essentie, passie en drive en hoe je dat een plek kunt geven in je werk en je rol binnen organisaties en systemen, fascineert hem telkens weer. Vriendelijk, focus, compassie, doortastendheid en humor zijn woorden die hem en zijn manier van werken typeren.

Koen Crouwel is docent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner.


Margje Duursma

Als registercoach coacht Master Practitioner Coach Margje Duursma (1948) individuele managers en medewerkers. Daarnaast coacht ze directies en teams in hun eigen professionele omgeving. Ook groepstrainingen, intervisie en trajectbegeleiding maken deel uit van haar dienstverlening. Margje heeft haar sociaal agogische opleiding aangevuld met managementcursussen en goed getrainde communicatieve vaardigheden. Zij heeft jarenlange ervaring opgedaan in een breed scala van management- en bestuursfuncties, waarvan een deel in het (beroeps) onderwijs, bij overheidsinstanties en bij ‘not for profit’ organisaties. Haar aanpak is betrokken, gedegen en resultaatgericht. Haar stijl is helder, concreet en veelzijdig.

Margje Duursma is docent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner.


Jacoba van Egmond

Master Practitioner Coach Jacoba  van Egmond(1960) startte haar loopbaan in de gezondheidszorg, onder meer in Rwanda, en werkte als docente in het beroepsonderwijs. Ze volgde de docentenopleiding aan de Sociale Academie te Amsterdam en studeerde Pedagogiek met als bijvak Arbeids- en Organisatiepsychologie in Leiden. Na een
tweede periode in Afrika, ditmaal in Kenia, zette ze haar loopbaan voort in het HRM-vak, met als taak organisatie- en beleidsontwikkeling, management development en het coördineren van projecten en onderzoeken.

Als zelfstandig en NOBCO geregistreerd Master Practitioner coach en trainer begeleidt zij sinds 1993 mensen inzake werkgerelateerde en persoonlijke vraagstukken en verzorgt zij teamcoaching, training en begeleiding van intervisie en supervisie. Het vermogen van mensen om te veranderen boeit haar. In trajecten brengt ze hun bewustwording en hun zelfsturend vermogen in ontwikkeling en geeft daarbij bijzondere aandacht aan drijfveren, belemmeringen, gedrags- en denkpatronen. Twee opleidingen vormden haar recent verder: Symbolische Psychologie van Jung en  Imaginatie en Psychosynthese in Coaching. Het werken met de innerlijke beeldenwereld is onderdeel van haar aanpak. Keer op keer ervaart ze als heel bijzonder: hoe mensen kunnen putten uit hun eigen innerlijke beeldenwereld om vervolgens stappen te zetten in het leer- en veranderproces dat zij zijn aangegaan.

Jacoba van Egmond is kerndocent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner.


Sylvia Esman

Sylvia Esman (1968) is geaccrediteerd EMCC NOBCO Practitioner coach, de opleiding daarvoor heeft ze bij de Alba Academie gevolgd. Ze is vanaf 2013 zelfstandig coach en werkt vanuit haar eigen praktijk Echt Syl Coaching. Daarvoor heeft ze jarenlang als HR-adviseur gewerkt in de financiële dienstverlening, waarbij zij altijd al veel interesse heeft gehad in het benutten van talenten binnen de organisatie en het ontwikkelen van kwaliteiten van medewerkers. “Mensen zelf laten (her-)ontdekken wie ze zijn, waar ze goed in zijn en blij van worden, is fantastisch werk.” Sylvia is toegankelijk, warm en direct.

Sylvia Esman is docent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner.


Ariëlle van Gestel

Ariëlle van Gestel  is in 1996 afgestudeerd als arbeids-en organisatiepsychologe.  Sinds 1993 is zij werkzaam als trainer/coach. Zij is gecertificeerd NLP-master en heeft in
het buitenland een officieel erkende opleiding afgerond als therapeut (transpersoonlijke coach en counselor).  Haar expertise ligt vooral op het vlak van het beantwoorden van de vraag: “Hoe leg je de verbinding tussen de missie en doelstelling van een organisatie en haar medewerkers?” Zij is hiermee vooral geïnteresseerd in de afstemming van een medewerker op zijn omgeving en visa versa en hoe de mens voor zich zelf zingeving creëert en behoudt. Een mismatch binnen dit proces heeft vaak ziekte (burnout) of arbeidsconflicten tot gevolg. Kortom: hoe zorg je ervoor dat je medewerkers met plezier hun bijdrage leveren aan het realiseren van de bedrijfsdoelstelling.

Ariëlle van Gestel is kerndocent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner.


Maarten van Herk

Maarten van Herk (1967) is afgestudeerd aan de HTS in Tilburg. Vanuit functies als projectmanager en leidinggevende bij high tech bedrijven weet hij waar de focus van organisaties ligt; op de core business.  Aan de andere kant weet hij ook dat het grootste kapitaal in hun mensen zit in de vorm van talent, kennis en ervaring. Creëer een vruchtbare omgeving rondom een medewerker en je staat versteld van wat diegene je teruggeeft. Maarten was tot enkele jaren geleden vooral onbewust bezig met de ander en wat hem/haar dan beweegt in het leven, zowel privé als maatschappelijk. In 2010 besloot hij bewust aan de slag te gaan met de talentontwikkeling van mensen en startte hij met een opleidingstraject gericht op professionele begeleidingskunde bij Phoenix Opleidingen. Maarten is oprecht geïnteresseerd in de mens. Zijn specialismen zijn dienstvaardig leiderschap, teambuilding, verandermanagement en talentontwikkeling.

Maarten van Herk is docent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner en de vervolgopleiding Professioneel Coachen in Organisaties.


Wouter Holleboom

Wouter (1962) studeerde personeelswerk. Hier ontdekte hij dat zijn interesse lag bij de ontwikkeling van mensen en specialiseerde zich in opleiding en training. Vervolgens werkte hij als trainer, opleidingsadviseur en hoofd opleidingen in diverse branches. Naast zijn baan volgde hij vele opleidingen o.a. als supervisor en loopbaanadviseur. In 2004 begon hij zijn eigen bedrijf waarin hij zich weer direct richt op de ontwikkeling van mensen via coaching en training. Enthousiasme, lichtheid en humor kenmerken zijn trainingsstijl. In de coaching wordt in een sfeer van openheid en vertrouwen gewerkt aan het vergroten van het zelfsturend vermogen en direct toepasbare resultaten.

Wouter Holleboom is docent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner.


Lieke Holtzer

Voor Lieke Holtzer (1958) is het leven een ontdekkingsreis. Haar fascinatie voor wat mensen bezielt, haar zoektocht naar hoe je als mens recht kunt doen aan wie je werkelijk bent en haar verlangen de opgedane wijsheid te delen, vormt niet alleen de leidraad in haar coach- en docentschap, maar heeft ook haar loopbaan en haar leven in belangrijke mate bepaald. Ooit gestart in het onderwijs als docent Omgangskunde, daarna de oversteek gemaakt naar het bedrijfsleven als trainer en opleidingsmanager en rond 2000 de stap gezet om zelfstandig verder te gaan als trainer communicatieve vaardigheden, (persoonlijk) leiderschap en teambuilding. Sinds een jaar of tien combineert ze haar werkzaamheden voor de Alba-academie met haar praktijk, waarin ze haar werk als Coach, Body Stress Release practitioner, Regenesis practitioner en – meer recent – Energetisch (Syteem) Therapeut steeds meer met elkaar probeert te verbinden. Vanuit een holistische kijk op de mens maakt ze gebruik van verschillende ingangen – de fysieke, mentale, emotionele en energetische – om de cliënt toegang te verlenen tot alle mogelijkheden die beschikbaar zijn om tot bewustwording te komen van de oorzaken van door hem ervaren klachten/problemen, zodat deze getransformeerd kunnen worden naar een bron van kracht.

Lieke Holtzer is kerndocent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner en geeft Coaching Basics.


 Maaike Klinkhamer

Maaike (1961) prijst zich nog iedere dag gelukkig met haar vak als coach, counselor en trainer op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling.  Zij begeleidt mensen naar hun passie vanuit het gedachtegoed van de positieve psychologie. Zij heeft 15 jaar in het bedrijfsleven gewerkt in commerciële en leidinggevende functies voordat ze in 2001 met Kerewin Consult startte. Met haar bureau richt zij zich op de groei van managers en medewerkers ter ondersteuning van de doelstellingen van de organisatie. Haar klanten typeren haar als warm, verbindend, nuchter en direct. Zij maakt contact, benoemt wat ze waarneemt en spreekt aan waar nodig. Hierbij zet zij zichzelf in als instrument, dit heeft zij geleerd bij het Itip. Zij heeft Franse Taal-, en Letterkunde en Arbeids-, en Organisatiepsychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Maaike Klinkhamer is docent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner en geeft de training Positieve Psychologie in de Coachpraktijk.


Hans Koerts Meijer

Twintig jaar zelfstandig werken en nog steeds heel veel leren in verwondering, maakt dat Hans (1946) zijn betrokkenheid voor mensen en zijn werk alleen maar ziet groeien. Na zestien jaar als illustrator aan de UVA te hebben gewerkt, besloot hij zijn creatieve talenten op een andere wijze te gaan inzetten.  Na zijn studie tot kunstzinnig therapeut zette hij zijn eigen trainingsbureau op. In zijn workshops, cursussen, trainingen en coachen zet hij, naast ‘meer gebruikelijk’ instrumentarium, vaak creatieve middelen in.  Graag daagt hij mensen uit hun talenten steeds verder te ontplooien en hun creativiteit voor het voetlicht te brengen, in een sfeer van vertrouwen en veiligheid. Hans werkt merendeels voor (grotere) bedrijven en organisaties.

Hans Koerst Meijer is docent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner en tekent voor de training Coachen met Creatieve Werkvormen.


Jeanne van Mierlo

Jeanne is rouwtherapeut / counselor en trainer en via haar eigen praktijk BrightBlue Coaching & Training aan de Alba-academie verbonden. Jeanne volgende bij Land van Rouw de tweejarige post-HBO opleiding Omgaan met Verlies, over het begeleiden van rouw bij verlieservaringen en hechtings- en verliestrauma’s, en de therapeutische vervolgopleiding Werken met Gestolde Rouw, over rouw na verlies van kort of lang geleden die nog geen uitweg heeft gevonden.  Als begeleider brengt zij mensen naar hun hart, met beide benen op de grond. Ze staat voor contact van mens tot mens. Verbinding. Ontmoeting. Ernst, relativering en humor. Alle gevoelens mogen er zijn.  Jeanne blijft ook leren en zichzelf ontwikkelen, nieuwsgierig naar wat er in haarzelf en in anderen allemaal te ontdekken is. Zo heeft ze geleerd milder te zijn naar zichzelf en haar intuïtie te laten spreken. Meer te ‘zijn’ in plaats van steeds maar te ‘doen’.

Jeanne van Mierlo geeft de training Zeilen op de wind van vandaag: Coachen bij tegenslag en verlies.


Domi Lambregts

Domi Lambregts (1957) werkt sinds 1991 als coach, trainer en supervisor in haar eigen praktijk in Amsterdam. Zij werkt vanuit een integrale visie met leiderschapsontwikkeling en is geïnteresseerd in de bewuste evolutie van relaties. Haar rijke ervaring deelt ze graag met studenten die aan het begin staan van hun ontwikkeling als coach. Zij is opgeleid als Zijnsgeoriënteerde coach en kent de kracht van het rusten in Zijn. Het zelforganiserende principe is tevens een belangrijke leidraad, vanuit de wetenschap dat ieder systeem zich van nature (her)organiseert tot een geheel van een hogere orde. Ze heeft zich jarenlang verdiept in de integrale visie van Ken Wilber. Bij social change processen in organisaties maakt ze dankbaar gebruik van Spiral Dynamics. Sinds september 2016 biedt ze inspiratie, training en begeleiding aan mannen en vrouwen, particulier en in organisaties, die al hun relaties, en in het bijzonder hun intieme relaties, willen transformeren en inzetten als een instrument voor de bewuste evolutie van mens en cultuur.

Domi Lambregts is docent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner.


Elvira Lesman

Elvira (1961) is opgeleid in gestalttherapie en creatieve therapie. Daarnaast is zij autodidact in loopbaanbegeleiding. Vanaf 1990 is het begeleiden van (ingrijpende) veranderingsprocessen bij individuen en groepen haar werk en haar passie. Ze begeleidt mensen met werk- en/of levensvragen. Ook geeft ze trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit en leiderschap. Haar kracht is ruimte scheppen waardoor mensen hun authenticiteit herkennen en vorm kunnen geven. Echte aandacht, diepgang en realiteitszin typeren haar en haar werkwijze.

Elvira lesman is docent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner.


Nancy Poels

Master Practitioner Coach Nancy (1959) is opgeleid in Arbeidsmarkt & Organisatiebeleid, Bedrijfskunde en Sociale Wetenschappen (propedeuse). Vanuit deze achtergrond heeft zij veel als interim manager gewerkt op vele korte projecten. Dit was de springplank naar coachen en trainen.

Ze is breed opgeleid in coaching en boogt op een jarenlange ervaring als coach en trainer met name op vraagstukken als persoonlijke effectiviteit, loopbaan, burn-out, reïntegratie, teamcoaching.  Ook heeft zij zich gespecialiseerd in systeemopstellingen. Nancy werkt doelgericht met de praktijk als uitgangspunt.

Nancy Poels is docent in Organisatie Coaching I.


Odile Seebregts

Sinds 2003 werkt Odile Seebregts (1964) als beroepscoach en is ze geregistreerd Master Practitioner Coach. Ze heeft een achtergrond als kreatief therapeute en is eveneens gediplomeerd communicatietrainer. Vanaf 1998 is ze zelfstandig gevestigd. Naast het werk in haar coachpraktijk geeft zij trainingen, begeleidt intervisies en schrijft (mee) aan opleidingsboeken.

De rode draad van haar werk gaat over persoonlijke ontwikkeling. Ont wikkelen, eraf halen wat niet (meer) nodig is en ervaren wat er aan kwaliteiten, talenten en verlangens leeft zodat deze ingezet kunnen worden. Dat zijn mooie processen waar Odile graag een bijdrage aan levert. Hiervoor zet ze een diversiteit aan werkvormen in.

Ze werkt veelal met  ‘hier en nu’ in interacties. Het gedrag dat ingezet wordt tijdens de begeleiding vertoont veel overeenkomsten met gedrag dat elders ook wordt ingezet. Ze zal haar gesprekspartner hiervoor op liefdevolle wijze een spiegel voorhouden, waardoor er gelijk inzicht en bewustwording ontstaat. Ze leert haar coachees hierover niet te oordelen, maar nieuwsgierig te blijven. Dan kan ruimte ontstaan voor acceptatie van waaruit nieuwe bewegingen mogelijk zijn. In Odiles begeleiding spelen humor en creativiteit eveneens een belangrijke rol.

Voor haar eigen ontwikkeling volgde ze trainingen bij het Itip, deed ze onder andere lichaamswerk bij Ellips en een opleiding aan het Jungiaans Instituut. Momenteel studeert ze psychologie aan de Open Universiteit.

Ze werkt als docent graag praktisch en zal steeds proberen de behandelde theorie te verduidelijken met wat hier en nu aan de orde is. De feedback die ze vaak ontvangt is dat ze helder, betrokken en enthousiast is. Het werk als docent van de beroepsopleiding houdt haar scherp ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen, zowel vakinhoudelijk als voor haar persoonlijke ontwikkeling.

Odile Seebregts is docent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner.


Martian Slagter

Martian (1963) werkt als zelfstandige coach, trainer en adviseur. Na haar studie orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft zij diverse taken en functies uitgevoerd binnen schooladviesdiensten.  Naast haar werkzaamheden heeft zij zich regelmatig bijgeschoold op de gebieden van organisatie-ontwikkeling, assessment, leiderschap en coaching. Ook is zij is opgeleid in de Transactionele Analyse.  In 2002 heeft Martian haar eigen bakens verzet en is zij haar eigen bedrijf voor coaching, training en assessment begonnen. Het werk doen waar haar passie ligt: mensen in beweging zetten, leren leren, aanzetten tot zelfverantwoordelijkheid, eigen keuzes maken. Dit doet zij in diverse sectoren (onderwijs, zorg, industrie).   Martian is betrokken, inspirerend en verrassend. Humoristisch, confronterend en respectvol.

Martian Slagter is docent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner en trainer van de specialisatietraining Teamcoaching.


Suzanne Smeenge

Suzanne heeft een zorgachtergrond. Ze heeft diverse opleidingen gevolgd op het gebied van management, coaching, supervisie en (trauma)therapie. Ook is Suzanne opgeleid in de Transactionele Analyse, NLP, systemisch werken ( o.a. familie, organisatie- en traumaopstellingen). Zij heeft jarenlange ervaring op het gebied van leiderschapsontwikkeling van mens, team, organisatie en maatschappij. Zij werkt op een diepere laag. Haar stijl van werken is direct, met veel warmte en betrokkenheid. “Ik wil graag een ontmoetingsplek creëren waar mensen kunnen groeien, zich kunnen ontwikkelen, zich vrij voelen om de gewenste stappen in hun leven te kunnen zetten. ”

Suzanne Smeenge is kerndocent bij de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner, doceert bij de vervolgopleiding Dieper Coachen en verzorgt verschillende trainingen.


» Lees minder