Afgelopen donderdag 4 oktober vierden we ons 15-jarig jubileum. Het was fantastisch zo veel studenten, collega’s, relaties en oude bekenden te zien. We kijken terug op een hele mooie dag en zijn blij dit op zo’n manier met jullie te kunnen vieren! Nog even terug kijken op deze dag? Zie hier de foto’s!

Een bijzonder huwelijk tussen spiritualiteit en wetenschap

In onze opleidingen en trainingen werken we veelvuldig met elementen die hun grondslag vinden in de nieuwe wetenschap. We maken gebruik van holistische principes, het energetische veld en leggen met Inclusive Leadership de verbinding tussen denken, doen, voelen en zijn om heelheid te bereiken. Dat de nieuwe wetenschap op steeds grotere schaal omarmd wordt en gestaafd wordt met bewijs, is voor ons een erkenning van onze visie op (coaching van) mensen, teams, organisaties en de wereld.

De nieuwe wetenschap biedt ons een ander perspectief, daagt ons uit om met een volledig andere blik naar de wereld en onze huidige (interne) programmering, en de daarbij behorende overtuigingen, te kijken. Zo is de huidige wetenschap vooral gebaseerd op natuurkundige wetten (Darwin en Newton), heeft het een materialistisch en hiërarchisch wereldbeeld, wordt gesproken in termen van schaarste en concurrentie, prevaleert het denken en is waarheid een meetbaar fenomeen. De nieuwe wetenschap heeft juist een holistisch wereldbeeld, gaat ervan uit dat alles energie is en energie materie kan beïnvloeden, gelooft in onuitputtelijke bronnen en samenwerking in gelijkheid, stelt dat voelen even belangrijk is als denken en ziet waarheid als evidence based; het onverklaarbare dat wordt ervaren is net zo goed waarheid. Deze paradigmashift heeft ook grote impact op de manier waarop we kijken naar ziekte, gezondheid, vitaliteit en de mate waarop we hier zelf invloed op hebben. En daarmee uiteraard op coaching.

Hoe groot de verschillen zijn en hoe ingesponnen we zitten in ons huidige paradigma, ervaar je alleen door ermee te werken. Vanmiddag laten we je daarom proeven van de nieuwe wetenschap. En zoals de nieuwe wetenschap haar wortels heeft in het eeuwenoude, en daarmee de cirkel rond maakt, zo wil Alba-academie bruggen bouwen tussen huidige en nieuwe wetenschap. De wereld een stukje gezonder maken door wereldbeelden te verbinden en anderen daarin mee te nemen. Als de druppel die de oceaan wordt. We dagen je uit. Durf jij je los te maken van het verhaal waar je in vast zit?

Wil je hier meer over weten? Meld je dan aan voor onze Masterclass Inclusive Life.