Coronamaatregelen

[laatste update: 29 maart 2021]

Coronaproof trainingen en opleidingen volgen

In al onze opleidingen en trainingen worden de Coronamaatregelen nauwgezet opgevolgd. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM. Tijdens de persconferentie op 23 maart kondigde premier Rutte aan dat de huidige maatregelen verlengd worden tot en met 20 april.

Het aanbieden van trainingen in besloten plaatsen is wél toegestaan met inachtneming van de basismaatregelen. In overleg met gemeente en overheid hebben we geconcludeerd dat we onze opleidingen en trainingen weer live mogen aanbieden. Dit betekent dat alle lessen op onze locatie in Veldhoven vanaf heden doorgaan. Helaas geldt dit niet voor lessen op externe locaties, dit zijn namelijk geen besloten plaatsen.

De situatie na 20 april

We houden alle deelnemers op de hoogte over verplaatste lessen, of eventuele online lessen. Wanneer de overheid het na 20 april weer toelaat om op een veilige manier samen te komen op onze externe locaties, gaan ook daar de lessen weer door. De geplande opleidingen en trainingen worden opnieuw ingepland. Samen met externe locaties blijven we in overleg. Onderstaande protocol beschrijft de basisregels die wij hanteren op onze locatie.

Klassikale lessen

Wij werken graag face-to-face. Omdat we veel met praktische werkvormen oefenen en er regelmatig gevoelige onderwerpen aan bod komen, vinden we het prettig om de veiligheid en het vertrouwen te kunnen behouden. Om die redenen kiezen we ervoor zo veel mogelijk klassikaal te trainen. Om voldoende afstand te kunnen behouden tijdens de klassikale lessen worden werkvormen eventueel aangepast. Mocht een trainingsdag om onverhoopte redenen echt niet door kunnen gaan dan zorgen wij voor een passende oplossing.

Ruimtes

In onze algemene ruimtes en in de klaslokalen hebben we maatregelen getroffen om 1,5 meter afstand te kunnen houden.

  • We vragen iedereen om de aangelegde looproutes te volgen.
  • Er is overal voldoende ventilatie mogelijk.
  • Alle ruimtes (en deurklinken, lichtknoppen, toiletten) worden extra vaak schoongemaakt.
  • Op de toiletten kunnen maximaal twee mensen aanwezig zijn.
  • De opstelling in de lokalen wordt aangepast.
  • Desinfectiezeep en -gel zijn voldoende beschikbaar op meerdere plekken.
  • We adviseren om in de gangen en algemene ruimtes een mondkapje te dragen. Hier dient zelf voor gezorgd te worden.

Pauzes

Als er meerdere groepen aanwezig zijn op één dag, worden er met de docent tijdsvakken afgesproken voor de pauzes. We willen voorkomen dat het te druk wordt bij de toiletten of bij de koffieautomaat. Daarom vragen we iedereen zich te verdelen over de verschillende ruimtes. Voorafgaand aan de training geeft iedere deelnemer zijn of haar wensen voor de lunch door. Zo krijgt iedereen een individueel lunchpakket. Met onze externe locaties hebben we ook goede afspraken voor de lunch. Mochten hier toch klachten over zijn, laat het ons dan graag horen.

Gaan alle opleidingen en trainingen door?

Onze opleidingen en trainingen gaan in de huidige omstandigheden allemaal door. Voor de opleidingen geldt er normaal gesproken een aanwezigheidsplicht van 90% om in aanmerking te komen voor het diploma. Als je er niet zeker van bent dat je helemaal Coronavrij bent, of als jij of iemand uit je naaste omgeving wacht op een testuitslag, of als je thuis moet blijven vanwege quarantainemaatregelen en je dus niet aanwezig kunt zijn bij een lesdag of intervisie, dan mag je in totaal twee dagdelen extra missen. Voor gemiste dagen ontvang je een extra opdracht. Incompany trainingen gaan in samenspraak met de betreffende klant door.

Neem contact met ons op