Intensieve training voor teamcoaches die méér willen

“High Performance Teamcoaching biedt een gefundeerde en systemische aanpak om team te ondersteunen de collectieve talenten en middelen zodanig te maximaliseren, dat een team de doelen die een organisatie (of het team zelf) heeft gesteld bereikt en zelfs overtreft” (Carr and Peters, 2012).

Je hebt de training Teamcoaching afgerond, maar je wilt meer. Dan is de training High Performance Teamcoaching echt iets voor jou. Je ontmoet in deze verdiepende training ervaren teamcoaches die hetzelfde willen als jij: een stap vooruit in de professionele ontwikkeling als teamcoach. Van vakmanschap naar meesterschap. In deze training staan daarom de eigen leerdoelen van de teamcoaches en de eigen casuïstiek centraal. Doordat er wordt gewerkt in een kleine groep van maximaal 12 deelnemers, is er veel ruimte voor oefenen, feedback en reflectie. Je brengt het geleerde direct in de praktijk. We werken met wetenschappelijk gefundeerde theorie rondom teamperformance die van tevoren bestudeerd wordt.

Lees meer

Teams zijn, als ze goed functioneren, tot bijzondere dingen in staat. Toch zijn maar weinig teams “High Performance”. Onder High Performance teams verstaan we teams die op hoog niveau weet samen te werken om (organisatie)doelen te behalen of overstijgen en daarbij topprestaties neerzetten. Het zijn moderne, zelfregisserende teams die hun samenstelling gedurende de rit kunnen wijzigen.

Tijdens de training High Performance Teamcoaching leer je werken met fundamentele elementen om een succesvol team te bouwen en te begeleiden van “goed” naar “excellent & high performance”. Dat behelst niet alleen de onderstroom, maar ook de meer bedrijfskundige bovenstroom (bedrijfsprocessen, strategie, visie en missie, competenties van teamleden en manager). Je hebt aandacht voor het hele systeem, inclusief stakeholders en overige belanghebbenden. Je weet welke partijen nodige zijn om het team te laten floreren en hoe je deze partijen kunt beïnvloeden. Je bent een deskundige gesprekspartner en organisatieadviseur voor de leider en ondersteunt hem in zijn rol van high performance teamleader. Je inspireert hem bijvoorbeeld om keuzes maken, strategische doelen duidelijk krijgen en heldere budgetafspraken te maken. Als executive coach weet je de leider respectvol en scherp te spiegelen.  Je leert om snel te schakelen tussen de verschillende rollen die je als high performance teamcoach hebt.

Je werkt aan de volgende karakteristieken:

 • Moedig. Je kunt en durft met respect te ontregelen, te confronteren en je kunt werken met spanningen en conflicten.
 • Integriteit. Je kunt bogen op een goed moreel kompas onder alle omstandigheden. Je hanteert hoge standaards in ethisch gedrag.
 • Vertrouwen. Je hebt vertrouwen in jezelf als ook in de teams en hun mogelijkheid tot ontwikkeling.
 • Coachervaring. Je bent goed getraind en kundig in het coachen binnen dynamische organisaties.
 • Relationeel vaardig. Je bent in staat om effectieve relaties aan te gaan met teamleden, leidinggevenden en andere leden binnen de organisatie.
 • Executive coaching. Je bent een deskundige gesprekspartner voor de leider en durft de leider aan te spreken op zijn rol in het team. Met jouw bedrijfskundige en systemische blik begeleidt je de leider in zijn ontwikkeling van teamleider naar high performance teamleider.
 • Relevante kennis en opleiding. Je neemt deel aan professionele netwerken / platforms. Je realiseert je dat het werken met High Performance Teams een organisatiekundige en / of bedrijfskundige blik vraagt. Je bent geïnteresseerd en bereid je hierin te verdiepen.

Doel van de training High Performance Teamcoaching

Tijdens de training High Performance Teamcoaching verstevig en verdiep je je kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van teamcoaching.

 • Je krijgt kennis van en inzicht in de belangrijkste succesfactoren van High Performance Teamcoaching als onderdeel van organisatieverandering.
 • Je kunt in co-creatie met het team een traject opzetten en uitvoeren. Daarbij ontwikkel je je als een professionele gesprekspartner van de leiding en teamleden.
 • Je hebt kennis van en ervaring met omgaan met een lerend team en bijbehorende dynamiek.
 • Je leert interveniëren om de samenwerking, waar nodig, te verbeteren en het lerend vermogen van het team te vergroten.
 • Je leert de ineffectieve patronen in teams herkennen en werkt met interventies om deze om te buigen naar effectievere patronen. Hiermee vergroot je het reflectievermogen van het team.
 • Je maakt een begin met omgaan met conflicten in teams en weet je beperking hierbij.
 • Je kunt reflecteren op je rol als teamcoach in relatie tot andere belangrijke stakeholders en je kent je eigen sterke punten en bijbehorende valkuilen.
 • Je staat open voor supervisie en intervisie.

Voor wie is de training High Performance Teamcoaching bedoeld?

De training is bedoeld voor professionele teamcoaches, organisatiecoaches en agile coaches. Je hebt een afgeronde coachopleiding op minimaal foundation niveau, aangevuld met een opleiding op het gebied van team- en / of organisatiecoaching. Je bent werkzaam in het vakgebied. Je vindt het belangrijk om je professionele standaard als teamcoach te borgen middels supervisie en intervisie.

De training Teamcoaching van Alba-academie biedt een prima opstap naar de training High Performance Teamcoaching. Mocht je nog niet over de gevraagde vooropleiding beschikken, vraag ons dan naar de mogelijkheden.

Trainer

De training High Performance Teamcoaching wordt gegeven door Martian Slagter. Martian heeft zich als expert op het gebied van leiderschap bij organisatieverandering en groepsdynamica toegelegd op het doorontwikkelen van teamcoaching naar High Performance Teamcoaching. Als Senior Teamcoach en Consultant is ze gedreven om in een complexe wereld teams en leiders van nu te ondersteunen in hun streven naar high performance en persoonlijke effectiviteit en groei.

Lees minder

DIRECT INSCHRIJVEN
De training High Performance Teamcoaching bestaat uit 4 trainingsdagen, 2 supervisiebijeenkomsten en 2 intervisiebijeenkomsten (zelf te organiseren).

Het programma is praktisch van aard: het geleerde kan direct in de eigen teamcoaching worden ingezet. De voorbereidende literatuur dient thuis bestudeerd te worden. Ook zijn er voorbereidende en huiswerkopdrachten.

Het programma omvat onder andere:

 • Kernbegrippen van High Performance Teamcoaching: contact, contracteren, teamontwikkeling van high performing teams, teamreflectie als instrument voor teamontwikkeling, systeemdenken.
 • Succesfactoren van teamontwikkeling.
 • Basisvaardigheden van de teamcoach worden verdiept en geoefend o.a.:
  • tijd nemen om patronen te herkennen, waar onder eigen overdracht
  • de onderliggende belemmeringen bespreekbaar maken
  • feedback om reflecteren te bevorderen
  • systeemdenken
  • krachtige vragen stellen
  • onder de waterspiegel van het team kijken
  • conflictvaardigheid van jezelf en het team bevorderen
  • verdieping kennis van teamontwikkeling, reflectie als instrument voor ontwikkeling en leervermogen
Locatie en startdatum
Locatie:De training High Performance Teamcoaching vindt plaats in Utrecht.
Startfrequentie:De training High Performance Teamcoaching start 2x per jaar, in voor- en najaar.
Eerstvolgende training: Voorjaar 2019.

Overige informatie
Duur: De training high Performance Teamcoaching bestaat uit 4 trainingsdagen, 2 supervisiebijeenkomsten en 2 intervisiebijeenkomsten. Uw tijdsinvestering bestaat tevens uit het bestuderen van de literatuur, voorbereidende en huiswerkopdrachten en het uitwerken van praktijkopdrachten (casuïstiek).
Niveau: Post-HBO niveau.
Toelating:U beschikt aantoonbaar over HBO werk- & denkniveau. U heeft een coachopleiding of ervaring op Foundation niveau, aangevuld met een basistraining in Teamcoaching. U bent werkzaam in het vakgebied en kunt eigen casuïstiek inbrengen. Een intakegesprek kan tot de toelatingsprocedure behoren.

Mocht u niet over de gewenste vooropleiding / ervaring beschikken, neemt u dan contact met ons op. Wij maken graag een voorstel op maat voor u.
Afronding: De training wordt afgesloten met een Certificaat (bij 100% aanwezigheid).
Aantal deelnemers: De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.
Literatuur: Er wordt gewerkt met een literatuurlijst.
Trainer:Martian Slagter.
Algemeen:Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training krijgt u alle startinformatie toegestuurd. Onze trainingen zijn populair. Wilt u verzekerd zijn van een plek in de training, wacht dan niet te lang met inschrijven. Mocht de training onverhoopt toch niet kunnen starten, dan ontvangt u direct bericht. Het reeds overgemaakte bedrag storten wij in dit geval binnen 10 dagen terug.
De vervolgtraining High Performance Teamcoaching kost € 1.695,00. Dit is inclusief lesmaterialen, koffie, thee en lunch, exclusief verplichte literatuur.

 

Inschrijfgeld voor de training is € 95,00 (eenmalig).

 

Alba-academie is vrijgesteld van BTW.

Bent u enthousiast geworden en wilt u zich direct inschrijven voor de training High Performance Teamcoaching? Vul het Inschrijfformulier Trainingen in en stuur een ingescande versie inclusief handtekening aan secretariaat@alba-academie.nl. U kunt het origineel natuurlijk ook opsturen naar Alba-academie, Antwoordnummer 10042, 5500 VB Veldhoven.

 

Lees vóór aanmelding ook onze Algemene Voorwaarden

MARTIAN SLAGTER OVER HAAR TRAININGEN BIJ ALBA-ACADEMIE EN MEER

De training Teamcoaching die in maart van start gaat in Arnhem zit al vol. Ze heeft net twee nieuwe trainingen ontwikkeld; High Performance Teamcoaching en High Performance Leadership. Voor ervaren teamcoaches die een stap verder willen. En de nieuwe data voor de training Teamcoaching zijn alweer gepland. Martian is er maar druk mee.

 

INTERVIEW Ze gaat altijd voor ‘de extra mile’, zegt trainster Martian Slagter. ‘Dat kan wel eens lastig zijn voor mensen, omdat ik een hoog tempo heb met mijn gedrevenheid.’

 


 

‘Ik ben een enthousiaste, hoe moet ik mezelf noemen…. Trainer, coach. Ik ben ook altijd heel nieuwsgierig en wil alles weten. Dus dat is een beetje mijn persoonlijkheid. Ik barst van de ideeën en probeer deze altijd met elkaar te verbinden.’

Hoe ben jij terecht gekomen in het werk als trainer/coach?

‘16 jaar geleden heb ik ontslag genomen op mijn werk en ben ik begonnen met een coachopleiding. Dat is voor mij een duidelijke mijlpaal die samenviel met de aantocht van mijn jongste. Daarom weet ik het nog precies. Ik heb geen moment spijt gehad van die keuze. En van daaruit ben ik eigenlijk in het professionele coachvak gerold.’

Wanneer ben je dan bij Alba-academie begonnen?

‘In 2007 kwam ik bij Alba-academie terecht. Dat was voor mij heel overweldigend. Allemaal enthousiaste mensen. Ik vond het geweldig. In die tijd zat ik in een supervisiegroep, onder andere met Margje Duursma (ook docent bij Alba-academie). Toen viel er een docent weg en zei Margje: ‘Is dat niks voor jou?’ En toen zei ik: ik zal er even over nadenken. Maar mijn hart had al besloten. Het leek me zo ontzettend leuk!’

Dus toen werd je docent?

‘Ja, ik had een gesprek met Ien van der Pol. Die vroeg nog wel: ‘Hoe vind je het om met een draaiboek te werken?’ Dat was nog wel even een dingetje… Het is niet dat ik zomaar iets deed. Maar het heeft mij wel gevormd. Dat ik dacht: het moet ook wel ergens over gaan. Ik ben nu degene die altijd zegt: wat is het doel van de training? Waar moet het toe leiden? In de weg er naar toe kun je variëren, als je de rode draad maar een beetje voor ogen hebt. Zeker als opleider moet je het didactisch wel goed voor elkaar hebben. En dat is de kracht van Alba-academie. Er is over nagedacht. Niet dat het een strak format is, maar alles ten dienste van wat er geleerd moet worden. Dat vind ik wel echt knap dat het zo in die opleiding zit.’

Je hebt nu de training High Performance Teamcoaching ontwikkeld, hoe is dat ontstaan?

‘Dat is wel een leuk verhaal. Ik ben zelf constant bezig met de volgende stap. Een paar jaar geleden ben ik betrokken geraakt bij de Universiteit van Twente, bij een Honours programma voor master studenten: Change Leaders. Inmiddels is er ook een vergelijkbaar bachelor Honours programma: Processes of Change. De professor die daar zit vroeg aan mij: ‘Wil jij hier niet coaches gaan opleiden? Want die wil ik gebruiken in mijn Honours programma om de studenten te begeleiden bij hun laatste fase van het programma.’ Persoonlijk leiderschap is een heel belangrijk issue in deze programma’s. Dus ik heb daar een coachingsprogramma voor gemaakt. Maar ik verzorg zelf ook een paar lectures, zodat ik de studenten alvast in de reflectiestand zet. Dus ik leer ze: wat doet verandering met mensen? En hoe verweef je dat dan in je eigen veranderingsprogramma. Het werken voor de UT heeft mijn wetenschappelijke aandacht getrokken.’

Daar wordt natuurlijk over alles goed nagedacht en gepland.

‘Ja, daar daagt de universiteit je wel in uit. Het moet wel hout snijden wat je doet. Op intuïtie en ervaring handelen, dat kan wel als coach. Tegelijkertijd je moet ook weten wat de fundamenten daarvan zijn. En dat heeft mij op dat pad gebracht. Ik raakte in toenemende mate geïnteresseerd in succesfactoren van teams, maar ook in leiderschap. Toen kwam ik bij High Performance Teamcoaching. Dus ben ik me daarin gaan verdiepen, een beetje zelfstudie. Die professor van Universiteit Twente vroeg op een gegeven moment aan mij, omdat haar gevraagd was een wetenschappelijk artikel te schrijven over teamcoaching, of ik dat samen met haar wilde doen. Dus toen hebben we een artikel geschreven over teamcoaching en leiderschap. Er gaat een wereld voor je open, dat is geweldig!’

Was je voor deze tijd al bezig met de wetenschappelijke onderbouwing van coaching?

‘Jawel, omdat het natuurlijk in de ontwikkeling van het vak Individuele Coaching al wel een jaar of tien aan de hand is. Er zijn veel mensen die daarover publiceren. En dat gaat allemaal over individuele coaching. Dus het Teamcoachingsvak is een beetje onderbelicht als vak apart. En dat is wat ik nu op de kaart probeer te zetten met mijn eigen wetenschappelijke deel. Er is heel veel gepubliceerd over teams en er is heel veel gepubliceerd over leiderschap. Daar kun je kilometers boekenkast mee vullen, ik bedoel maar. Dat is niet nieuw. Maar teamcoaching wordt in die literatuur een beetje ‘en passant’ genoemd. Het is meer een skill dan een vak. En dat vind ik wel interessant, want in de praktijk wemelt het van de teamcoaches. De wetenschap loopt hierin achter de praktijk aan. Die wil ik verbinden.’

Je geeft naast de training Teamcoaching dus nu ook High Performance Teamcoaching bij Alba-academie. Wat is precies het verschil?

‘Bij Alba-academie maken we het onderscheid omdat de training Teamcoaching geschikt is voor mensen die zich het vak teamcoaching willen eigen maken. Het kan zijn dat je beginnend teamcoach bent, of dat je trainer bent en je meer wil verdiepen in de coachingsvariant van het omgaan met teams en groepen. Het zijn de basiselementen van teamcoaching. High Performance teamcoaching is bedoeld voor ervaren teamcoaches die al een substantieel deel van hun werkzaamheden werken met teams. En die het fundament en de verdieping willen zoeken in het teamcoach vak. Het gaat veel meer over werken vanuit het systeem en de fundamentele elementen die op wetenschappelijke basis belangrijk worden gevonden. Het gaat echt een stap verder.’

 

Wat zijn die fundamentele elementen?

‘Dat zijn er vijf of zes, hangt er vanaf op wie je je baseert. Je kijkt eigenlijk meer in de breedte naar wat nu precies de succesfactoren zijn van teams? Je krijgt veel meer kennis en overzicht waar je op moet letten als je een team in stapt. Op de bovenstroom, zoals wij coaches zeggen, is er vaak ook nog veel werk te verrichten. Dus waar let je dan op? Dan let je bijvoorbeeld op: zijn de werkprocessen goed geregeld? Is de visie duidelijk? Zijn mensen competent? Dat zijn op zich elementen die ook horen bij het bouwen aan een succesvol team. Maar het is niet waar je als ‘basis’ teamcoach nou direct mee bezig gaat.’

‘Dus alle elementen van goed teamwork pak je bij de kop en weet je wie daar invloed op uit kan oefenen. Het is ook voor een deel dat je een meer gedegen volwaardig gesprekspartner wordt voor opdrachtgevers en leiders in organisaties. Want dat is eigenlijk het verschil. Als teamcoach ben je met teams bezig om ze te versterken. En natuurlijk zit er ook wel een systeemblik, maar bij High Performance Teamcoaching gaan we die systeemblik echt uitwerken. Dus wat zijn de stakeholders en wie zijn belanghebbend? En hoe verhouden ze zich tot elkaar? Zodat je dat in je onderzoek naar een goed teamcoachtraject kunt meenemen. En dat je daarin leiders betrekt. Dan ben je eigenlijk ook een soort organisatieadviseur.’

En wat maakt een team nou High Performance?

‘Een High Performance Team is een team dat goed weet samen te werken om uiteindelijk organisatiedoelen of zelf bepaalde doelen te behalen, en een beetje meer. Het zijn vaak moderne teams die hun samenstelling gedurende de rit kunnen wijzigen. Dat is altijd weer opnieuw even ‘zetten’. Als er mensen met een nieuwe expertise worden ingevlogen, of er wordt tijdelijk iemand anders bijgehaald. Het team wordt als het ware zelf regisserend over dat proces. Dat is High Performance.’

Wat moet je zelf als teamcoach in huis hebben om de training High Performance Teamcoaching te kunnen volgen, of High Performance Teamcoach te kunnen worden?

‘Je moet als persoonlijkheid in huis hebben dat je stevig in je schoenen staat. Dat je toch wel enige mate van zelfvertrouwen hebt. En dat je integer bent, dat je dus heel goed kan omgaan met de verschillende belangen en wat zo’n teamdynamiek kan doen. In de coachtaal noemen we dat meerzijdig partijdig. Maar het is meer dan dat. Het is echt van binnenuit integer. Jij bent de betrouwbare factor. En dat je echt gewoon de drie p’s intrinsiek bij je hebt: potentie, protectie permissie. Als vaardigheid moet je o.a. een systeemdenker zijn in alle facetten. Maar dit is niet wat je vooraf allemaal moet kunnen hoor! Het is wel waar op ingezoomd wordt. Je leert goed schakelen tussen verschillende rollen. Dat je een goede coach bent en tegelijkertijd in staat bent om een leider te inspireren om dingen te doen waar je zelf als externe teamcoach geen invloed op hebt. Bijvoorbeeld keuzes maken, strategische doelen duidelijk krijgen. Jij gaat daar niet over, maar je kunt wel iemand inspireren dat goed op orde te hebben. Want dat is een van de succesfactoren van goed teamwork. Dat mensen ook weten waar ze aan bijdragen.’

Tot slot: Je geeft bij Alba-academie ook nog de training High Performance Leadership, kun je daar meer over vertellen?

‘Die training is ontwikkeld omdat er in mijn ervaring ook veel leidinggevenden bij Teamcoaching zaten. Dat is prima, want het is mooi dat leiders zich realiseren dat in de teamcoaching winst te behalen valt. Die moeten ook vooral blijven komen. Bij High Performance Leadership gaat het niet zozeer alleen maar over teamcoaching. Maar: hoe bouw ik een succesvol team? En hoe kan ik mijn rol als leider daar in vormgeven? Wat zijn de elementen waar ik op moet letten en wat moet ik kunnen? Dat zijn eigenlijk de basisfactoren die in de Leadership training zitten. Het is een deel persoonlijk leiderschap, maar ook: doorzie de succeselementen wanneer je een team aanstuurt. Mensen moeten duidelijke doelen hebben, maar ze moeten zich ook gesteund en veilig voelen en er moet inspiratie komen uit de teamcoaching van de leider. Teamleden moeten weten in welke mate ze van elkaar afhankelijk zijn om tot een doel te komen. En waar niet. Dus laat je ze dan alleen hun werk doen? Een leider moet dat soort elementen gewoon goed gaan doorzien en daar zijn acties op aanpassen. Wat weer een bijdrage levert aan zijn eigen leiderschapsontwikkeling. Het accent ligt dus wat minder op het leren coachen. Het zit er wel in, want Alba-academie is natuurlijk een coachinstituut. Het is belangrijk om net dat duwtje te geven naar dat stapje meer.’