/Events/

Start Training Coachen met ACT

23/09/19 @ Hele dag

ACT helpt om een rijk en zinvol leven te creëren en tegelijk effectief om te gaan met de pijn en stress die erbij horen. Leer coachen met de bewezen effectieve gedragstherapie ACT.

Start Beroepsopleiding tot Coach Practitioner Veldhoven

27/09/19 @ Hele dag

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner geeft u een stevig theoretisch en praktisch fundament voor de professionele uitoefening van het coachvak. De aanpak van de opleiding is eclectisch: het beste uit alle relevante stromingen en theorieën op het gebied van coaching komt aan bod. Aan het eind van de opleiding is uw rugzak gevuld met een scala aan methoden en technieken en kunt u zelf bepalen welke werkwijze het beste past bij de coachvraag van uw cliënt en uw eigen voorkeuren.

Start Beroepsopleiding tot Coach Practitioner Arnhem

27/09/19 @ Hele dag

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner geeft u een stevig theoretisch en praktisch fundament voor de professionele uitoefening van het coachvak. De aanpak van de opleiding is eclectisch: het beste uit alle relevante stromingen en theorieën op het gebied van coaching komt aan bod. Aan het eind van de opleiding is uw rugzak gevuld met een scala aan methoden en technieken en kunt u zelf bepalen welke werkwijze het beste past bij de coachvraag van uw cliënt en uw eigen voorkeuren.

Start training Burn-out Preventie

30/09/19 @ Hele dag

Leer vanuit een integrale aanpak werken met burn-out indicatoren. Laat het vuur in je cliënt weer branden.

Training Positieve Psychologie in de Coachpraktijk

02/10/1903/10/19 @ Hele dag

In deze tweedaagse training krijgt u, naast een theoretische basis op het gebied van Positieve Psychologie, ervaringsgerichte oefeningen aangereikt om het welbevinden van uzelf en van anderen te vergroten. U leert hoe u het beste uit uzelf en anderen kunt halen. U kunt met de theorie en oefeningen direct aan de slag binnen uw coachpraktijk, team of organisatie.

Start Professioneel Coachen in Organisaties

03/10/19 @ Hele dag

Tijdens de vervolgopleiding Professioneel Coachen in Organisaties leert u hoe u uw coachvaardigheden en –kunde inzet bij het leer- en ontwikkelproces van organisaties. U kijkt vanuit verschillende perspectieven naar de organisatie als samenhangend geheel en weet de harde kant (business perspectief, primair proces) en zachte kant (cultuur, mensen) te verbinden.

Start Training Mannelijk Leiderschap

07/10/19 @ Hele dag

De training Mannelijk Leiderschap gaat over jou en jouw leven als man. ‘Man zijn’ kent zijn eigen dynamiek en uitdagingen. Hierin kom je thema’s tegen die gaan over kracht en kwetsbaarheid, gevoelens van verlangen en onzekerheid en ook oordelen over hoe je je ‘als man’ hoort te gedragen. Want hoe wij ons als man “horen te gedragen” is de laatste jaren enorm veranderd, terwijl we zelf niet veranderd zijn. 

Start Training Teamcoaching

08/10/19 @ Hele dag

Teamcoaching is erop gericht om een team te ondersteunen bij het ontwikkelproces door het team bewust te maken van collectieve ineffectieve patronen in gedrag, denken of systeem.

Opstellingsavond

08/10/19 @ 19:00 - 22:00

We werken tijdens de opstellingsavonden met verschillende (systemische) methodieken, zoals de familieopstellingen van Bert Hellinger en het resonantiewerk van Franz Ruppert. Opstellingen zijn fenomenologisch van aard; er gebeurt wat er gebeurt zonder dat daar direct een theoretische verklaring voor is.

Start Training Loopbaancoaching

09/10/19 @ Hele dag

Loopbaanontwikkeling anno 21ste eeuw vraagt meer dan coaching alleen. Het is de wegen kennen én ze weten te bewandelen. De driedaagse training Loopbaancoaching is de eerste stap, praktijkgericht en aansluitend bij wat jij als coach al weet en doet. Het zijn kostbare inzichtgevende verdiepingsdagen.

NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?
Laat dan uw e-mailadres achter