Intensieve training voor teamcoaches die méér willen

“High Performance Teamcoaching biedt een gefundeerde en systemische aanpak om team te ondersteunen de collectieve talenten en middelen zodanig te maximaliseren, dat een team de doelen die een organisatie (of het team zelf) heeft gesteld bereikt en zelfs overtreft” (Carr and Peters, 2012).

Je hebt de training Teamcoaching afgerond, maar je wilt meer. Dan is de training High Performance Teamcoaching echt iets voor jou. Je ontmoet in deze verdiepende training ervaren teamcoaches die hetzelfde willen als jij: een stap vooruit in de professionele ontwikkeling als teamcoach. Van vakmanschap naar meesterschap. In deze training staan daarom de eigen leerdoelen van de teamcoaches en de eigen casuïstiek centraal. Doordat er wordt gewerkt in een kleine groep van maximaal 12 deelnemers, is er veel ruimte voor oefenen, feedback en reflectie. Je brengt het geleerde direct in de praktijk. We werken met gefundeerde theorie rondom teamperformance die van tevoren bestudeerd wordt.

Je leert werken met de fundamentele elementen om een succesvol team te bouwen en te begeleiden van goed presterend naar high performance. Dat behelst niet alleen de onderstroom, maar ook de meer bedrijfskundige bovenstroom (bedrijfsprocessen, visie en missie, competenties van teamleden en manager). Je hebt aandacht voor het hele systeem, inclusief stakeholders. Je bent een deskundige gesprekspartner voor de leider en ondersteunt hem / haar in zijn rol van high performance teamleader. Je insipreert hem bijvoorbeeld om keuzes maken, strategische doelen duidelijk krijgen en heldere budgetafspraken te maken. Je leert om snel te schakelen tussen de verschillende rollen die je als high performance teamcoach hebt.

Je werkt aan de volgende karakteristieken:

 • Moedig. Je kunt en durft met respect te ontregelen, te confronteren en je kunt werken met spanningen en conflicten.
 • Integriteit. Je kunt bogen op een goed moreel kompas onder alle omstandigheden. Je hanteert hoge standaards in ethisch gedrag.
 • Vertrouwen. Je hebt vertrouwen in jezelf als ook in de teams en hun mogelijkheid tot ontwikkeling.
 • Coachervaring. Je bent goed getraind en kundig in het coachen binnen dynamische organisaties.
 • Relationeel vaardig. Je bent in staat om effectieve relaties aan te gaan met teamleden, leidinggevenden en andere leden binnen de organisatie.
 • Executive coaching. Je bent een deskundige gesprekspartner voor de leider en durft de leider aan te spreken op zijn rol in het team. Met jouw bedrijfskundige en systemische blik begeleidt je de leider in zijn ontwikkeling van teamleider naar high performace teamleider.
 • Relevante kennis en opleiding. Je neemt deel aan professionele netwerken / platforms. Je realiseert je dat het werken met High Performance Teams een organisatiekundige en / of bedrijfskundige blik vraagt. Je bent geïnteresseerd en bereid je hierin te verdiepen.

Lees meer

Doel van de training High Performance Teamcoaching

Tijdens de training High Performance Teamcoaching verstevig en verdiep je je kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van teamcoaching.

 • Je krijgt kennis van en inzicht in de belangrijkste succesfactoren van High Performance Teamcoaching als onderdeel van organisatieverandering.
 • Je kunt in co-creatie met het team een traject opzetten en uitvoeren. Daarbij ontwikkel je je als een professionele gesprekspartner van de leiding en teamleden.
 • Je hebt kennis van en ervaring met omgaan met een lerend team en bijbehorende dynamiek.
 • Je leert interveniëren om de samenwerking, waar nodig, te verbeteren en het lerend vermogen van het team te vergroten.
 • Je leert de ineffectieve patronen in teams herkennen en werkt met interventies om deze om te buigen naar effectievere patronen. Hiermee vergroot je het reflectievermogen van het team.
 • Je maakt een begin met omgaan met conflicten in teams en weet je beperking hierbij.
 • Je kunt reflecteren op je rol als teamcoach in relatie tot andere belangrijke stakeholders en je kent je eigen sterke punten en bijbehorende valkuilen.
 • Je staat open voor supervisie en intervisie.

Voor wie is de training High Performance Teamcoaching bedoeld?

De training is bedoeld voor professionele teamcoaches, organisatiecoaches en agile coaches. Je hebt een afgeronde coachopleiding op minimaal foundation niveau, aangevuld met een opleiding op het gebied van team- en / of organisatiecoaching. Je bent werkzaam in het vakgebied. Je vindt het belangrijk om je professionele standaard als teamcoach te borgen middels supervisie en intervisie.

De training Teamcoaching van Alba-academie biedt een prima opstap naar de training High Performance Teamcoaching. Mocht je nog niet over de gevraagde vooropleiding beschikken, vraag ons dan naar de mogelijkheden.

Trainer

De training High Performance Teamcoaching wordt gegeven door Martian Slagter. Martian heeft zich als expert op het gebied van leiderschap bij organisatieverandering en groepsdynamica toegelegd op het doorontwikkelen van teamcoaching naar High Performance Teamcoaching. Als Senior Teamcoach en Consultant is ze gedreven om in een complexe wereld teams en leiders van nu te ondersteunen in hun streven naar high performance en persoonlijke effectiviteit en groei.

Lees minder

De training High Performance Teamcoaching bestaat uit 4 trainingsdagen, 2 supervisiebijeenkomsten en 2 intervisiebijeenkomsten (zelf te organiseren).

Het programma is praktisch van aard: het geleerde kan direct in de eigen teamcoaching worden ingezet. De voorbereidende literatuur dient thuis bestudeerd te worden. Ook zijn er voorbereidende en huiswerkopdrachten.

Het programma omvat onder andere:

 • Kernbegrippen van High Performance Teamcoaching: contact, contracteren, teamontwikkeling van high performing teams, teamreflectie als instrument voor teamontwikkeling, systeemdenken.
 • Succesfactoren van teamontwikkeling.
 • Basisvaardigheden van de teamcoach worden verdiept en geoefend o.a.:
  • tijd nemen om patronen te herkennen, waar onder eigen overdracht
  • de onderliggende belemmeringen bespreekbaar maken
  • feedback om reflecteren te bevorderen
  • systeemdenken
  • krachtige vragen stellen
  • onder de waterspiegel van het team kijken
  • conflictvaardigheid van jezelf en het team bevorderen
  • verdieping kennis van teamontwikkeling, reflectie als instrument voor ontwikkeling en leervermogen
Locatie en startdatum
Locatie:De training High Performance Teamcoaching vindt plaats in Utrecht.
Startfrequentie:De training High Performance Teamcoaching start 2x per jaar, in voor- en najaar.
Trainingsdagen voorjaar 2018:Vrijdag 18-05-2018
Vrijdag 01-06-2018
Vrijdag 22-06-2018
Vrijdag 21-09-2018

Supervisies:
Vrijdag 07-09-2018
Vrijdag 02-11-2018

Overige informatie
Duur: De training high Performance Teamcoaching bestaat uit 4 trainingsdagen, 2 supervisiebijeenkomsten en 2 intervisiebijeenkomsten. Uw tijdsinvestering bestaat tevens uit het bestuderen van de literatuur, voorbereidende en huiswerkopdrachten en het uitwerken van praktijkopdrachten (casuïstiek).
Niveau: Post-HBO niveau.
Toelating:U beschikt aantoonbaar over HBO werk- & denkniveau. U heeft een coachopleiding of ervaring op Foundation niveau, aangevuld met een basistraining in Teamcoaching. U bent werkzaam in het vakgebied en kunt eigen casuïstiek inbrengen. Een intakegesprek kan tot de toelatingsprocedure behoren.

Mocht u niet over de gewenste vooropleiding / ervaring beschikken, neemt u dan contact met ons op. Wij maken graag een voorstel op maat voor u.
Afronding: De training wordt afgesloten met een Certificaat (bij 100% aanwezigheid).
Aantal deelnemers: De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.
Literatuur: Er wordt gewerkt met een literatuurlijst.
Trainer:Martian Slagter.
Algemeen:Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training krijgt u alle startinformatie toegestuurd. Onze trainingen zijn populair. Wilt u verzekerd zijn van een plek in de training, wacht dan niet te lang met inschrijven. Mocht de training onverhoopt toch niet kunnen starten, dan ontvangt u direct bericht. Het reeds overgemaakte bedrag storten wij in dit geval binnen 10 dagen terug.
De vervolgtraining High Performance Teamcoaching kost € 1.695,00. Dit is inclusief lesmaterialen, koffie, thee en lunch, exclusief verplichte literatuur.

 

Inschrijfgeld voor de training is € 95,00 (eenmalig).

 

Alba-academie is vrijgesteld van BTW.

Bent u enthousiast geworden en wilt u zich direct inschrijven voor de training High Performance Teamcoaching? Vul het Inschrijfformulier Trainingen in en stuur een ingescande versie inclusief handtekening aan secretariaat@alba-academie.nl. U kunt het origineel natuurlijk ook opsturen naar Alba-academie, Antwoordnummer 10042, 5500 VB Veldhoven.

Lees vóór aanmelding ook onze Algemene Voorwaarden