Onderdeel uitmaken van een sociale context, een goede samenwerking met collega’s en een positieve werksfeer zijn voor veel mensen belangrijke redenen om in een organisatie te willen werken. Ieder mens verlangt naar warme menselijke contacten, intelligente uitwisselingen en echt ontmoeten. Ook steeds meer mannen erkennen deze behoefte.

We lijken nog maar nauwelijks te begrijpen wat de invloed is van gezonde en ongezonde interacties in organisaties. Veelal ligt de focus met name op functioneren en presteren. En er heerst nog steeds een taboe op het hebben en het tonen van menselijke gevoelens en emoties. In de meeste organisaties is bovendien nauwelijks sprake van onderricht en wijsheid omtrent onze emotionele ontwikkeling en het volwassen leren omgaan met onze menselijke en relationele behoeften, irritaties en beperkingen.

Lees meer

Wrijving en obstructies in relaties komen op het werk echter veel voor en zijn een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim. In geval van moeilijkheden in relaties op het werk wordt een beroep gedaan op de leidinggevende, maar ook op een coach of de HR adviseur.
Het vermogen van u als manager, coach of HR adviseur om verstoringen op tafel te krijgen, begrip voor elkaar tot stand te laten komen en werkelijke verandering te laten plaats vinden, is dan ook van groot belang. Het is dan uw taak om de betrokkenen te coachen tijdens zogenaamde driegesprekken (of met meer). Dit vraagt om goede kennis van de dynamiek van menselijke interacties, de werking van het holon-principe, het ontwikkelen van een scherp vermogen tot observeren en het leren hanteren van een grotere complexiteit.
U heeft immers te maken met de emotionele dynamiek zowel van als tussen de desbetreffende individuen.

Doel van de training Bloeiende Interacties in Organisaties

Tijdens deze twee daagse training kijken we naar de kernoorzaken van negativiteit en obstructies in interacties op het werk.

  • U leert om u in gesprekken met twee of meer mensen te richten op het creëren van een veilige context, het laten ontstaan van verbinding, het op tafel krijgen van de werkelijke frictie en het begeleiden van waarachtige transformaties.
  • U verwerft eveneens waardevolle kennis over de verschillende thema’s die boven komen drijven en van invloed zijn op onderliggende spanningen en miscommunicatie in werk gerelateerde interacties.
  • U oefent met een nieuwe grondhouding, bij aanvang van en gedurende het gesprek.
  • U leert scherp te observeren en, middels verfijnde en doeltreffende interventies, de onderliggende dynamiek boven tafel te krijgen en flow te creëren.

Vervolgens leert u om de gesprekken zo te begeleiden dat ze voor alle betrokkenen leiden tot waarachtige tevredenheid, ongeacht de uiteindelijke concrete uitkomst.
Zo wordt u een katalysator van waarachtige transformaties van menselijke interacties in organisaties.

Voor wie is de training Bloeiende Interacties in Organisaties bedoeld?

De training Bloeiende Interacties in Organisaties is bestemd voor leiders binnen organisaties, interne coaches en coaches met een eigen praktijk die zich willen bekwamen in het voeren van vruchtbare drie-gesprekken en daarmee een bijdrage willen leveren aan het vitaliseren en tot bloei laten komen van mens en organisatie.
Deze training is tevens bedoeld voor de HR adviseurs, die zich goed thuis willen voelen in drie -gesprekken tussen managers en medewerkers. Conflictregulering en conflictbemiddeling maakt immers deel uit van uw takenpakket.

Trainer

De training Bloeiende Interacties in Organisaties wordt gegeven door Domi Lambregts.

Domi: Uit eigen ervaring weet ik hoe groot het belang is van bekwame en inspirerende begeleiding bij vraagstukken rond samenwerking en communicatie en hoe zelden hier sprake van is. Dat is pijnlijk, maar begrijpelijk, want het is werkelijk hoge kunst. De behoefte aan coaches met deze specialisatie is dan ook evident.

Lees minder

Aan de hand van uw inbreng werken we met verschillende interventies, die hun grondslag vinden in de Zijnsgeoriënteerde coachbenadering van Hans Knibbe, de Integrale theorie van Ken Wilber en de inclusieve modellen van Alba-academie (Ien van der Pol).

Kennis en ervaringen worden royaal met elkaar gedeeld. De kennis, wijsheid, werkvormen en ontwikkelde kunde zijn direct toepasbaar in uw begeleiding van interactieve coachgesprekken. Na elke oefenonderdeel reflecteert u dan ook gezamenlijk op welke wijze u dit daadwerkelijk wilt en kunt integreren in de dagelijkse praktijk.

DAG 1 BASIS PRINCIPES INTERMENSELIJKE DYNAMIEKEN

Introductie. Houdingstraining, presence. Opbouw van een driegesprek. Coachen in het hier en nu in context van driegesprek. Info + groepsdialoog intermenselijke dynamieken. Goed begrip van kernoorzaken reactiviteit, negativiteit en conflicten. Scherp leren observeren. Vinger op de wond. Bewustwording intenties. Wijze interventies.

Veel oefenen met drie-gesprekken.

DAG 2 LICHT OP DE SCHADUW

De schaduw in het licht: de ander als spiegel. Kind en adolescent patronen. De volwassene in relatie. Hanteren van projectie- en overdrachtmechanismen tussen de betrokkenen. Tegenoverdracht van de coach ten aanzien van de relatiedynamiek. Wijze interventies.

Veel oefenen met drie-gesprekken.

Locatie en startdatum
Locatie:De training vindt plaats op de trainingslocatie van Alba-academie in Veldhoven (nabij Eindhoven).
Startfrequentie:De training wordt 2 keer per jaar gegeven, in voor- en najaar.
Eerstvolgende trainingsdagen:Maandag 12 november 2018 van 10.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag 13 november 2018 van 10.00 tot 17.00 uur.

Overige informatie
Duur: De training Bloeiende Interacties in Organisaties is een tweedaagse training.
Niveau:Post-HBO niveau.
Toelating:U beschikt aantoonbaar over HBO werk- & denkniveau. De training staat open voor iedereen die zich wil bekwamen in het voeren van effectieve drie-gesprekken en daarmee een bijdrage willen leveren aan het vitaliseren en tot bloei laten komen van mens en organisatie.
Afronding:De training Bloeiende Interacties in Organisaties wordt afgesloten met een Certificaat (bij 100% aanwezigheid).
Aantal deelnemers:De groep bestaat uit maximaal 14 deelnemers.
Literatuur:N.v.t.
Trainer:Domi Lambregts.
Algemeen:Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training krijgt u alle startinformatie toegestuurd. Onze trainingen zijn populair. Wilt u verzekerd zijn van een plek in de training, wacht dan niet te lang met inschrijven. Mocht de training onverhoopt toch niet kunnen starten, dan ontvangt u direct bericht. Het reeds overgemaakte bedrag storten wij in dit geval binnen 10 dagen terug.
Tip:Er zijn overnachtingsmogelijkheden in de nabijheid van de Alba-academie (NH Hotel Koningshof, Hotel Steensel). De kosten hiervan zijn niet inbegrepen.
De training Bloeiende Interacties in Organisaties kost € 765,-. Dit is inclusief lesmaterialen, koffie, thee en lunch.

Inschrijfgeld voor de training is € 95,00 (eenmalig).

Alba-academie is vrijgesteld van BTW.

Bent u enthousiast geworden en wilt u zich direct inschrijven voor de training Bloeiende Interacties in Organisaties? Vul het Inschrijfformulier Trainingen en mail een ingescande versie inclusief handtekening aan secretariaat@alba-academie.nl. U kunt het origineel natuurlijk ook opsturen naar Alba-academie, Antwoordnummer 10042, 5500 VB Veldhoven.

Lees vóór aanmelding ook onze Algemene Voorwaarden