Onderdeel uitmaken van een sociale context, een goede samenwerking met collega’s en een positieve werksfeer zijn voor veel mensen belangrijke redenen om in een organisatie te willen werken. Ieder mens verlangt immers naar warme menselijke contacten, intelligente uitwisselingen en echt ontmoeten.

We lijken nog maar nauwelijks te begrijpen wat de invloed is van ongezonde communicatie op een team of organisatie. Te vaak ligt de focus met name op functioneren en presteren. Er heerst een taboe op het hebben en het tonen van menselijke gevoelens en emoties.  En bovendien hebben de meeste leiders moeite om op een constructieve manier in te spelen op al die momenten dat communicatieve en relationele vaardigheden net even te kort schieten. Wanneer irritaties oplopen en medewerkers botsen, wordt het brandje gesust in plaats van geblust. Onder de waterlijn blijft de wrijving doorsudderen. Met een uitbarsting of, erger nog, uitval tot gevolg.

Lees meer

Wrijving en obstructies in relaties door verstoorde communicatie komen op het werk veelvuldig voor en zijn een belangrijke oorzaak van stagnerende teamprestaties en ziekteverzuim. Als communicatie destructief is en relaties onder druk komen te staan, wordt een beroep gedaan op u als leidinggevende, coach of HR adviseur. Uw vermogen om te bemiddelen bij conflicten, verstoringen en emoties op tafel te krijgen, medewerkers werkelijk naar elkaar te laten luisteren, onderling begrip te kweken en verandering te laten plaats vinden, is van groot belang om een veilige en stimulerende omgeving voor het team te creëren en samenwerking te optimaliseren. Het is aan u om de betrokkenen te coachen tijdens zogenaamde driegesprekken (of met meer). Dit vraagt om goede kennis van de dynamiek van menselijke interacties, het kunnen hanteren van menselijke emoties, het ontwikkelen van een scherp vermogen tot observeren en inzicht in constructieve versus destructieve communicatiepatronen. En omdat u uzelf nou eenmaal niet uit kunt schakelen tijdens zo´n gesprek, heeft u vooral inzicht in uw plek en rol als gespreksbegeleider / conflictbemiddelaar en uw eigen communicatiepatronen.

Doel van de training Constructieve Communicatie in Organisaties

Tijdens deze twee daagse training kijken we naar de kernoorzaken van negativiteit en obstructies in communicatie op het werk.

  • U leert om u in gesprekken met twee of meer mensen te richten op het creëren van een veilige context, het laten ontstaan van verbinding, het op tafel krijgen van de werkelijke frictie en het begeleiden van constructieve transformaties.
  • U verwerft eveneens waardevolle kennis over de verschillende thema’s die boven komen drijven en van invloed zijn op onderliggende spanningen en miscommunicatie in werk gerelateerde interacties.
  • U oefent met een nieuwe grondhouding, bij aanvang van en gedurende het gesprek.
  • U leert scherp te observeren en, middels verfijnde en doeltreffende interventies, de onderliggende dynamiek boven tafel te krijgen en flow te creëren.

Vervolgens leert u om de gesprekken zo te begeleiden dat ze voor alle betrokkenen leiden tot tevredenheid, ongeacht de uiteindelijke concrete uitkomst.
Zo wordt u een katalysator van constructieve communicatie en warme menselijke verbindingen in uw organisatie.

Voor wie is de training Constructieve Communicatie in Organisaties bedoeld?

De training Constructieve Communicatie in Organisaties is bestemd voor leiders binnen organisaties, interne coaches en HR managers  die zich willen bekwamen in het voeren van vruchtbare drie-gesprekken en daarmee een bijdrage willen leveren aan het vitaliseren en tot bloei laten komen van mens en organisatie. Conflictregulering en conflictbemiddeling maakt immers deel uit van uw takenpakket.

Deze training is tevens bedoeld voor externe coaches, die zich goed thuis willen voelen in de begeleiding van drie -gesprekken tussen managers en medewerkers.

Trainer

De training Constructieve Communicatie in Organisaties wordt gegeven door Domi Lambregts.

Domi: Uit eigen ervaring weet ik hoe groot het belang is van bekwame en inspirerende begeleiding bij vraagstukken rond samenwerking en communicatie en hoe zelden hier sprake van is. Dat is pijnlijk, maar begrijpelijk, want het is werkelijk hoge kunst. De behoefte aan leiders en coaches met deze specialisatie is dan ook evident.

Lees minder

Training die dieper kijkt naar de eigen communicatie, hoe dit te verbeteren en daardoor de communicatie in de organisatie te verbeteren. Bewustwording op diep niveau! Zet in op inzicht i.p.v. kant en klare modellen.
Anoniem
Dit is geen training die ik zomaar iedereen zou aanraden, want een beetje lef om jezelf onder ogen te zien is wel een voorwaarde! Niet te grote groep want geeft meer diepgang en individuele aandacht. Mag nog wel met twee dagen worden uitgebreid om te oefenen hoe je dit toepast.
Riny Lokate
Verrassende training die goed naar jezelf leert kijken in wat jij meebrengt naar je organisatie.
Maartje Bellos, Praktijkleeroach
Véél persoonlijke leermomenten in jezelf + je houding/positie leren kennen.
Anoniem
Laat het gebeuren, vertrouw!
Anne Marie, Teamcoach
DIRECT INSCHRIJVEN
Aan de hand van uw inbreng werken we met verschillende interventies, die hun grondslag vinden in de Zijnsgeoriënteerde coachbenadering van Hans Knibbe, de Integrale theorie van Ken Wilber en de inclusieve modellen van Alba-academie (Ien van der Pol).

Kennis en ervaringen worden royaal met elkaar gedeeld. De kennis, wijsheid, werkvormen en ontwikkelde kunde zijn direct toepasbaar in uw begeleiding van interactieve coachgesprekken. Na elke oefenonderdeel reflecteert u dan ook gezamenlijk op welke wijze u dit daadwerkelijk wilt en kunt integreren in de dagelijkse praktijk.

DAG 1 BASIS PRINCIPES INTERMENSELIJKE DYNAMIEKEN

Introductie. Houdingstraining, presence. Opbouw van een driegesprek. Coachen in het hier en nu in context van driegesprek. Info + groepsdialoog intermenselijke dynamieken. Goed begrip van kernoorzaken reactiviteit, negativiteit en conflicten. Scherp leren observeren. Vinger op de wond. Bewustwording intenties. Wijze interventies.

Veel oefenen met drie-gesprekken.

DAG 2 LICHT OP DE SCHADUW

De schaduw in het licht: de ander als spiegel. Kind en adolescent patronen. De volwassene in relatie. Hanteren van projectie- en overdrachtmechanismen tussen de betrokkenen. Tegenoverdracht van de manager of coach ten aanzien van de relatiedynamiek. Wijze interventies.

Veel oefenen met drie-gesprekken.

Locatie en startdatum
Locatie:De training vindt plaats op de trainingslocatie van Alba-academie in Veldhoven (nabij Eindhoven).
Startfrequentie:De training wordt 2 keer per jaar gegeven, in voor- en najaar.
Eerstvolgende trainingsdagen:Najaar 2019.

Overige informatie
Duur: De training Constructieve Communicatie in Organisaties is een tweedaagse training.
Niveau:Post-HBO niveau.
Toelating:U beschikt aantoonbaar over HBO werk- & denkniveau. De training staat open voor iedereen die zich wil bekwamen in het voeren van effectieve drie-gesprekken en daarmee een bijdrage willen leveren aan het vitaliseren en tot bloei laten komen van mens en organisatie.
Afronding:De training Constructieve Communciatie in Organisaties wordt afgesloten met een Certificaat (bij 100% aanwezigheid).
Aantal deelnemers:De groep bestaat uit maximaal 14 deelnemers.
Literatuur:N.v.t.
Trainer:Domi Lambregts.
Algemeen:Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training krijgt u alle startinformatie toegestuurd. Onze trainingen zijn populair. Wilt u verzekerd zijn van een plek in de training, wacht dan niet te lang met inschrijven. Mocht de training onverhoopt toch niet kunnen starten, dan ontvangt u direct bericht. Het reeds overgemaakte bedrag storten wij in dit geval binnen 10 dagen terug.
Tip:Er zijn overnachtingsmogelijkheden in de nabijheid van de Alba-academie (NH Hotel Koningshof, Hotel Steensel). De kosten hiervan zijn niet inbegrepen.
In samenwerking met Hotel Steensel bieden we 3 aantrekkelijke Alba-arrangementen. Kijk hier voor de mogelijkheden.
De training Constructieve Communicatie in Organisaties kost € 765,-. Dit is inclusief lesmaterialen, koffie, thee en lunch.

Inschrijfgeld voor de training is € 95,00 (eenmalig).

Alba-academie is vrijgesteld van BTW.

Bent u enthousiast geworden en wilt u zich direct inschrijven voor de training Constructieve Communicatie in Organisaties? Vul het Inschrijfformulier Trainingen en mail een ingescande versie inclusief handtekening aan secretariaat@alba-academie.nl. U kunt het origineel natuurlijk ook opsturen naar Alba-academie, Antwoordnummer 10042, 5500 VB Veldhoven.

 

Lees vóór aanmelding ook onze Algemene Voorwaarden