Per 1 januari 2017 wordt de NOBCO Ethische Gedragscode vervangen door de internationaal geldende International Code of Ethics, vastgesteld door de Association for Coaching en de EMCC. Vanaf dat moment zullen alle, bij de NOBCO aangesloten, coaches werken met deze internationale gedragscode. Ook Alba-academie ondersteunt de International Code of Ethics en we zullen deze gaan hanteren in onze opleidingen en trainingen.

Lees de International Code of Ethics – NOBCO: internationale_ethische_code-per-1-1-2017