“Zelfs in de meest verschrikkelijke omstandigheden kunnen we onze weg terugvinden naar de schoonheid van het leven door alles aan te kijken én aan te pakken wat we op onze weg tegenkomen. Als we de levensvreugde niet hervinden na een verlies, betekent dit dat we gegijzeld worden gehouden. Het leven is bitterzoet, vol met vreugde en pijn.” – George Kohlrieser

Het is de landelijke Week van de Werkstress, een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er wordt deze week extra aandacht geschonken aan burn-out en werkgerelateerde stress.

Een burn-out is een mogelijk gevolg van langdurige stressklachten. Vaak wordt werkstress genoemd als oorzaak hiervan. Men ervaart een te hoge werkdruk en voelt zich opgebrand. Maar bij burn-out spelen vrijwel altijd meer oorzaken mee. Een van de onderliggende oorzaken van een burn-out is niet genomen rouw bij verlies. Dit kan gaan om het verlies van een dierbare, maar bijvoorbeeld ook om een reorganisatie op het werk, waarbij jijzelf of je collega’s moeten vertrekken.

Als we geraakt worden door een verlies, is vaak de eerste beweging onze deur te sluiten. Wanneer deze deur gesloten blijft, onderdrukken we onze reacties op het verlies. We rouwen niet echt om ons verlies, maar gaan gewoon weer verder met iets nieuws. Iets nieuws waarmee we ons niet daadwerkelijk kunnen verbinden, omdat het oude nog niet afgesloten is. Hoe vaker we dat doen, hoe meer energie het ons kost. Dit stapelt zich langzaam maar zeker op en haalt ons uiteindelijk onderuit.


Tijdens onze training Coachen bij Tegenslag en Verlies leer je werken met verliesthema’s in coaching. Om effectief te kunnen werken met verliesthema’s heb je als coach weet van de relatie tussen het welkom en de hechting als kind enerzijds en de omgang met tegenslag en verlies als volwassene anderzijds. Inclusive coaching en de levenscirkel vormen hierbij het uitgangspunt. Ook is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de eigen verliesthema’s, hoe je zelf (onbewust) met verlies en tegenslag omgaat en welk effect dit heeft op jouw professionele handelen. In de training staat daarom je eigen levenslijn centraal. Vanuit je levenslijn keren we steeds weer terug naar het werken met je cliënten en krijg je theorieën, methodieken en praktische coachinterventies aangereikt. We nemen je mee op je eigen weg naar binnen, en vervolgens op de weg naar buiten, het coachen van je cliënten.

➤ De training Coachen bij Tegenslag en Verlies wordt gegeven op 30 november & 1 december. Meer informatie en aanmelden kan hier.