Partnering for Meaningful Change – Over Yvonne van den Berg

YvdBergwebHet werkzame leven van Yvonne van den Berg laat zich kenschetsen als een wereldreis. Yvonne heeft een brede belangstelling op HR-vlak en volgt alle ontwikkelingen op de voet. Haar leergierige karakter kan ze momenteel ten volle benutten in haar huidige rol als Director Social Innovation & Diversity bij Philips.

Na een uitvoerige periode van desk research en facilitering van focusgroep-bijeenkomsten met management en medewerkers, is ze momenteel initiator en stimulator van pilots op het gebied van flexibiliteit, employability, health & well-being, vertrouwen & verbinden. Het innovatieve karakter (zowel qua proces als inhoud) staat daarbij centraal. Via een bottom up aanpak worden de medewerkers geënthousiasmeerd hun ideeën kenbaar te maken, die ertoe kunnen bijdragen dat Philips een attractieve werkgever is en blijft voor huidige en nieuw te recruiteren medewerkers. Yvonne is ervan overtuigd dat iedereen talenten heeft en door een goede mix in de teamsamenstelling te bewerkstelligen wordt het innovatievermogen en de creativiteit gestimuleerd.

Vanmiddag zal Yvonne een compilatie geven van verschillende aanpakken binnen Philips die ertoe bijdragen dat medewerkers in hun kracht zitten en ook persoonlijk leiderschap nemen voor de veranderingen die ze graag binnen het bedrijf willen zien. In het bijzonder zal zij ingaan op het belang van een goede dialoog en een gezonde work/life balance.”

logo philips