Internationaal erkende opleiding tot Coach Practitioner

Wethouder zijn is een prachtig beroep met maatschappelijk belang, een beroep dat er toe doet. Maar je leert het vooral in de praktijk. En daar kunt u als (oud)wethouder nieuwe wethouders nu bij helpen door uw nieuwe collega’s professioneel te coachen. Met als inzet wethouders succesvoller te maken en onnodige uitstroom te voorkomen door bestaande bestuurlijke kennis aan te vullen met specifieke vaardigheden

In samenwerking met de Wethoudersvereniging en GradusGroep kunt u als (oud)wethouder nu instromen in de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner.

» Lees meer

Professioneel coachen in een bestuurlijke omgeving

Het coachen van mensen in bestuurlijke organisaties is een vak apart. Het vergt inzicht in bestuurlijke processen, in weten hoe de politieke hazen lopen en hoe de druk van buitenaf kan oplopen en het vergt vooral ook mensenkennis. Begrijpen waar wethouders en andere bestuurders mee worstelen. Bijvoorbeeld de lastige en soms zelfs tegenstrijdige dynamieken die spelen tussen integriteit, loyaliteit en effectiviteit.

De wethouder wordt geconfronteerd met vragen als:

⇒ Hoe kan ik samenwerking borgen op de langere termijn, als persoonswisselingen aan de orde komen en hoe ga ik om met korte termijndoelen versus de lange termijn?

⇒ Hoe verhoud ik mij tot de Gemeenteraad, het College van Wethouders en het ambtelijk apparaat?

⇒ Hoe integreer ik mijn persoonlijke en partijpolitieke belangen met het gemeentebelang, zonder mijzelf als mens te verliezen?

⇒ Hoe zorg ik voor maximale betrokkenheid en transparantie in relatie tot de lokale ambtelijke organisatie?

⇒ Hoe ga ik om met integriteitsvraagstukken?

⇒ Hoe ga ik om met de plotselinge macht en aandacht en wat gebeurt er met mij als mijn wethouderschap eindigt?

⇒ Hoe ga ik om met kritiek op mijn functioneren?

⇒ Hoe verhoudt het voorgaande zich tot mijn eigen zoeken: hoe kwetsbaar kan ik mij opstellen?

⇒ Hoe verhoud ik mij tot de media, wat doen de media met mij als persoon met ambitie?

⇒ Hoe vind ik balans tussen werk en privé?

Als coach helpt u de (beginnende) wethouder bij het verkrijgen van inzichten rondom deze vraagstukken. U bent de spiegel van zijn houding en gedrag, kijkt samen met de wethouder naar belemmeringen en krachten en reflecteert daarop, zonder een oordeel te vellen. U begeleidt het leer- verander- en ontwikkelproces van de wethouder. Hierbij komt het goed van pas dat u, naast de grondhouding en basisvaardigheden van coaching, beschikt over kennis, kunde en ervaring als wethouder. Als geen ander weet u immers hoe complex de rol van wethouder is. Een rol waarin persoonlijke waarden en vaardigheden constant samen komen en soms ook conflicteren met politieke doelen en aspiraties.

Daarnaast krijgt de wethouder ook nog te maken met de verantwoordelijkheid en autonomie van diegenen die hij aanstuurt. Om effectief leiding te kunnen geven zal de wethouder niet alleen moeten groeien als bestuurder/manager, maar ook in persoonlijk leiderschap. In het Alba-academie model van ‘Inclusief Leiderschap’ vertaalt zich dit in de vijf dimensies van Leiderschap. Om een ‘hele’ leider te zijn en in balans te kunnen functioneren, is het nodig dat er aandacht wordt geschonken aan deze vijf dimensies:

1. cognitief
2. fysiek
3. affectief
4. spiritueel (zingevend)
5. context

 

Goed voorbereid aan de slag met de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner voor (oud)wethouders

Na een selectieprocedure door GradusGroep stroomt u in in een proeftweedaagse. U maakt hier kennis met het coachvak en de grondhouding en basisvaardigheden van coaching. Heeft u na deze proeverij zin in meer, dan stroomt u door naar de opleiding tot Coach Practitioner.

Tijdens de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner voor (oud)wethouders gaat u dieper in op hoe u zelf met de verschillende vraagstukken om bent gegaan en wat dat voor u (uw functioneren en uw omgeving) heeft betekend. U leert hoe u uw ervaringen, kennis en kunde in kunt zetten in de begeleiding van nieuwe wethouders die het vak nog moeten leren, of ervaren wethouders die behoefte hebben aan verdieping. U legt een stevig theoretisch en praktisch coachfundament. U behandelt het beste uit alle relevante stromingen en theorieën op het gebied van coaching en krijgt vele praktische vaardigheden, werkmethoden en technieken aangereikt, waarmee u intensief oefent. De opleiding wordt afgesloten met een theorie-examen en een (praktijk- en ontwikkelingsgericht) eindwerkstuk. Een team van zeer ervaren docenten, ieder met een eigen specialisme, brengt de coachprofessie graag aan u over. En of u nu uw nieuwe collega’s (intern) gaat coachen, of besluit om uw eigen coachpraktijk te starten, met het internationaal erkende diploma van de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner op zak weet u zeker dat u goed beslagen ten ijs komt.

 

Erkenningen en accreditaties

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner voor (oud)wethouders is Post-HBO en CEDEO erkend en EMCC – NOBCO EQA Practitioner geaccrediteerd. De opleiding wordt ondersteund door:

wethoudersvereniging

gradusgroep-logo_0

» Lees minder

Praktische informatie
Locatie:De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner vindt plaats bij één van de locaties van Alba-academie:
* Amsterdam
* Utrecht
* Zwolle
* Veldhoven
Instroom: U hebt de proeverij doorlopen.
Lesinformatie: De lesdagen duren van 10.00 tot 17.00 uur. De supervisie- en intervisiebijeenkomsten wordt ingepland in onderling overleg, duur 3 uur per bijeenkomst.
Niveau:Post-HBO; EQA Practitioner.
Afronding:De opleiding wordt afgerond met een theorie-examen en eindwerkstuk. Ook is er een aanwezigheidseis van 90%. Na afronding ontvangt u het diploma Coach Practitioner en het Post-HBO diploma met inschrijving in het register.
Aantal deelnemers: De groep bestaat uit minimaal 12 en maximaal 18 deelnemers.
Literatuur:De lijst met verplichte literatuur wordt u voor aanvang toegezonden.
Investering
Wilt u meer informatie over de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner voor (oud)wethouders? Neemt u gerust contact met ons op via email: secretariaat@alba-academie.nl of telefonisch op 040 – 295 59 99.

Aanmeldprocedure

gradusgroep-logo_0

GradusGroep verzorgt de aanmeld- en selectieprocedure voor deze coachopleiding. Wilt u als (oud)wethouder deelnemen aan de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner voor (oud)wethouders? Dan kunt u contact opnemen met:

GradusGroep
Postbus 114
3440 AC
Woerden

GradusGroep nodigt u vervolgens uit voor de selectieprocedure. Voor meer informatie rondom de aanmeld- en selectieprocedure verwijzen wij u graag naar GradusGroep, telefoon: 0348 – 74 81 18, e-mail:info@gradusgroep.nl . Of ga naar de website van GradusGroep.


wethoudersvereniging