In de leskaders die u van ons ontvangt staat aangegeven welke onderwerpen uit de theorie u vooraf moet bestuderen, zodat we tijdens de lessen vooral praktisch aan de slag kunnen gaan. Elke lesdag worden er minimaal 2 opstellingen gedaan en oefent u met andere methodieken en interventies. Er wordt van u verwacht dat u ook zelf vragen inbrengt. Zo leert u wat het betekent om cliënt, representant en begeleider te zijn. Tijdens de oefeningen krijgt u begeleiding en feedback van onze zeer ervaren en deskundige trainers. Ook is er een nabespreking. U schrijft reflectieverslagen en gaat in uw eigen praktijk werken met het geleerde. U neemt deel aan 3 intervisiebijeenkomsten en schrijft hierover een persoonlijk verslag.

kort programma vervolgopleiding Systemisch Coachen I

Dag 1

Introductie: kennis maken met programma, docenten en studenten. Ontstaan, achtergrond en doel van systemisch werken. Basisprincipes: verschillende systemen & systeemwetten, zoals plek, ordening, balans, rust en de (ziels)beweging. Het ‘wetende veld’ en fenomenologie. Terughoudend werken.

Dag 2

Contact & Contract: intakegesprek, wie ben ik in dit contact; mijn radar voor systeemenergie. Primaire, secundaire & tertiaire gevoelens/emoties. Zelfrechtvaardiging. Grenzen.
Eigen genogram: verkenning & werking. Maken van & werken met het eigen genogram; belangrijke vragen bij het genogram.

Dag 3

Genogram van de ander: elkaar bevragen op het genogram, wat valt op; en neerzetten in de ruimte, kennis maken met het veld.
Interview & diagnostiek: wanneer is systemisch werken geschikt en wanneer niet? Wat ontdek ik in het genogram in relatie tot de vraag van de cliënt?

Intervisie (1)

Dag 4

Het eerste systeem: de familie van herkomst. Waar en hoe is mijn mensbeeld en levensvisie ontstaan? De eerste liefde. Wat is mijn lot, levenstaak. Wat dient zich aan, welke beweging is helend?
Eenvoudige familieopstellingen: oefenen als representant / begeleider met eenvoudige opstellingen, plek, ordening, afbakening. Fenomenologische houding.

Dag 5

Belangrijke interventies en hun doelen: orde herstellen; contact herstellen; afbakenen; terug geven; eren, buigen, accepteren; uitreiken; nemen en aanvaarden van plek & taak. Omgaan met weerstand. Geheimen verhullen, onthullen. Schaamte, trance, patronen van weggaan.
Oefenen met de belangrijke interventies incl. reflectie & feedback.

Intervisie (2)

Dag 6

Werken met het verlangen. Werken met het gewonde deel, het overlevingsdeel en het gezonde deel volgens de methode van Franz Ruppert.
Theorie en praktijk. Het verlangen opstellen.

Dag 7

Methoden en middelen: vraagstelling, fenomenen waarnemen, metaforen, poppetjes, vloerankers, symbolen, representanten en jezelf als representant inzetten (1-op-1). Gewaarwording en beweging van representanten herkennen.
Methoden & middelen 2: zelf oefenen met verschillende methoden/middelen.

Intervisie (3)

Dag 8

Verstrikkingen en interventies 1. Verstrikkingen herkennen en ontwarren. Werken met identificatie, projectie, loyaliteitsconflicten en parentificatie. Relaties.
Verstrikkingen en interventies 2. Zelf deelnemen, neerzetten en begeleiden n.a.v. een coachvraag.

Dag 9

Integratie van methoden, middelen en interventies. Zelf oefenen onder begeleiding n.a.v. een ingebrachte vraag.
Afronden & afscheid nemen. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het beëindigen van opstellingen en afscheid nemen. Uitreiking Certificaat.