Erkende beroepsopleiding tot coach – Het fundament voor 1-op-1 coaching

Coaching houdt zich bezig met het leerproces, verandering en ontwikkeling van individuele mensen, teams, of organisaties. Als coach faciliteert u anderen bij hun proces van doelgerichte persoonlijke en professionele ontwikkeling. Mensen komen in beweging als zij van binnenuit gemotiveerd en geïnspireerd zijn. Maar soms zitten er obstakels of belemmeringen, die ons onbewust tegenhouden om te veranderen. De professionele coach helpt om dat wat belemmert om te buigen en te versterken wat al stimuleert, zodat de cliënt het ontwikkeldoel bereikt.

Coaching is een prachtige, maar stevige professie. Het begeleiden van mensen bij, soms ingrijpende, verandering en groei vraagt kennis, kunde en stevigheid van een coach. Met de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner legt u een gedegen coachfundament. Het is een intensieve vakopleiding, waarin de theorie ruimschoots aan bod komt en praktische vaardigheden uitgebreid worden getraind. Zo oefent u het geleerde tijdens de praktijkgerichte lessen met uw medestudenten en buiten de lessen met oefencliënten. U leert werken met methoden en technieken vanuit de nieuwste inzichten van de coachingprofessie. En doordat u intensief oefent vanuit uw eigen ervaringen en thema’s, werkt u niet alleen aan uw professionele ontwikkeling als coach, maar maakt u ook een grote persoonlijke ontwikkeling door.

Lees meer

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner is er als dagopleiding op diverse plaatsen in Nederland en start zowel in maart als in september. De opleiding vormt het eerste jaar (module 1) van de 2-jarige opleiding tot Coach senior Practitioner / Counseler.

Doel van de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner geeft u een stevig theoretisch en praktisch fundament voor de professionele uitoefening van het coachvak. De aanpak van de opleiding is eclectisch: het beste uit alle relevante stromingen en theorieën op het gebied van coaching komt aan bod. Aan het eind van de opleiding is uw rugzak gevuld met een scala aan methoden en technieken en kunt u zelf bepalen welke werkwijze het beste past bij de coachvraag van uw cliënt en uw eigen voorkeuren.

Na diplomering kunt u als Coach Practitioner zelfstandig cliënten coachen op vaardigheden, houding en overtuigingen. Na de opleiding beschikt u als afgestudeerde coach over competenties behorende bij het vakmanschap. Lees ook het Competentieprofiel-afgestudeerde-Coach-Practitioner-Alba-academie.

Voor wie is de Beroepsopleiding tot Coach practitioner bedoeld?

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner is er voor iedereen die professioneel wil leren coachen op Post-HBO niveau. Of u nu een eigen coachpraktijk wilt starten, binnen een bedrijf aan de slag wilt gaan als intern coach of coachvaardigheden wilt integreren in uw dagelijkse werkzaamheden; de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner geeft u een gedegen basis.

Docententeam

Elke lesgroep wordt begeleid door een team van drie docenten, ieder met een eigen specialisme. De docenten hebben hun eigen coachpraktijk en delen hun praktijkkennis, kunde en ervaring op bezielende wijze. Ze doceren niet, maar luisteren, stimuleren, inspireren, coachen, stellen lastige vragen, dragen ideeën aan en helpen studenten hun eigen kennis en ervaring te integreren en betekenis te geven.

Erkenningen

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner is Practitioner geaccrediteerd door EMCC – NOBCO en Post-HBO geaccrediteerd door CPION.  Na afronding van de opleiding ontvangt u dan ook een (internationaal) erkend diploma en kunt u zich laten registreren als Register Coach in het Abituriënten-Register. Daarnaast wordt de opleiding erkend door LVSC, RGVZO en iedere twee jaar op kwaliteit getoetst door CEDEO.

informatiebijeenkomsten

Wilt u meer weten over de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner? Bezoek ook onze informatiebijeenkomsten

 

 

Lees minder

De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner duurt 10 maanden. Tijdens de opleiding doorloopt u verschillende onderdelen:

Opleidingsdagen

met een vaste groep medestudenten volgt u 11 lesdagen, waarin de theorie wordt behandeld en geoefend. De lesdagen zijn praktisch van aard (25% theorie / 75% praktijk). Voorafgaand aan de lesdag bestudeert u de theorie en voert u eventuele huiswerkopdrachten uit. Houdt u hiervoor rekening met een tijdsinvestering van 8 uur per week.

Oefencliënten

Vanaf de tweede bijeenkomst voert u coachgesprekken met zelfgekozen oefencliënten. Deze cliënten uit uw eigen omgeving zijn er voor u. U oefent met hen de technieken en methodieken uit de lessen en zij voorzien u van feedback op uw professionele ontwikkeling als coach. Doordat u van deze oefengesprekken minimaal 8 reflectieverslagen schrijft, bekwaamt u zich in de noodzakelijke verslaglegging van coachtrajecten en leert u reflecteren op uw professioneel handelen.

Begeleide intervisie

Tijdens de opleiding volgt u 4 begeleide intervisiebijeenkomsten. Gecoacht door een vaste intervisor/docent, oefent u met een kleine groep van 4 tot 6 medestudenten op intensieve wijze de aangeboden stof, bespreekt u knelpunten en gaat u dieper in op uw persoonlijke ontwikkeling en ervaringen. In de laatste, 4e, begeleide intervisiebijeenkomst (onderdeel van het examentraject) presenteert u uw Praktijkwerkstuk. Duur van de begeleide intervisiebijeenkomsten is 3 uur.

Intervisie

Met de studenten van uw begeleide intervisiegroep vormt u ook een eigen, onbegeleide intervisiegroep die gedurende de opleiding minimaal 4 keer bij elkaar komt.

Ontwikkelingsverslag en POAP

De coachopleiding leert u niet alleen om naar de thema’s van uw cliënt te kijken, u werkt ook aan uw eigen thema’s. Want u kunt een ander niet verder brengen dan u zelf bent. Uw persoonlijke ontwikkeling legt u vast in uw Ontwikkelingsverslag (onderdeel van het Praktijkwerkstuk).

Om goed zicht op uw ontwikkeling te krijgen en doelen te stellen, maakt u op basis van uw ontwikkelpunten een Persoonlijk Ontwikkelings- en Actie Plan (POAP). Dit is een dynamisch document, dat u gedurende de opleiding diverse malen bijstelt. U voert hierover twee ontwikkelgesprekken (POAPs) met uw intervisor (planning in onderling overleg).

Theorie-examen en Praktijkwerkstuk

U sluit de opleiding af met een theorie-examen en praktijkwerkstuk. In het praktijkwerkstuk beschrijft u een volledig coachtraject waarin u uw coachhouding en coachvaardigheden laat zien. Daarnaast beschrijft u uw persoonlijke ontwikkeling.

 

Hier vindt u een schematische weergave van de opleiding: Schema Beroepsopleiding tot Coach Practitioner

Les 1 Kennismaken met elkaar & met de docenten; programma & samenhang; wat is coachen, wat is het niet – definities & begrippen. Feedback geven & ontvangen (hoe gaan we met elkaar om in deze opleiding).

Leren & reflecteren, K-A-R-M-A-reflectie.

Les 2 Een coachende houding, AAAA – acceptatie zonder oordeel, Aandacht & Aansluiten, Authenticiteit; Liefde, Empathie & Integriteit. Doelen en resultaatgerichtheid. Verantwoordelijkheden van coach & cliënt.

Ethiek in coaching: waarden, normen, Ethische Gedragscode NOBCO.

Les 3 Basisvaardigheden (1) – aansluiten bij de ander en LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. Het belang van woorden en taalgebruik. Dóórvragen, de vraag achter de vraag; effectief gebruik van stilte.
Les 4 Basisvaardigheden (2) – (non)verbale signalen waarnemen en interpreteren; signalen van de lichaamstaal.

Model van aandacht: Inclusive Coaching op persoonlijk niveau. De vijf aandachtsgebieden.

Begeleide intervisie 1
Les 5 Basisvaardigheden (3) – de kunst van het vragen stellen; doorvragen op wat zich aandient en via Inclusive Coaching.

Analyse van de levenshouding: ben ik Slachtoffer of Schepper, bewustwording & reflectie.

Les 6 Doelgericht coachen – gespreksmodellen; oefenen met GROW. Doel & Realiteit (G&R). De Wondervraag.
Les 7 Doelen en acties – vervolg GROW, alternatieven, keuzes en acties (O&W).
Les 8 Kernkwadranten – kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen, allergieën en leerpunten. Eigen kernkwadranten maken. Werken met kernkwadrant van de ander. Kwaliteit en uitdaging verbinden.
Les 9 NLP (1) Overtuigingen en patronen – hoe ontstaan ze.  Werken met de 6 Logische niveaus & ijsberg van McLelland. Metamodel, metaprogramma. Het babyolifantje.
Les 10 NLP (2) Belemmerende overtuigingen (BO) opsporen – via verschillende methodes, o.a. 3 waarnemingsposities & de 6 Logische Niveaus.
Les 11 Rationeel Emotieve Therapie RET – als wensen eisen worden. Irrationele gedachtenpatronen en BO’s uitdagen.
Les 12 Het intakegesprek – de ontmoeting, contact & contract, informed consent, vertrouwensband opbouwen; van klacht naar coachvraag ; coachcontract & -plan.
Les 13 Van BO naar SO: VBT – Belemmeringen ombuigen naar stimulerende overtuigingen/patronen op basis van positieve waarden. Value Based Transformation (VBT).
Les 14 Coachen in het Hier-en-Nu – Wat zegt dit over daar-en-dan; gebruik maken van wat zich aandient.
Begeleide intervisie 2
Les 15 Omgaan met weerstand en emoties – Weerstand; effectief gebruik van weerstand. Omgaan met emoties. Emotionele intelligentie.
Les 16 Werken met het onbewuste (1) – de Disneystrategie. Wie zijn ik? Werken met subpersonen, delen van mij.
Les 17 Werken met het onbewuste (2) – coachen met metaforen, verbeelding en creatieve technieken.
Les 18 Overdracht en tegenoverdracht – Projectie, Overdracht, Tegenoverdracht. De rol van thema’s uit oude relaties in relaties in het hier en nu. Dramadriehoek & Winnaarsdriehoek.
Les 19 Introductie Transactionele Analyse TA – Egotoestanden & Transacties. Dramadriehoek & Winnaarsdriehoek .
Les 20 Introductie Systemisch Coachen – wetten & dynamieken van het systeem, o.a. plek & ordening.
Begeleide intervisie 3
Les 21 Persoonlijk Leiderschap – macht/onmacht en kracht; polariteiten in de coachrelatie.
Les 22 De coachrelatie beëindigen  & Integratie– Afsluiten van de coachrelatie. Aandacht aan het theorie-examen en het praktijktraject.

Theorie-examen
Eindwerkstuk
Bgeleide intervisie 4: presentatie eindwerkstuk & diplomering/certificering

Startdata en locaties voorjaar 2018
Locatie:Utrecht
Startdatum:Zaterdag 24 maart 2018.
Lesinformatie:De lesdagen vinden afwisselend plaats op vrijdag en zaterdag (tweewekelijks) en duren van 10.00 tot 17.00 uur.
Locatie:Veldhoven I
Startdatum:Vrijdag 30 maart 2018.
Lesinformatie:De lesdagen vinden plaats op vrijdag (tweewekelijks) en duren van 10.00 tot 17.00 uur.
Locatie:Veldhoven II
Startdatum:Woensdag 28 maart 2018.
Lesinformatie:De lesdagen vinden plaats op woensdag (tweewekelijks) en duren van 10.00 tot 17.00 uur.
Lesdata:Download planning

Overige informatie
Duur: De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner duurt 10 maanden.
Niveau:Post-HBO en EMCC EQA Practitioner geaccrediteerd.
Toelating: U beschikt over een HBO-diploma op Bachelor niveau en bent 28 jaar of ouder.
Afronding: De opleiding wordt afgerond met een theorie- en praktijkexamen. Ook is er een aanwezigheidseis van 90%. Na afronding ontvangt u het geaccrediteerde diploma van Alba-academie. Post-HBO diploma en inschrijving in het register op aanvraag (hieraan zijn extra kosten verbonden).
Accreditatie:De Beroepsopleiding tot Coach Practitioner is EMCC-NOBCO Practitioner en Post-HBO geaccrediteerd. Daarnaast wordt de kwaliteit gewaarborgd door CEDEO en CRKBO.
De opleiding is erkend door RGVZO en geaccrediteerd met 82 punten voor bij- en nascholing.
Aantal deelnemers:Minimaal 12 en maximaal 18 studenten per lesgroep.
Literatuur:De lijst met verplichte literatuur wordt u voor aanvang toegezonden.
Trainer:Alle lesgroepen worden begeleid door een team van drie docenten, ieder met een eigen specialisme.
Algemeen: Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding krijgt u alle startinformatie toegestuurd.
Onze opleidingen en trainingen zijn populair. Wilt u verzekerd zijn van een plaats, wacht dan niet te lang met inschrijven. Mocht de opleiding onverhoopt toch niet kunnen starten, dan ontvangt u direct bericht. Het reeds overgemaakte bedrag storten wij in dit geval binnen 10 dagen terug.
Tip:Bezoek voor meer informatie onze informatiebijeenkomsten
Deelname aan de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner kost € 6250,-  Dit is inclusief lessen, syllabus, werkmap, examenkosten, begeleide intervisie, intervisie, koffie, thee en lunch (exclusief literatuur en eventuele kosten van herexamen).

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 95,00 (eenmalig).

 

Alba-academie is vrijgesteld van BTW.

 

In de meeste gevallen zijn scholingskosten voor particulieren aftrekbaar van hun inkomstenbelasting. Uw netto-investering kan daardoor lager uitvallen. Laat u informeren door de belastingdienst.

Wilt u meer informatie over de Beroepsopleiding tot Coach Practitioner? Download hieronder de leaflet van de opleiding door het formulier in te vullen.  Heeft u specifieke vragen, dan kunt u ons natuurlijk ook mailen op secretariaat@alba-academie.nl  of bellen op 040-2955999. Wij geven graag antwoord op al uw vragen.

Download leaflet Beroepsopleiding tot Coach Practitioner

Bent u net zo enthousiast als vele andere studenten over onze Beroepsopleiding tot Coach Practitioner?

Aarzel dan niet. Verzeker uzelf van een plek en schrijf u direct in. Vul het Inschrijfformulier Beroepsopleiding tot Coach Practitioner in en mail een ingescande versie inclusief handtekening aan secretariaat@alba-academie.nl. U kunt het origineel natuurlijk ook opsturen naar Alba-academie, Antwoordnummer 10042, 5500 VB Veldhoven.

Lees vóór aanmelding onze Algemene Voorwaarden

De Beroepsopleiding tot Coach scoort steevast hoge cijfers bij het CEDEO-onderzoek, een tevredenheidsonderzoek onder studenten. Wat vinden zij van de opleiding?

Testimonials

Eén van de weinige coach-opleidingen met absoluut erkende topcoaches als Margje Duursma die les geven. Geen zichzelf overschattende trainers, maar vakprofessionals met passie. #aanrader (Arvid Buit – Leadership Expert @ TRUE Leadership | Master Executive Coach | Author)

 

Binnen de veilige, warme en inspirerende omgeving van de opleiding ben ik als een ontluikend bloesemknopje geweest. Blaadje voor blaadje heb ik mezelf als coach mogen openen en ontdekken. Wat een bijzonder en waardevol avontuur op zowel professioneel als op persoonlijk vlak. ( Rosalie Heefer – coach en eigenaar ZIEcoaching)

De Alba opleiding tot coach practioner is dé start voor jou als coach om kennis te maken met alle coachtechnieken en –modellen. De opleiding geeft je alle handvatten om te ontdekken wat voor een coach je bent. Hierbij sta jijzelf als persoon centraal, jouw verhaal en hoe je dit meeneemt als coach. Immers je kunt iemand maar zo ver coachen, als dat je zelf bent! ( Nathalie van Vemde)

Deze opleiding heeft me goed voorbereid op de praktijk van het coachvak: compleet, diepgaand, afwisselend. En door de theorie op jezelf toe te passen met individuele coaching en intervisiebijeenkomsten, maak je een enorm verrijkend proces mee. Een opleiding die me in alle opzichten heeft doen groeien! (Andrea Theeuwisse)

De opleiding was veel meer dan wat ik ervan had verwacht.. soms is de werkelijkheid mooier dan de droom. (Elma Camo)

Ik heb in zeer korte tijd een nieuw beroep geleerd! (Ton van Everdingen)

Deze opleiding neemt je mee op een reis naar plekken in jezelf, waar je het bestaan niet van wist. Prachtige reis! (Daniëlle Harthoorn)

Ik heb deze opleiding ervaren als een hele ontpopping! Een geweldige combinatie tussen theorie en praktijk, bewustwording en ervaren, zowel bezig met anderen te coachen als met zelfontwikkeling en breed in diversiteit van methodes. (Ilse Mannaerts)

Deze opleiding laat me van binnen uit groeien. (Wilco Rasch)

Ik was in de veronderstelling een vak te leren, maar deze opleiding biedt zoveel meer dan dat! (Mandy Nelissen)

Een waardevolle opleiding, waarin een stevig theoretisch fundament werd gelegd en veel ruimte voor ervaringsleren en persoonlijke ontwikkeling van de studenten.  (Hennie Jorritsma)

Je bent zelf de baas over wat je eruit haalt. Vanuit Alba is alles aanwezig om je te laten groeien. Jij hebt handen om al het aanwezige met passende gretigheid aan te pakken, bewust, onbewust, gretig of met voorbehoud. (Annemieke Wijngaards)

Wat ik heel erg waardeer aan de opleiding is dat de theoretische kennis merkbaar is geborgd, doordat ik zoveel heb geoefend èn gereflecteerd. Dat is niet vanzelfsprekend voor een opleiding en dat is door de opzet en kwaliteit van deze opleiding van Alba-Academie goed gelukt. (Frits Wegerif)

Als totale leek in dit vak, heb ik dankzij de coach opleiding van Alba, inzicht gekregen in het vak en als onverwacht cadeautje ook in mezelf !  Bedankt ! (Catharine Michot)

Mooie, intensieve en breed georiënteerde basisopleiding tot coach. Door deze opleiding ga ik met vertrouwen en met voldoende bagage aan de slag als coach. De opbouw en onderwerpen die zijn besproken heb ik als zeer leerzaam ervaren. (Sander Schreuder)